logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 4/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r.PROTOK脫艁 Nr 4/2010
z dnia 26 stycznia 2010 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.
Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie ustalenia trybu udzielania oraz rozliczania dotacji dla szk贸艂 i plac贸wek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Powiatu Pyrzyckiego oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania. Andrzej Jakie艂a dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji wyja艣ni艂, 偶e w zwi膮zku ze zmian膮 ustawy
o systemie o艣wiaty, zmienione zosta艂y zasady i tryb udzielania oraz rozliczania dotacji dla szk贸艂 niepublicznych o uprawnieniach szk贸艂 publicznych. Obecnie samorz膮dy maj膮 szersze uprawnienia w zakresie kontroli wydatkowania dotacji. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Andrzej Jakie艂a poinformowa艂 Zarz膮d o przygotowanych formach sp臋dzania wolnego czasu, na okres ferii zimowych, dla uczni贸w powiatowych plac贸wek o艣wiatowych. Informacja o organizowanych zaj臋ciach i imprezach zostanie umieszczona w telewizji kablowej i na stronie internetowej.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zawarcia porozumienia w przedmiocie realizacji przedsi臋wzi臋cia - budowy Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej dost臋pu do aplikacji i e-us艂ug. Celem tego przedsi臋wzi臋cia jest zapewnienie bezpiecznego, szerokopasmowego
i powszechnego dost臋pu do aplikacji i us艂ug on-line oferowanych poprzez sie膰 Internet dla: mieszka艅c贸w, jednostek administracji publicznej oraz przedsi臋biorc贸w funkcjonuj膮cych na terenie wojew贸dztwa zachodniopomorskiego. Zadanie b臋dzie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.

Starosta poinformowa艂 Zarz膮d o rozstrzygni臋ciu naboru na stanowisko przewodnicz膮cej Powiatowego Zespo艂u Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci. Stanowisko to zosta艂o powierzone Lucynie Kozio艂. Rozpocznie ona prac臋 z dniem
1 lutego 2010 r.
Miros艂aw Gryczka Sekretarz Powiatu doda艂, 偶e siedziba Powiatowego Zespo艂u Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci b臋dzie si臋 mie艣ci艂a w budynku Starostwa. Obecnie prowadzone s膮 prace remontowe w pomieszczeniach przeznaczonych na ten cel.
Starosta poinformowa艂 Zarz膮d, 偶e na sesj臋 Rady Powiatu w dniu 17 lutego zaplanowano uroczysto艣膰 wr臋czenia certyfikatu ISO 9001:2008, kt贸ry zosta艂 przyznany Starostwu Powiatowemu w Pyrzycach.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

....................................

Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:


1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2010-02-15 13:29:21
Data ostatniej modyfikacji : 2010-02-15 13:29:21
Liczba wy艣wietle艅 : 1921licznik odwiedzin: 13394915