logo
logo
Rada Powiatu » porz膮dek obrad Rady
XXXVIII SESJA RADY POWIATU

PORZ膭DEK OBRAD XXXVIII SESJI RADY POWIATU NA DZIE艃 28 KWIETNIA 2010 ROKU godz. 14.00 sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

PORZ膭DEK OBRAD
XXXVIII SESJI RADY POWIATU
NA DZIE艃 28 KWIETNIA 2010 ROKU
godz. 14.00 sala konferencyjna Starostwa Powiatowego
w Pyrzycach

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2. Zg艂aszanie zmian do porz膮dku obrad.

3. Przyj臋cie protoko艂u z obrad XXXVII sesji Rady Powiatu.

4. Sprawozdanie Starosty z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Powiatu.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Ocena realizacji bud偶etu za rok 2009 - absolutorium dla Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego.
Opinie Komisji Rady;
Uchwa艂a RIO w sprawie wykonania bud偶etu powiatu za rok 2009;
Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarz膮du Powiatu;
Uchwa艂a RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej;
Dyskusja;
Podj臋cie uchwa艂y w sprawie udzielenia absolutorium Zarz膮dowi Powiatu (proj. Nr 414).

7. Informacja o przebiegu likwidacji Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach.
Opinia Komisji Bud偶etowej oraz Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bez-piecze艅stwa Obywateli;
Dyskusja;
Przyj臋cie informacji.

8. Ocena sytuacji s艂u偶by zdrowia w Powiecie Pyrzyckim:
a) Sytuacja Szpitala Powiatowego w Pyrzycach:
Ocena finansowa - bilans za 2009 r.,
Kontrakt na 2010 rok,
Najpilniejsze potrzeby,
Przysz艂o艣膰 jednostki - ewentualne przekszta艂cenie w sp贸艂k臋 prawa han-dlowego.
b) Sytuacja Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach:
Ocena finansowa - bilans za 2009 r.,
Kontrakt na 2010 r.,
Najpilniejsze potrzeby.
Opinia Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywa-teli oraz Komisji Bud偶etowej;
Dyskusja;
Przyj臋cie informacji.

9. Projekt uchwa艂y w sprawie zmiany Statutu Powiatu Pyrzyckiego (proj. Nr 415).
Opinie Komisji;
Dyskusja;
Podj臋cie uchwa艂y.

10. Projekt uchwa艂y w sprawie rozpatrzenia skargi pana Edwarda Zawadzkie-go na dzia艂alno艣膰 Komisji Rewizyjnej nr 7/10 z dnia 6 kwietnia 2010 roku (proj. Nr 413).
Opinie Komisji;
Dyskusja;
Podj臋cie uchwa艂y.


11. Rozpatrzenie skarg pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego z dnia 17 marca 2010 r. (nr 5/10), z dnia 29 marca 2010 r. (nr 6/10), z dnia 8 kwietnia 2010 r. (nr 8/10) .
Projekt uchwa艂y przedstawia Komisja Rewizyjna;
Dyskusja;
Podj臋cie uchwa艂y.

12. Projekt uchwa艂y w sprawie przeznaczenia do sprzeda偶y nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego (proj. Nr 411).
Opinia Komisji Bud偶etowej oraz Komisji Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska, Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami;
Dyskusja;
Podj臋cie uchwa艂y.

13. Projekt uchwa艂y w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Pyrzyckiego na lata 2006 - 2013 (proj. Nr 410).
Opinia Komisji Bud偶etowej oraz Komisji Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska, Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami;
Dyskusja;
Podj臋cie uchwa艂y.

14. Projekt uchwa艂y w sprawie zmiany bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2010 (proj. Nr (416).
Opinia Komisji Bud偶etowej;
Dyskusja;
Podj臋cie uchwa艂y.

15. Projekt uchwa艂y w sprawie udzielania oraz rozliczania dotacji dla szk贸艂 i plac贸wek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Powiatu Pyrzyckiego oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania (proj. Nr (417).
Opinia Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Bud偶etowej;
Dyskusja;
Podj臋cie uchwa艂y.

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

17. Wolne wnioski i o艣wiadczenia radnych.

18. Zamkni臋cie obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu.


PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY MAREK OLECH

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2010-04-15 09:34:40
Data ostatniej modyfikacji : 2010-04-15 09:36:21
Liczba wy艣wietle艅 : 2236

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  15.04.2010 08:35poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  15.04.2010 08:34poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13394922