logo
logo
Starostwo Powiatowe » og艂oszenia o pracy
nab贸r stanowisko

Pa艅stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach

O G 艁 O S Z E N I E

STAROSTA PYRZYCKI

og艂asza, 偶e rozpoczyna post臋powanie maj膮ce na celu powo艂anie Pa艅stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach ul. Pozna艅ska 1, 74-200 Pyrzyce zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pa艅stwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. z 2006 r. Dz.U. Nr 122, poz. 851 z p贸藕n.zm.).

Pa艅stwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym mo偶e by膰 osoba, kt贸ra:

1) jest obywatelem polskim;
2) ma pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych oraz korzysta z pe艂ni praw publicznych;
3) posiada nast臋puj膮ce kwalifikacje:
a) jest lekarzem i uzyska艂a, w trybie przewidzianym w odr臋bnych przepisach, specjalizacj臋 w dziedzinie medycyny maj膮c膮 zastosowanie w realizacji zada艅 Pa艅stwowej Inspekcji Sanitarnej,
b) posiada tytu艂 zawodowy magistra i uzyska艂a dodatkowe kwalifikacje maj膮ce zastosowanie
w realizacji zada艅 Pa艅stwowej Inspekcji Sanitarnej,
4) jest nieskazitelnego charakteru i swoj膮 postaw膮 obywatelsk膮 daje r臋kojmi臋 nale偶ytego
wykonywania zada艅 pracownika organu pa艅stwowego;
5) posiada stan zdrowia pozwalaj膮cy na zatrudnienie na okre艣lonym stanowisku.

Do pa艅stwowych inspektor贸w sanitarnych stosuje si臋 przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej przez osoby pe艂ni膮ce funkcje publiczne (Dz.U. Nr 106, poz. 679, z p贸藕. zm.).

W zwi膮zku z powy偶szym Starosta Pyrzycki zaprasza do sk艂adania pisemnych ofert w zamkni臋tych kopertach z dopiskiem "Oferta na stanowisko Pa艅stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach ul. Pozna艅ska 1, 74-200 Pyrzyce" w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce, pok贸j nr 119 w terminie do dnia 3 marca 2010 roku do godz. 15.30.

Oferty powinny zawiera膰 nast臋puj膮ce dokumenty:

1. list motywacyjny,
2. kwestionariusz osobowy,
3. CV z informacjami o wykszta艂ceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
(CV i list motywacyjny opatrzone podpisanym o艣wiadczeniem kandydata: "Wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb臋dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw膮 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z p贸藕n. zm)".
4. o艣wiadczenie o niekaralno艣ci (wymagane za艣wiadczenie z Krajowego Rejestru Karnego w terminie 14 dni od dnia wy艂onienia kandydata na stanowisko),
5. o艣wiadczenie o pe艂nej zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych oraz korzystaniu z pe艂ni praw publicznych,
6. kopie 艣wiadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
7. kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych wykszta艂cenie i dodatkowe kwalifikacje,
8. inne dokumenty po艣wiadczaj膮ce dodatkowe kwalifikacje i umiej臋tno艣ci (kserokopie za艣wiadcze艅 o uko艅czonych kursach, szkoleniach, referencje itp.),
9. kserokopia dowodu osobistego.
W przypadku zatrudnienia kandydat zobowi膮zany b臋dzie do przed艂o偶enia do wgl膮du orygina艂贸w dokument贸w.Informacje dodatkowe:

Zakwalifikowani kandydaci zostan膮 telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy ze Starost膮 Pyrzyckim. Brak odpowiedzi jest r贸wnoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata. Z艂o偶onych dokument贸w nie odsy艂amy, chyba, 偶e na pisemny wniosek oferenta.
W przypadku wyboru kandydata na stanowisko pracy, kandydat zobowi膮zany jest do przed艂o偶enia za艣wiadczenia o stanie zdrowia od lekarza medycyny pracy, jak r贸wnie偶 dostarczy膰 informacj臋 o niekaralno艣ci z Krajowego Rejestru Karnego.

Pa艅stwowego powiatowego inspektora sanitarnego powo艂uje starosta za zgod膮 pa艅stwowego wojew贸dzkiego inspektora sanitarnego i nast臋puje na okres 5 lat zgodnie z art. 11 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pa艅stwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. z 2006 r. Dz.U. Nr 122, poz. 851 z p贸藕n. zm.).
Pyrzyce, dnia 15 lutego 2010 r.
S T A R O S T A

Wiktor To艂oczko


Autor : El偶bieta Marsza艂ek
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2010-02-15 14:13:02
Data ostatniej modyfikacji : 2010-02-17 20:50:59
Liczba wy艣wietle艅 : 3929

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  15.02.2010 13:13poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13419256