logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2006-2010
od 2 kwietnia 2009 r. do 29 kwietnia 2009 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO

od 2 kwietnia 2009 r. do 29 kwietnia 2009 r.

Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu w dniach:

1. 2 kwietnia 2009 r.
2. 8 kwietnia 2009 r.
3. 15 kwietnia 2009 r.
4. 20 kwietnia 2009 r.
5. 27 kwietnia 2009 r.
I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego:

- W sprawie wyra偶enia zgody na rozwi膮zanie umowy o prace z radnym Rady Powiatu Pyrzyckiego.
- W sprawie nieodp艂atnego nabycia od Polskich Kolei Pa艅stwowych Sp贸艂ki Akcyjnej w Warszawie prawa u偶ytkowania wieczystego nieruchomo艣ci zaj臋tych pod drogi powiatowe.
- W sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendi贸w w roku szkolnym 2008/2009 uczniom szk贸艂 ponadgimnazjalnych.
- W sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
- W sprawie Regulaminu okre艣laj膮cego tryb i kryteria przyznawania nagr贸d dla nauczycieli szk贸艂 i plac贸wek prowadzonych przez Powiat Pyrzycki.
- W sprawie dokonania darowizny nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2009.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu:

- W sprawie zwo艂ania sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Pyrzyckiego.
- W sprawie ustalenia wysoko艣ci dotacji dla O艣rodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Nowielinie.
- W sprawie upowa偶nienia p.o. dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych Pyrzycach do za艂atwiania spraw w imieniu Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego i sk艂adania o艣wiadcze艅 woli.

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:

- W sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Kamie艅skiemu z przeznaczeniem dla os贸b poszkodowanych w po偶arze w Kamieniu Pomorskim.
- W sprawie zatwierdzenia wysoko艣ci dodatku funkcyjnego dla p.o. dyrektora Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego.
- W sprawie wsparcia organizacyjnego II Rodzinnego Festynu Integracyjnego w 呕ukowie.

IV. Przyj臋to Informacje:

- Sprawozdanie z realizacji zada艅 powiatu w zakresie promocji oraz zamierzenia na 2009 r.
- Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci organizacji pozarz膮dowych w Powiecie Pyrzyckim.
- Wyposa偶enie i dost臋pno艣膰 pomocy dydaktycznych ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem szk贸艂 zawodowych oraz kadrowych z mo偶liwo艣ci膮 realizacji programu (wnioski pokontrolne Komisji Rewizyjnej).
- Realizacja dop艂at bezpo艣rednich dla rolnik贸w w 2008 r. (ARiMR).
- Informacja z realizacji Planu Gospodarki Odpadami.
- Realizacja zalesie艅 w powiecie za 2008 r.
- Protok贸艂 kontroli Komisji Rewizyjnej w Zarz膮dzie Dr贸g Powiatowych.


V. Spotkania, w kt贸rych uczestniczyli cz艂onkowie Zarz膮du:

2 kwietnia
- Spotkanie w sprawie zagro偶enia bezpiecze艅stwa 艣rodowiska przez sk艂adowisko w Krzemlinie.
3 kwietnia
- Spotkanie z okazji 艢wiatowego Dnia Inwalidy w Urz臋dzie Miejskim w Pyrzycach.
- Spotkanie informacyjne - projekt "Moja forma, m贸j sukces".
- Posiedzenie Zarz膮du Ochotniczych Stra偶y Po偶arnych.
4 kwietnia
- Przegl膮d Pie艣ni Wielkanocnych w Lipianach.
- Gimnazjada Matematyczna w Lipianach.
- 膯wier膰fina艂y Mistrzostw Polski w Pi艂ce Siatkowej Ch艂opc贸w w kategorii m艂odzik贸w w Gimnazjum w Pyrzycach.
- 艢niadanie Wielkanocne zorganizowane przez Uniwersytet Trzeciego Wieku.
9 kwietnia
- Spotkanie pn.: Przeciwdzia艂anie agresji i patologii w艣r贸d dzieci i m艂odzie偶y na Zamku w Szczecinie
11 kwietnia
- 艢niadanie Wielkanocne w Klubie Abstynenta "Krokus" w Pyrzycach.
- Spotkanie organizacyjne organizator贸w "Konkursu Wiedzy o ruchu drogowym".
16 kwietnia
- Podsumowanie konkursu "Znam Lektury" zorganizowanego przez Zesp贸艂 Szk贸艂 Nr 1 w Bibliotece Pedagogicznej w Pyrzycach.
17 kwietnia
- Konwent Starost贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w Bornem Sulinowie.
18 kwietnia
- Zawody sportowe "Skok wzwy偶 przy muzyce" w Gimnazjum w Pyrzycach.
20 kwietnia
- Posiedzenie Samorz膮dowego Konwentu Powiatu Pyrzyckiego.
- Monta偶 s艂owno-muzyczny "呕ycie jest pi臋kne" w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach.
21 kwietnia
- Powiatowe Eliminacje Og贸lnopolskiego Turnieju Bezpiecze艅stwa w Ruchu Drogowym.
- Konkurs wokalno-recytatorski im. Henryki Melonek w Zespole Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach.
22 kwietnia
- Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska, Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami.
23 kwietnia
- Posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywateli.
24 kwietnia
- Uroczysto艣膰 po偶egnania absolwent贸w Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 i Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU w Pyrzycach.
25 kwietnia
- Podsumowanie XXXIII Olimpiady Wiedzy i Umiej臋tno艣ci Rolniczych w Zespole Szk贸艂 Nr 2 w Pyrzycach.
- II Przelewickie Dni Folwarku.
29 kwietnia
- Podsumowanie integracyjnego konkursu przyrodniczo-ekologicznego pod has艂em "Chro艅my Ziemi臋" w O艣rodku Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach.
28 kwietnia
- Posiedzenie Komisji Bud偶etowej.
- Podsumowanie konkursu matematycznego w Szkole Podstawowej w 呕abowie filia w Ryszewku.Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2009-05-08 11:23:41
Data ostatniej modyfikacji : 2009-05-08 11:23:41
Liczba wy艣wietle艅 : 2484licznik odwiedzin: 13419270