logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2006-2010
Uchwa艂a Nr 21 z dnia kwietnia 2009 r.

w sprawie ustalenia wysoko艣ci dotacji dla O艣rodka Rehabilitacyjno

Uchwa艂a Nr 21
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia kwietnia 2009 r.

w sprawie ustalenia wysoko艣ci dotacji dla O艣rodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Nowielinie

Na podstawie: art. 90 ust. 3a, ustawy z dnia 7 wrze艣nia 1991 r. o systemie o艣wiaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zmianami), art. 32 ust.2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 ze zmianami), Uchwa艂y Nr XXXIII/199/2002 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 24 kwietnia 2002 r., zmienionej Uchwa艂膮 Nr XV/80/04 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 17 marca 2004 r., w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owych zasad udzielania i rozliczania dotacji dla ponadgimnazjalnych szk贸艂 niepublicznych o uprawnieniach szk贸艂 publicznych funkcjonuj膮cych na terenie powiatu pyrzyckiego oraz plac贸wek niepublicznych wymienionych w art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 7 wrze艣nia 1991 r. o systemie o艣wiaty, zgodnie z Uchwa艂膮 Rady Powiatu Pyrzyckiego Nr XXII/107/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2009 z p贸藕niejszymi zmianami Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

Ustala si臋 miesi臋czn膮 dotacj臋 na jednego wychowanka plac贸wki niepublicznej prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Os贸b z Upo艣ledzeniem Umys艂owym Ko艂o w Pyrzycach - O艣rodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Nowielinie w wysoko艣ci 3027 z艂

搂 2.

Dotacje miesi臋czne b臋d膮 przekazywane z do艂u ka偶dorazowo na wniosek plac贸wki, w kt贸rym nale偶y poda膰 rzeczywist膮 liczb臋 wychowanka w danym miesi膮cu.

搂 3.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Skarbnikowi Powiatu.

搂 4.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i ma zastosowanie do dotacji od 1 stycznia 2009 r.


Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego:

Wiktor To艂oczko ........................................

Jaros艂aw Stankiewicz ........................................

Ireneusz Paw艂owski ........................................

Marek Mazur ........................................

Jaros艂aw Ileczko .......................................


Uzasadnienie
Zgodnie z zapisem art 90 ust. 3a. ustawy o systemie o艣wiaty "plac贸wki niepubliczne, o kt贸rych mowa w art. 2 pkt 5 i 7, otrzymuj膮 na ka偶dego wychowanka dotacje z bud偶etu powiatu w wysoko艣ci nie ni偶szej ni偶 kwota przewidziana na jednego wychowanka tego rodzaju plac贸wki w cz臋艣ci o艣wiatowej subwencji og贸lnej dla danej jednostki samorz膮du terytorialnego, a w przypadku niepublicznych o艣rodk贸w umo偶liwiaj膮cych realizacj臋 obowi膮zku, o kt贸rym mowa w art. 14 ust. 3, obowi膮zku szkolnego i obowi膮zku nauki dzieciom i m艂odzie偶y, o kt贸rych mowa w art. 16 ust. 7, a tak偶e dzieciom i m艂odzie偶y z upo艣ledzeniem umys艂owym ze sprz臋偶onymi niepe艂nosprawno艣ciami, w wysoko艣ci nie ni偶szej ni偶 kwota przewidziana na jednego wychowanka tego rodzaju o艣rodk贸w w cz臋艣ci o艣wiatowej subwencji og贸lnej dla jednostek samorz膮du terytorialnego, pod warunkiem, 偶e osoba prowadz膮ca plac贸wk臋 przedstawi planowan膮 liczb臋 wychowank贸w organowi w艂a艣ciwemu do udzielenia dotacji, nie p贸藕niej ni偶 do dnia 30 wrze艣nia roku poprzedzaj膮cego rok udzielenia dotacji".
W subwencji o艣wiatowej na funkcjonowanie OREW w 2009 r. zosta艂a przeznaczona kwota 1 598 354z艂, co przy 44 wychowankach daje na rok kwot臋 36 326 z艂. W zwi膮zku z powy偶szym kwota przyznana na jednego wychowanka plac贸wki niepublicznej prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Os贸b z Upo艣ledzeniem Umys艂owym Ko艂o w Pyrzycach - O艣rodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Nowielinie w 2009 r. wynosi miesi臋cznie 3027 z艂.
Stowarzyszenie na Rzecz Os贸b z Upo艣ledzeniem Umys艂owym Ko艂o w Pyrzycach dope艂ni艂o ustawowego obowi膮zku przestawienia planowanej liczb臋 wychowank贸w do dnia 30 wrze艣nia roku poprzedzaj膮cego rok udzielenia dotacji.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2009-07-06 12:45:21
Data ostatniej modyfikacji : 2009-07-06 12:45:21
Liczba wy艣wietle艅 : 1541licznik odwiedzin: 11404359