logo
logo
Rada Powiatu » uchwa┼éy Rady » 2006-2010
Uchwała Nr XXXIX/220/10 z dnia16 czerwca 2010 r.

w sprawie okre┼Ťlenia trybu i zasad post─Öpowania samodzielnych publicznych zak┼éad├│w opieki zdrowotnej przy zakupie, przyj─Öciu darowizny aparatury i sprz─Ötu medycznego oraz zbywaniu, wydzier┼╝awianiu lub wynaj─Öciu maj─ůtku trwa┼éego

Uchwała Nr XXXIX/220/10
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia16 czerwca 2010 r.

w sprawie okre┼Ťlenia trybu i zasad post─Öpowania samodzielnych publicznych zak┼éad├│w opieki zdrowotnej przy zakupie, przyj─Öciu darowizny aparatury i sprz─Ötu medycznego oraz zbywaniu, wydzier┼╝awianiu lub wynaj─Öciu maj─ůtku trwa┼éego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz─ůdzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz.1055, z 2007 r. Dz. U. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Dz. U. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 142 i poz. 146), art. 42 i art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak┼éadach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm. z 2007 r. Dz. U. Nr 123, poz. 849, Dz. U. Nr 166, poz. 1172, Dz. U. 176, poz. 1240, Dz. U. Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Dz. U. Nr 171, poz. 1056, Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Dz. U. Nr 19, poz. 100, Dz. U. Nr 76, poz. 641, Dz. U. Nr 98, poz 817, Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Dz. U. Nr 219, poz. 1707) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast─Öpuje:

┬ž1
Ustala si─Ö tryb i zasady post─Öpowania samodzielnych publicznych zak┼éad├│w opieki zdrowotnej, dla kt├│rych organem za┼éo┼╝ycielskim jest Powiat Pyrzycki, w sprawie zakupu, przyj─Öcia darowizny aparatury i sprz─Ötu medycznego oraz zbywania, wydzier┼╝awiania lub wynaj─Öcia maj─ůtku trwa┼éego, stanowi─ůce za┼é─ůcznik do niniejszej uchwa┼éy.
┬ž2
Trac─ů moc:
1. Uchwa┼éa Nr XVI/94/2000 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie ustalenia zasad zakupu lub darowizny aparatury i sprz─Ötu medycznego zmieniona uchwa┼é─ů Nr XXIV/129/2001 z dnia 28 lutego 2001 r.;
2. Uchwa┼éa Nr XXIV/128/2001 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia zasad zbycia, wydzier┼╝awienia lub wynaj─Öcia maj─ůtku trwa┼éego zak┼éad├│w opieki zdrowotnej.

┬ž3
Wykonanie uchwa┼éy powierza si─Ö Zarz─ůdowi Powiatu Pyrzyckiego.
┬ž4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZ─äCY RADY

JERZY MAREK OLECH

Za┼é─ůcznik do Uchwa┼éy Nr XXXIX/220/10
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 16 czerwca 2010 roku

Rozdział 1
Zasady og├│lne
┬ž1
Celem zapewnienia racjonalnego wykorzystania mienia posiadanego przez samodzielne publiczne zak┼éady opieki zdrowotnej, dla kt├│rych organem za┼éo┼╝ycielskim jest Powiat Pyrzycki, okre┼Ťla si─Ö zasady zakupu lub przyj─Öcia darowizny aparatury i sprz─Ötu medycznego oraz zasady zbywania, wynajmu i dzier┼╝awy maj─ůtku trwa┼éego tych zak┼éad├│w.
┬ž2
Przez u┼╝yte w tre┼Ťci uchwa┼éy wyra┼╝enie ,,zak┼éad" rozumie si─Ö samodzielny publiczny zak┼éad opieki zdrowotnej.
Rozdział 2
Zasady przyj─Öcia darowizny lub zakupu aparatury i sprz─Ötu medycznego
┬ž3
Przyj─Öcie darowizny aparatury lub sprz─Ötu medycznego mo┼╝e nast─ůpi─ç pod warunkiem, ┼╝e:
1. Przedmiot darowizny nie jest obci─ů┼╝ony prawami os├│b trzecich.
2. Uprzednio zosta┼éa sporz─ůdzona opinia techniczno - ekonomiczna o przedmiocie darowizny uwzgl─Ödniaj─ůca ocen─Ö warunk├│w wykorzystania darowanej aparatury, stan techniczny oraz przystosowanie pomieszcze┼ä w zak┼éadzie dla darowanej aparatury lub sprz─Ötu.
3. Przedmiot darowizny posiada wa┼╝ne ┼Ťwiadectwo dopuszczalno┼Ťci do stosowania w zak┼éadach opieki zdrowotnej.
4. Przedmiot darowizny jest wolny od wad prawnych.
5. Umowa darowizny nie ma charakteru umowy wi─ůzanej.
6. Przyj─Öcie darowizny mo┼╝e nast─ůpi─ç wy┼é─ůcznie na podstawie pisemnego o┼Ťwiadczenia darczy┼äcy, ┼╝e posiada on tytu┼é prawny do rozporz─ůdzania przedmiotem darowizny.
┬ž4
Bez zgody organu za┼éo┼╝ycielskiego dyrektor zak┼éadu mo┼╝e przyj─ů─ç darowizn─Ö aparatury lub sprz─Ötu medycznego do warto┼Ťci nie przekraczaj─ůcej 200.000 z┼é.
┬ž5
Za zgod─ů Zarz─ůdu Powiatu zak┼éad mo┼╝e przyj─ů─ç darowizn─Ö aparatury lub sprz─Ötu medycznego do warto┼Ťci nie przekraczaj─ůcej 500.000 z┼é.
┬ž6
Zgoda Rady Powiatu jest konieczna w przypadku przyj─Öcia darowizny aparatury lub sprz─Ötu medycznego, kt├│rych warto┼Ť─ç przekracza 500.000 z┼é.
┬ž7
Przyj─Öcie darowizny aparatury lub sprz─Ötu medycznego, dla kt├│rych konieczne jest wyra┼╝enie zgody organu za┼éo┼╝ycielskiego musi zawiera─ç opini─Ö Rady Spo┼éecznej i musi by─ç podane do jego wiadomo┼Ťci.
┬ž8
Wniosek dyrektora zak┼éadu dotycz─ůcy wyra┼╝enia zgody na przyj─Öcie darowizny aparatury lub sprz─Ötu medycznego, dla kt├│rego wymagana jest zgoda Zarz─ůdu lub Rady Powiatu powinien zawiera─ç wykaz aparatury lub sprz─Ötu medycznego oraz opini─Ö Rady Spo┼éecznej.
┬ž9
Nabywana w drodze zakupu i przyjmowana w ramach darowizny aparatura i sprz─Öt medyczny powinny odpowiada─ç mo┼╝liwie najwy┼╝szym standardom technicznym, aktualnej wiedzy medycznej, technicznej oraz nie mog─ů ze wzgl─Ödu na ich technologie i zu┼╝ycie stanowi─ç zagro┼╝enia dla ┼╝ycia i zdrowia ludzkiego.
┬ž10
Zakup aparatury lub sprz─Ötu medycznego przez zak┼éad mo┼╝e by─ç dokonany je┼╝eli taki zakup uzasadniaj─ů potrzeby statutowe, powinien by─ç zgodny z zakresem udzielanych ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych i mo┼╝liwo┼Ťciami organizacyjno - technicznymi Zak┼éadu w zakresie korzystania z zakupionej aparatury lub sprz─Ötu medycznego.
┬ž11
Bez zgody organu za┼éo┼╝ycielskiego dyrektor zak┼éadu mo┼╝e dokona─ç zakupu aparatury lub sprz─Ötu medycznego, kt├│rych warto┼Ť─ç nie przekracza 200.000 z┼é.
┬ž12
Za zgod─ů Zarz─ůdu Powiatu mo┼╝e dokona─ç zakupu aparatury lub sprz─Ötu medycznego, kt├│rych warto┼Ť─ç nie przekracza 500.000 z┼é.
┬ž13
Zgoda Rady Powiatu jest konieczna w przypadku zakupu aparatury lub sprz─Ötu medycznego, kt├│rych warto┼Ť─ç przekracza 500.000 z┼é.
┬ž14
Wniosek dyrektora zak┼éadu dotycz─ůcy wyra┼╝enia zgody na zakup aparatury lub sprz─Ötu medycznego, dla kt├│rego wymagana jest zgoda Zarz─ůdu Powiatu lub Rady Powiatu, powinien zawiera─ç:
1. Wykaz aparatury i sprz─Ötu medycznego oraz szacunkow─ů cen─Ö.
2. Opinię Rady Społecznej.
3. Uzasadnienie zakupu.
4. Wykaz ┼║r├│de┼é ┼Ťrodk├│w finansowych.

Rozdział 3
Zasady post─Öpowania przy zbyciu, wydzier┼╝awianiu lub wynaj─Öciu maj─ůtku trwa┼éego samodzielnych publicznych zak┼éad├│w opieki zdrowotnych
┬ž15
1. Zbycie, wydzier┼╝awienie lub wynaj─Öcie maj─ůtku trwa┼éego zak┼éadu powinno odby─ç si─Ö zgodnie z zasadami prawid┼éowej gospodarki, tj. m.in. przy uwzgl─Ödnieniu celowo┼Ťci obrotu maj─ůtkiem trwa┼éym oraz sporz─ůdzeniu przez zak┼éad i uwzgl─Ödnieniu analizy technicznej, ekonomicznej i szacunkowej planowanego przedsi─Öwzi─Öcia.
2. Zbycie, wydzier┼╝awienie lub wynaj─Öcie maj─ůtku trwa┼éego zak┼éadu nie mo┼╝e prowadzi─ç do ograniczenia dost─Öpno┼Ťci do ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych udzielanych przez ten zak┼éad.
3. Zbycie, wydzier┼╝awienie lub wynaj─Öcie maj─ůtku trwa┼éego zak┼éadu powinno by─ç dokonane w zgodzie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami.
┬ž16
Zbycie, wydzier┼╝awienie lub wynaj─Öcie maj─ůtku trwa┼éego zak┼éadu nie mo┼╝e by─ç dokonane na rzecz:
1. Os├│b trzecich pozostaj─ůcych w stosunku pokrewie┼ästwa z osobami pe┼éni─ůcymi funkcje kierownicze w zak┼éadzie.
2. Kierownika zakładu i jego zastępców.
3. Podmiot├│w utworzonych przez zak┼éad oraz podmiot├│w, w kt├│rych zak┼éad lub osoby pe┼éni─ůce funkcje kierownicze w tym zak┼éadzie posiadaj─ů wi─Ökszo┼Ť─ç g┼éos├│w uprawniaj─ůcych do g┼éosowania na walnym zgromadzeniu lub pe┼éni─ů funkcje w ich organach, a tak┼╝e podmiot├│w w stosunku do kt├│rych mog┼éoby powsta─ç podejrzenie uprzywilejowanego ich traktowania.

┬ž17
Wynaj─Öcie lub wydzier┼╝awienie maj─ůtku trwa┼éego ruchomego o warto┼Ťci do 2000 z┼é lub nieruchomo┼Ťci o powierzchni do 50 m. kw. na rzecz jednego podmiotu wymaga ka┼╝dorazowego powiadomienia Zarz─ůdu Powiatu Pyrzyckiego o zamiarze dokonania tej czynno┼Ťci.
┬ž18
Wynaj─Öcie lub wydzier┼╝awienie maj─ůtku trwa┼éego ruchomego o warto┼Ťci powy┼╝ej 2000 z┼é lub nieruchomo┼Ťci o powierzchni powy┼╝ej 50 m. kw. na rzecz jednego podmiotu wymaga ka┼╝dorazowej zgody Zarz─ůdu Powiatu Pyrzyckiego.
┬ž19
1.Umow─Ö najmu i dzier┼╝awy nale┼╝y zawiera─ç w formie pisemnej z zastrze┼╝eniem sankcji niewa┼╝no┼Ťci.
2.W umowie dzier┼╝awy nale┼╝y w szczeg├│lno┼Ťci okre┼Ťli─ç:
1) stawk─Ö, form─Ö p┼éatno┼Ťci oraz zasady waloryzacji czynszu,
2) okres zawarcia umowy,
3) okres wypowiedzenia umowy liczony pe┼énymi miesi─ůcami kalendarzowymi,
4) w jakim stanie przedmiot dzierżawy ma być zwrócony po zakończeniu dzierżawy,
5) prawa i zakres poddzier┼╝awy.

3. W umowie najmu nale┼╝y okre┼Ťli─ç w szczeg├│lno┼Ťci:
1) wysoko┼Ť─ç, termin p┼éatno┼Ťci oraz spos├│b waloryzacji czynszu,
2) przeznaczenie wynajmowanego lokalu,
3) zastrzec obowi─ůzek uiszczania op┼éat dodatkowych za ┼Ťwiadczenie dodatkowych zwi─ůzanych z eksploatacj─ů,
4) okre┼Ťli─ç czas obowi─ůzywania umowy,
5) zastrzec, ┼╝e najemca mo┼╝e dokona─ç ulepsze┼ä i zmian w przedmiocie najmu tylko za pisemn─ů zgod─ů wynajmuj─ůcego,
6) zastrzec, i┼╝ podnajmu lub oddania w u┼╝ytkowanie osobie trzeciej mo┼╝na dokona─ç jedynie za pisemn─ů zgod─ů wynajmuj─ůcego,
7) zastrzec prawo rozwi─ůzania umowy bez okresu wypowiedzenia w przypadku:
a) zw┼éoki z zap┼éat─ů czynszu za dwa pe┼éne okresy p┼éatno┼Ťci,
b) u┼╝ywania w spos├│b sprzeczny z umow─ů lub przeznaczeniem.

┬ž20
Nie dokonuje si─Ö najmu oraz dzier┼╝awy maj─ůtku trwa┼éego na rzecz podmiot├│w ┼Ťwiadcz─ůcych us┼éugi maj─ůce charakter konkurencyjny w stosunku do ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych udzielanych przez zak┼éad.
┬ž21
Niniejsze zasady nie naruszaj─ů powszechnie obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w prawa dotycz─ůcych zbycia, dzier┼╝awy lub najmu maj─ůtku trwa┼éego w zakresie w jakim obejmuj─ů zak┼éad.
Autor : 
Opublikowa┼é(a) : Artur ┼╗muda
Data wprowadzenia : 2010-08-02 13:09:06
Data ostatniej modyfikacji : 2010-08-02 13:09:06
Liczba wy┼Ťwietle┼ä : 2189licznik odwiedzin: 13394693