logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2006-2010
UCHWA艁A NR XVIII/97/08 z dnia 29 pa藕dziernika 2008 r.
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y
w sprawie zmiany Statutu Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego

Uchwa艂a Nr XX/97/08
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 29 pa藕dziernika 2008 r.

w sprawie zmiany Statutu Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego

Na podstawie art. 67, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) w zwi膮zku z 搂 36 Statutu Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 1, poz. 29) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:


搂 1.

1.Zmienia si臋 Statut Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego, zwanego dalej Zwi膮zkiem, w ten spos贸b, 偶e:
1)搂 3 otrzymuje brzmienie: "搂 3. Siedzib膮 Zwi膮zku jest miasto Szczecinek"
2)w 搂 15 pkt 14 otrzymuje brzmienie: "14. dokonywanie zmian statutu Zwi膮zku w zakresie innym, ni偶 dane o kt贸rych mowa w 搂 3 rozporz膮dzenia Ministra Spraw Wewn臋trznych i Administracji z dnia 18 pa藕dziernika 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru powiat贸w oraz og艂aszania statut贸w zwi膮zk贸w"
3)搂 36 otrzymuje brzmienie:
"搂 36. 1. Zmiana statutu w zakresie danych, o kt贸rych mowa w 搂 3 rozporz膮dzenia Ministra Spraw Wewn臋trznych i Administracji z dnia 18 pa藕dziernika 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru powiat贸w oraz og艂aszania statut贸w zwi膮zk贸w, wymaga podj臋cia uchwa艂 przez rady powiat贸w cz艂onk贸w Zwi膮zku.
2. Zmiana statutu w pozosta艂ym zakresie nast臋puje w drodze uchwa艂y Zgromadzenia
Zwi膮zku".
2.Pozosta艂e zapisy Statutu Zwi膮zku pozostaj膮 bez zmian.

搂 2.

Zmiany Statutu wchodz膮 w 偶ycie z dniem og艂oszenia w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.
搂 3.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 4.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY MAREK OLECHAutor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2008-11-05 15:23:18
Data ostatniej modyfikacji : 2008-11-05 15:23:18
Liczba wy艣wietle艅 : 1195

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  18.11.2009 08:57poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11429235