logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2006-2010
Uchwa艂a Nr XXXV/181/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2010

Uchwa艂a Nr XXXV/181/09
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 16 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2010

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z p贸藕niejszymi zmianami) oraz art. 165, art.184, art. 188 ust. 2, art.195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104, z p贸藕niejszymi zmianami) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:


搂 1. Ustala si臋 dochody bud偶etu powiatu na 2010 rok w wysoko艣ci 33.625.756z艂
z tego:
dochody bie偶膮ce 33.115.756 z艂
w tym:
dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych 27.893.556 z艂
dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 zleconych
z zakresu administracji rz膮dowej
oraz innych zada艅 zleconych ustawami 5.221.200 z艂
dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 z zakresu administracji
rz膮dowej na podstawie porozumie艅 z organami tej administracji 1.000 z艂
2. dochody maj膮tkowe 510.000 z艂
w tym:
1) dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych 500.000 z艂
2) dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 zleconych
z zakresu administracji rz膮dowej
oraz innych zada艅 zleconych ustawami 10.000 z艂
dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 z zakresu administracji
rz膮dowej na podstawie porozumie艅 z organami tej administracji 0 z艂
- zgodnie z za艂膮cznikami nr 1, 2, 3.

搂 2. Ustala si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2010 w wysoko艣ci 33.625.756z艂
z tego:
wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych 28.393.556 z艂
wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 zleconych
z zakresu administracji rz膮dowej
oraz innych zada艅 zleconych ustawami 5.231.200 z艂
wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 z zakresu administracji
rz膮dowej na podstawie porozumie艅 z organami tej administracji 1.000 z艂
- zgodnie z za艂膮cznikami nr 1, 4, 5, 6, 7.

搂 3. Ustala si臋 planowany bud偶et jako zr贸wnowa偶ony gdy偶 dochody bud偶etu r贸wne s膮 wydatkom bud偶etowym.

搂 4. Ustala si臋 przychody bud偶etu powiatu w wysoko艣ci 1.460.000 z艂
i rozchody bud偶etu powiatu w wysoko艣ci 1.460.000 z艂
- zgodnie z za艂膮cznikiem nr 15.

搂 5. W bud偶ecie tworzy si臋 rezerwy w 艂膮cznej wysoko艣ci: 267.225 z艂
og贸ln膮 w wysoko艣ci 252.225 z艂
celow膮 w wysoko艣ci 15.000 z艂
z przeznaczeniem na:
rezerw臋 na zarz膮dzanie kryzysowe w kwocie 15.000 z艂

搂 6. Ustala si臋 plany przychod贸w i wydatk贸w zak艂ad贸w bud偶etowych i gospodarstw pomocniczych jednostek bud偶etowych oraz dochod贸w i wydatk贸w dla dochod贸w w艂asnych jednostek bud偶etowych - zgodnie z za艂膮cznikiem nr 10.

搂 7. Ustala si臋 limity wydatk贸w na wieloletnie programy:
realizowane ze 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej, niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielanej przez pa艅stwa cz艂onkowskie (EFTA) oraz innych 艣rodk贸w pochodz膮cych ze 藕r贸de艂 zagranicznych, niepodlegaj膮cych zwrotowi w wysoko艣ci 767.387 z艂 - zgodnie z za艂膮cznikiem nr 9
inwestycyjne w latach 2010 - 2012 w wysoko艣ci 680.600 z艂 - zgodnie z za艂膮cznikiem Nr 11.

搂 8. Ustala si臋 dotacj臋 przedmiotow膮 dla Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie 92.000 z艂 z tytu艂u dop艂aty do wydatk贸w zwi膮zanych z utrzymaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

搂 9. Ustala si臋 plan przychod贸w i wydatk贸w Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - zgodnie z za艂膮cznikiem nr 13.

搂 10. Ustala si臋 plan przychod贸w i wydatk贸w Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej - zgodnie z za艂膮cznikiem nr 14.

搂 11. Ustala si臋 dotacje dla szk贸艂 niepublicznych o uprawnieniach szk贸艂 publicznych w wysoko艣ci 1.861.710 z艂 - zgodnie z za艂膮cznikiem nr 12.

搂 12. Ustala si臋 dotacje na finansowanie zada艅 w艂asnych przekazanych na podstawie porozumie艅 do realizacji innym jednostkom samorz膮du terytorialnego w kwocie 646.240 z艂 - zgodnie z za艂膮cznikiem nr 8.

搂 13. Upowa偶nia si臋 Zarz膮d Powiatu do:
zaci膮gania kredyt贸w i po偶yczek oraz emisji papier贸w warto艣ciowych na pokrycie wyst臋puj膮cego w ci膮gu roku przej艣ciowego deficytu bud偶etu do wysoko艣ci 800.000 z艂,
dokonywania zmian w planie wydatk贸w bud偶etowych z wy艂膮czeniem przeniesie艅 wydatk贸w mi臋dzy dzia艂ami klasyfikacji bud偶etowej,
przekazania kierownikom jednostek bud偶etowych uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 w planie wydatk贸w oraz w planie dochod贸w w艂asnych i wydatk贸w nimi finansowanych,
udzielania w roku bud偶etowym po偶yczek do kwoty 500.000 z艂,
lokowania wolnych 艣rodk贸w bud偶etowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni偶 bank prowadz膮cy obs艂ug臋 bud偶etu powiatu,
zaci膮gania zobowi膮za艅 w roku bud偶etowym do 艂膮cznej kwoty 500.000 z艂,
zaci膮gania zobowi膮za艅 na finansowanie wydatk贸w na wieloletnie programy:
a. inwestycyjne w latach 2010 - 2012 - w ramach limitu okre艣lonego w 搂 7 pkt 2,
b. realizowane ze 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej, niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielanej przez pa艅stwa cz艂onkowskie (EFTA) oraz innych 艣rodk贸w pochodz膮cych ze 藕r贸de艂 zagranicznych, niepodlegaj膮cych zwrotowi - w ramach limitu okre艣lonego w 搂 7 pkt 1,
udzielania pracownikom urz臋du zaliczek na wydatki,
przekazanie uprawnie艅 kierownikom jednostek bud偶etowych do udzielania pracownikom zaliczek na wydatki.

搂 14. Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 15. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia z moc膮 obowi膮zuj膮c膮 od 1 stycznia 2010 r. i podlega og艂oszeniu:
w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego,
na tablicy og艂osze艅 Starostwa Powiatowego w Pyrzycach,
poprzez przekazanie do Urz臋d贸w Gmin wchodz膮cych w sk艂ad Powiatu Pyrzyckiego w celu jej umieszczenia na tablicach og艂osze艅 tych urz臋d贸w.Przewodnicz膮cy Rady
Jerzy Marek Olech

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?197 KB POBIERZza艂膮cznik2010-01-11 13:20:43654

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2009-12-30 13:32:49
Data ostatniej modyfikacji : 2009-12-30 13:32:49
Liczba wy艣wietle艅 : 2333licznik odwiedzin: 11404331