logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2006-2010
UCHWA艁A NR XVIII/96/08 z dnia 29 pa藕dziernika 2008 r.
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr VII/45/03 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej zmienionej uchwa艂膮 Nr IX/51/03 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 19 sierpnia 2003 r., zmienionej uchwa艂膮 Nr XX/113/04 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 27 pa藕dziernika 2004 r., zmienionej uchwa艂膮 Nr XXVIII/161/05 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 26 pa藕dziernika 2005 r. oraz zmienionej uchwa艂膮 Nr XXXVI/205/06 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 27 wrze艣nia 2006 r.


Uchwa艂a Nr XX/96/08
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 29 pa藕dziernika 2008 r.

w sprawie zmiany uchwa艂y Nr VII/45/03 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej zmienionej uchwa艂膮 Nr IX/51/03 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 19 sierpnia 2003 r., zmienionej uchwa艂膮 Nr XX/113/04 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 27 pa藕dziernika 2004 r., zmienionej uchwa艂膮 Nr XXVIII/161/05 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 26 pa藕dziernika 2005 r. oraz zmienionej uchwa艂膮 Nr XXXVI/205/06 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 27 wrze艣nia 2006 r.


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003 r. Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, z 2007 r. Nr 173 poz 1218) oraz art. 36 i art. 60 ust. 3 i ust. 4 ,,b'' ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak艂adach opieki zdrowotnej (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89, zm. z 2007 r. Nr 123 poz. 849, Nr 166 poz. 1172, Nr 176 poz. 1240, Nr 181 poz.1290) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

Zmienia si臋 搂 3 uchwa艂y Nr VII/45/03 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej zmienionej uchwa艂膮 Nr IX/51/03 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 19 sierpnia 2003 r., zmienionej uchwa艂膮 Nr XX/113/04 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 27 pa藕dziernika 2004 r., zmienionej uchwa艂膮 Nr XXVIII/161/05 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 26 pa藕dziernika 2005 r. oraz zmienionej uchwa艂膮 Nr XXXVI/205/06 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 27 wrze艣nia 2006 r. nadaj膮c mu nowe brzmienie: ,,Post臋powanie likwidacyjne zostanie przeprowadzone w okresie od 1 grudnia 2003 r. do 31 grudnia 2010 r. przez likwidatora powo艂anego przez Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego.''

搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.
PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY MAREK OLECH

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2008-11-05 15:21:32
Data ostatniej modyfikacji : 2008-11-05 15:21:32
Liczba wy艣wietle艅 : 1381

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  18.11.2009 08:57poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11404309