logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2006-2010
Uchwa艂a Nr XV/74/08 z dnia 26 marca 2008 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2008 roku


Uchwa艂a Nr XV/74/08
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 26 marca 2008 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2008 rokuNa podstawie art. 30 ust. 6 i 6a, w zwi膮zku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, zm. Dz. U. Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17 poz. 96, Nr 80 poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158 poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821) oraz rozporz膮dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysoko艣ci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, og贸lnych warunk贸w przyznawania dodatk贸w do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za prac臋 w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181; zm. z 2006 r. Dz. U. Nr 43, poz. 293, z 2007 r. Nr 56 poz. 372, z 2008 r. Nr 42, poz. 257), po uzgodnieniu ze zwi膮zkami zawodowymi zrzeszaj膮cymi nauczycieli Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:


搂 1.

Ustala si臋 "Regulamin wynagradzania nauczycieli w szko艂ach i plac贸wkach prowadzonych przez Powiat Pyrzycki w 2008 r.", stanowi膮cy za艂膮cznik do niniejszej uchwa艂y.


搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.


搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od og艂oszenia w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego z moc膮 obowi膮zuj膮c膮 od 1 stycznia 2008 r.

PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY MAREK OLECHTypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC181 KB POBIERZza艂膮cznik2008-04-01 14:28:20666

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2008-04-01 14:26:17
Data ostatniej modyfikacji : 2008-04-02 08:22:49
Liczba wy艣wietle艅 : 1964

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  01.04.2008 13:26poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11377110