logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2006-2010
od 27 marca 2008 r. do 15 kwietnia 2008 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
od 27 marca 2008 r. do 15 kwietnia 2008 r.

Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu w dniach:
1. 31 marca 2008 r.
2. 2 kwietnia 2008 r.
3. 9 kwietnia 2008 r.
4. 15 kwietnia 2008 r.

I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu:

- W sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Pyrzyckiego na lata 2006-2013.
- W sprawie zmian w bud偶ecie Powiatu Pyrzyckiego na rok 2008.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu:

- W sprawie okre艣lenia uk艂adu wykonawczego bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2008. Uchwa艂a okre艣la wydatki w bud偶ecie powiatu w szczeg贸艂owo艣ci do paragraf贸w. Podstaw膮 do okre艣lenia uk艂adu wykonawczego by艂a uchwa艂a Nr XV/69/08 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zmiany bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2008.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2008. Zmiana wynika z decyzji Wojewody dotycz膮cych dotacji celowej w rozdziale 75411 - Komendy Powiatowe Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej. Zwi臋kszono dotacj臋 na uposa偶enie funkcjonariuszy o kwot臋 341 861 z艂 oraz zmniejszono o kwot臋 30 tys. z艂 ze wzgl臋du na zmniejszenie zatrudnienia o jeden etat.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2008. Zmiany dotyczy艂y przesuni臋膰 pomi臋dzy paragrafami w celu przekazania plac贸wkom o艣wiatowym 艣rodk贸w na wyp艂at臋 podwy偶ek wynagrodze艅 dla nauczycieli.
- W sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii dr贸g powiatowych ulic w Stargardzie Szczeci艅skim. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.
- W sprawie op艂at za dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci Powiatu Pyrzyckiego. Dotychczas obowi膮zywa艂a uchwa艂a w tej sprawie z 2004 r. Nowa uchwa艂a mia艂a na celu dostosowanie stawek do aktualnych cen obowi膮zuj膮cych na lokalnym rynku nieruchomo艣ci.

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:

- W sprawie wniosku o zwi臋kszenie planu wydatk贸w na rok 2008 w bud偶ecie Zarz膮du Dr贸g Powiatowych. W roku 2007 zosta艂y ograniczone wydatki na niekt贸re zobowi膮zania (budowa zatoki autobusowej w Kozielicach) z za艂o偶eniem, 偶e zostan膮 one pokryte z bud偶etu roku 2008. 艢rodki na ten cel zabezpieczono w rezerwie. Zarz膮dowi Dr贸g Powiatowych przekazano kwot臋 41 129,43 z艂.
- W sprawie wniosku o nieodp艂atne przekazanie Zarz膮dowi Dr贸g Powiatowych samochodu s艂u偶bowego Starostwa. Samoch贸d posiadany przez ZDP ma przebieg ponad 320 tys. km. Jego stan techniczny jest bardzo z艂y i jednostka w ka偶dej chwili mo偶e pozosta膰 bez samochodu s艂u偶bowego. Starostwo zakupi艂o ostatnio nowy samoch贸d s艂u偶bowy, dlatego dotychczas u偶ywany mo偶na przekaza膰 Zarz膮dowi Dr贸g. Zaproponowano, aby w porozumieniu z Powiatowym Urz臋dem Pracy zatrudni膰 kierowc臋, kt贸ry odci膮偶y s艂u偶by ZDP i b臋dzie m贸g艂, w razie potrzeby wyje偶d偶a膰 z pracownikami innych jednostek.
- W sprawie wniosku o roz艂o偶enie na raty op艂aty za zaj臋cie pasa drogowego. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na roz艂o偶enie rocznej op艂aty za pawilon handlowy znajduj膮cy si臋 w pasie drogowym drogi powiatowej na 5 rat.
- W sprawie dodatk贸w motywacyjnych dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych. Zarz膮d zatwierdzi艂 dodatki w niezmienionej wysoko艣ci na kolejne trzy miesi臋膮ce.
- W sprawie wniosku o wyb贸r wykonawcy audytu energetycznego i dokumentacji technicznej na termomodernizacj臋 obiekt贸w Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Istnieje mo偶liwo艣膰 uzyskania kredytu na termomodernizacj臋. Cz臋艣膰 kredytu w wysoko艣ci 25 % ulega umorzeniu, a wk艂ad w艂asny wynosi tylko 20 % warto艣ci inwestycji. Uzyskanie oszcz臋dno艣ci w ogrzewaniu obiekt贸w szko艂y pozwoli na sp艂at臋 kredytu. Obecne wydatki na ciep艂o to kwota rz臋du 400 tys. z艂 rocznie. Przed z艂o偶eniem wniosku konieczne jest przeprowadzenie audytu okre艣laj膮cego zu偶ycie ciep艂a i dokumentacji technicznej planowanych zmian (wymiana okien, grzejnik贸w, sieci grzewczej ocieplenie 艣cian i strop贸w). Wys艂ano zapytania do sze艣ciu uprawnionych audytor贸w. Wp艂yn臋艂y dwie oferty. Pierwsza na kwot臋 42, 5 tys. z艂, druga w granicach 98 tys. z艂 (netto). Zarz膮d wybra艂 ta艅sz膮 ofert臋.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na budow臋 awaryjnego punktu poboru wody przy Starostwie. Inwestycja b臋dzie wykonana na koszt Zachodniopomorskiego Urz臋du Wojew贸dzkiego w Szczecinie w ramach organizacji zapasowego miejsca urz臋dowania. Na terenie dzia艂ki Starostwa zostanie umiejscowiona studnia g艂臋binowa oraz punkt uzdatniania wody w budynku Starostwa. Aby inwestycja mog艂a by膰 realizowana Zarz膮d udzieli艂 Wojewodzie Zachodniopomorskiemu prawa do dysponowania nieruchomo艣ci膮.
- W sprawie podzia艂u 艣rodk贸w Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2008. Z艂o偶ono 10 wniosk贸w na dofinansowanie zada艅 z tego funduszu. 艁膮cznie na dofinansowanie przeznaczono 19 234 z艂.
- W sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o przekazanie kwoty 4 000 z艂 Powiatowemu Mi臋dzyszkolnemu O艣rodkowi Sportowemu na dofinansowanie transportu uczni贸w na zawody sportowe. Zarz膮d zdecydowa艂 zwi臋kszy膰 bud偶et programu rozwoju lekkoatletyki o kwot臋 4 000 z艂 z przeznaczeniem na wnioskowany cel.

IV. Przyj臋to informacje:

- W sprawie kontroli wewn臋trznej w Powiatowym O艣rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Jednostka zosta艂a skontrolowana pod k膮tem przestrzegania procedur kontroli dokonywanych wydatk贸w w 2007 r. W badanym zakresie jednostka funkcjonuje prawid艂owo, cho膰 zauwa偶ono pewne uchybienia. Uchybienia te zosta艂y zawarte w protokole kontroli i w zaleceniach pokontrolnych. Realizacja zalece艅 zostanie oceniona w trakcie nast臋pnej kontroli.
- W sprawie kontroli wewn臋trznej w Zak艂adzie Opieku艅czo-Leczniczym. Przedmiotem kontroli by艂o dofinansowanie w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego, projektu przystosowania pomieszcze艅 Szpitala Powiatowego dla potrzeb rozszerzenia Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego. Kontrola nie wykaza艂a naruszenia norm prawnych, jednak zawarte umowy nie by艂y dostatecznie zweryfikowane, co narazi艂o jednostk臋 na straty. Umowa na opracowanie wniosku o dotacj臋 zosta艂a zrealizowana i zap艂acona, nie uzyskano natomiast dofinansowania.
- Dzia艂alno艣膰 sp贸艂ek wodnych oraz Zachodniopomorskiego Zarz膮du Melioracji i Urz膮dze艅 Wodnych OT Pyrzyce.
- Dzia艂alno艣膰 Powiatowego Urz臋du Pracy, realizacja programu przeciwdzia艂ania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.
- Dzia艂alno艣膰 Powiatowego Centrum Wspierania Przedsi臋biorczo艣ci.
- NZOZ w Pyrzycach - "Medycyna Szkolna".
- Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Szpitala za rok 2007. Sytuacja bie偶膮ca Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.
- Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach za rok 2007.

V. Spotkania, w kt贸rych uczestniczyli cz艂onkowie Zarz膮du:

28 marca
- X Mi臋dzynarodowe Mistrzostwa Polski Radnych w Halowej Pi艂ce No偶nej "5" w dniach 28-30 marca w Wolsztynie i Buczu.
- II Edycja Mi臋dzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego im. Noblist贸w Polskich w Pyrzyckim Domu Kultury.
29 marca
- XXXVII Edycja Bieg贸w Grafit贸w - stadion OSiR w Pyrzycach.
- Eliminacje Powiatowe Og贸lnopolskiego Turnieju Wiedzy Po偶arniczej "M艂odzie偶 zapobiega po偶arom" w Przelewicach.
31 marca
- Spotkanie w sprawie wydania mapy turystycznej Powiatu Pyrzyckiego.
3 kwietnia
- Zgromadzenie Og贸lne Zwi膮zku Powiat贸w Polskich w dniach 3-4 kwietnia w Warszawie.
5 kwietnia
- I Og贸lnopolski Turniej Freestyle w Trikach Pi艂karskich pod patronatem Starosty Pyrzyckiego w Hali Widowiskowo-Sportowej w Pyrzycach.
7 kwietnia
- Spotkanie z okazji 艣wiatowego dnia zdrowia
8 kwietnia
- Szkolenie z zakresu "Podstaw prawnych rozliczania projekt贸w" w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach.
- Konkurs Recytatorski oraz Poezji 艢piewanej w j臋zyku angielskim, niemieckim i francuskim im. Henryki Melonek w ZS Nr 1 w Pyrzycach.
9 kwietnia
- Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
10 kwietnia
- Spotkanie z okazji dnia s艂u偶by zdrowia.
12 kwietnia
- Spotkanie w Urz臋dzie Miejskim z okazji Dnia Inwalidy.
- Konkurs "Skok wzwy偶 przy muzyce" w Gimnazjum w Pyrzycach.
14 kwietnia
- Spotkanie w sprawie zabezpieczenia porz膮dku w czasie meczu pi艂karskiego o mistrzostwo IV ligi pomi臋dzy MLKS Sok贸艂 Pyrzyce a MKS Pogo艅 Szczecin.
- Spotkanie Zespo艂u Zarz膮dzania Kryzysowego w sprawie przyboru wody i podtopie艅 w Gminie Pyrzyce
15 kwietnia
- Spotkanie w sprawie szlak贸w rowerowych na terenie powiatu.
- Spotkanie w sprawie organizacji Turnieju bezpiecze艅stwa w ruchu drogowym.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2008-06-03 07:46:31
Data ostatniej modyfikacji : 2008-06-03 07:46:31
Liczba wy艣wietle艅 : 2599licznik odwiedzin: 13419184