logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2006-2010
Uchwa艂a Nr 30/2008 z dnia 28 maja 2008 r.

w sprawie przyj臋cia tre艣ci og艂oszenia i specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie zespo艂u boisk sportowych wraz z zapleczem socjalnym w ramach programu ,, Moje Boisko-Orlik 2012

Uchwa艂a Nr 30/2008
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 28 maja 2008 r.

w sprawie przyj臋cia tre艣ci og艂oszenia i specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie zespo艂u boisk sportowych wraz z zapleczem socjalnym w ramach programu ,, Moje Boisko-Orlik 2012" przy Zespole Szk贸艂 Nr 2 w Pyrzycach oraz w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania

Na podstawie art. 32 ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z p贸藕n. zm.) oraz na podstawie art. 19 ust. 2, 3, art. 31 i art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zam贸wie艅 publicznych (j. t. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655) Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.
Przyjmuje si臋 tre艣膰 og艂oszenia o przetargu nieograniczonym, stanowi膮cego za艂膮cznik nr 1 oraz specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia, stanowi膮c膮 za艂膮cznik nr 2 do niniejszej uchwa艂y, na wykonanie zespo艂u boisk sportowych wraz z zapleczem socjalnym w ramach programu ,,Moje Boisko-Orlik 2012" przy Zespole Szk贸艂 Nr 2 w Pyrzycach.

搂 2.
Powo艂uje si臋 Komisj臋 Przetargow膮 do przeprowadzenia post臋powania okre艣lonego w 搂 1 w sk艂adzie:

1. Mariusz Majak - przewodnicz膮cy,
2. Waldemar Durkin - cz艂onek,
3. Andrzej Jakie艂a - cz艂onek,
4. Waldemar Lemiesz - cz艂onek,
5. Marian Os臋kowski - cz艂onek.

搂 3.
Organizacj臋, tryb pracy oraz zakres obowi膮zk贸w Komisji Przetargowej okre艣la odpowiednie Zarz膮dzenie Starosty.

搂 4.
Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Przewodnicz膮cemu Komisji Przetargowej oraz dyrektorowi Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.

搂 5.
Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.

Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego:
1. Wiktor To艂oczko - ...............................................,

2. Jaros艂aw Stankiewicz - ...............................................,

3. Marek Mazur - ...............................................,

4. Ireneusz Paw艂owski - ...............................................,

5. Jaros艂aw Ileczko - .............................................. .
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2008-06-27 14:24:25
Data ostatniej modyfikacji : 2008-07-02 07:45:55
Liczba wy艣wietle艅 : 1862

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  27.06.2008 13:24poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11377253