logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2006-2010
Uchwa艂a Nr 7/2010 z dnia 23 lutego 2010 r.

w sprawie zmiany uk艂adu wykonawczego bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2010 rok

Uchwa艂a Nr 7/2010
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 23 lutego 2010 r.

w sprawie zmiany uk艂adu wykonawczego bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2010 rokNa podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z p贸藕niejszymi zmianami) oraz art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:


搂 1. Dokonuje si臋 zmian w uk艂adzie wykonawczym bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2010 rok polegaj膮cych na:

1. Zmianie planu dochod贸w w:

Dziale 801 O艣wiata i wychowanie
Rozdziale 80130 Szko艂y zawodowe
(Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2 RCKU)

Zmniejszeniu
搂 0830 Wp艂ywy z us艂ug o kwot臋 8.000 z艂
Zwi臋kszeniu
搂 0750 Dochody z najmu i dzier偶awy sk艂adnik贸w
maj膮tkowych lub innych jednostek zaliczanych
do sektora finans贸w publicznych oraz innych um贸w
o podobnym charakterze o kwot臋 8.000 z艂

2. Zmianie planu wydatk贸w w:

Dziale 750 Administracja publiczna
Rozdziale 75020 Starostwa powiatowe
(Starostwo Powiatowe)

Zmniejszeniu
搂 4110 Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 4.000 z艂
Zwi臋kszeniu
搂 4300 Zakup us艂ug pozosta艂ych o kwot臋 4.000 z艂

Dziale 801 O艣wiata i wychowanie
Rozdziale 80130 Szko艂y zawodowe
(Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2 RCKU)

Zmniejszeniu
搂 4110 Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 14.328 z艂
Zwi臋kszeniu
搂 4300 Zakup us艂ug pozosta艂ych o kwot臋 14.328 z艂
Dziale 853 Pozosta艂e zadania w zakresie polityki spo艂ecznej
Rozdziale 85333 Powiatowe Urz臋dy Pracy
(Powiatowy Urz膮d Pracy)

Zmniejszeniu
搂 4110 Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 12.000 z艂
Zwi臋kszeniu
搂 4300 Zakup us艂ug pozosta艂ych o kwot臋 12.000 z艂


搂 2. Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Skarbnikowi Powiatu.


搂 3. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia z moc膮 obowi膮zuj膮c膮 od dnia 5 stycznia 2010 r..

1. Wiktor To艂oczko
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2010-03-23 12:43:26
Data ostatniej modyfikacji : 2010-03-23 12:43:26
Liczba wy艣wietle艅 : 1468licznik odwiedzin: 11400992