logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2006-2010
Uchwa艂a Nr XVII/85/08 z dnia 18 czerwca 2008 r.

zmieniaj膮ca plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2008

Uchwa艂a Nr XVII/85/08
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 18 czerwca 2008 r.

zmieniaj膮ca plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2008


Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz膮dzie powiatowym (jt Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ; zmiany: z 2002 r: Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 156, poz. 1306, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, zmiany z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; zmiany: z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759; zmiany z 2007 r. Dz. U. Nr 173, poz. 1218), oraz art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (jt. z 2005 r. Dz. U. Nr 240 poz. 2027, zmiany: z 2006 r. Dz. U. Nr 170, poz. 1217; zmiany z 2007 r. Dz. U. Nr 21, poz. 125) Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:

搂 1

Zmienia si臋 plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2008, stanowi膮cy za艂膮cznik do uchwa艂y Nr XIV/61/08 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 06 lutego 2008 roku nadaj膮c mu brzmienie jak w za艂膮czeniu do niniejszej uchwa艂y.

搂 2

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Staro艣cie.

搂 3

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅 Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.


PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY MAREK OLECHZa艂膮cznik do Uchwa艂y Nr XVII/85/08
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 18 czerwca 2008 r.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
Dzia艂 710 - Dzia艂alno艣膰 us艂ugowa
Rozdzia艂 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
(w z艂otych)
poz. Tre艣膰 搂 Plan finansowy na 2008 r. wg uchwa艂y zwi臋kszenia zmniejszenia Plan finansowy na 2008 r. po zmianach
1 2 3 4
I Stan funduszu na pocz膮tek roku X 77 915 - - 77 915
1 艢rodki pieni臋偶ne X 89 193 - - 89 193
2 Nale偶no艣ci X 11 929 - - 11 929
3 Zobowi膮zania (minus) X 23 207 - - 23 207
II Przychody 276 500 - - 276 500
1 Przychody w艂asne X 276 500 - - 276 500
1.1 Wp艂ywy z us艂ug 0830 276 000 - - 276 000
1.2 Wp艂ywy ze sprzeda偶y wyrob贸w i sk艂adnik贸w maj膮tkowych 0840 - - - -
1.3 Wp艂ywy z r贸偶nych op艂at 0690 - - - -
1.4 Wp艂ywy z r贸偶nych dochod贸w 0970 - - - -
1.5 Pozosta艂e odsetki 0920 500 - - 500
2 Pozosta艂e przychody X - - - -
3 Przelewy redystrybucyjne X - - - -
3.1 Dofinansowanie z CFGZGiK 2960 - - - -
3.2 Dofinansowanie z WFGZGiK 2960 - - - -
Og贸艂em ( I + II) 354 415 - - 354 415
III Wydatki X 301 300 53 000 - 354 300
1 Wydatki bie偶膮ce w艂asne X 246 000 53 000 - 299 000
1.1 Zakup materia艂贸w 4210 1 000 1 000 - 2 000
1.2 Zakup energii 4260 - -
1.3 Zakup us艂ug remontowych 4270 - 31 000 - 31 000
1.4 Zakup us艂ug pozosta艂ych 4300 245 000 21 000 - 266 000
2 Pozosta艂e wydatki X - - - -
3 Wydatki inwestycyjne X - - - -
3.1 Wydatki inwestycyjne 6110 - - - -
3.2 Wydatki na zakupy inwestycyjne 6120 - - - -
4 Przelewy redystrybucyjne: X 55 300 - - 55 300
4.1 odpis 10 % od przychod贸w w艂asnych dla WFGZGiK (10% od poz.II.1) 2960 27 650 - - 27 650
4.2 odpis 10 % od przychod贸w w艂asnych dla CFGZGiK(10% od poz.II.1) 2960 27 650 - - 27 650
IV Stan funduszu na koniec roku X 53 115 - 53 000 115
1 艣rodki pieni臋偶ne X 66 940 - 53 000 13 940
2 nale偶no艣ci X 0 - - 0
3 Zobowi膮zania(minus) X 13 825 - - 13 825
Og贸艂em ( III + IV) 354 415 - 354 415
Pyrzyce, dnia 27 maja 2008 Geodeta Powiatowy
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2008-06-24 15:04:29
Data ostatniej modyfikacji : 2008-06-24 15:04:29
Liczba wy艣wietle艅 : 1951licznik odwiedzin: 11203177