logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2006-2010
od 25 pa藕dziernika 2007 r. do 19 grudnia 2007 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
od 25 pa藕dziernika 2007 r. do 19 grudnia 2007 r.

Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu w dniach:

1. 29 pa藕dziernika 2007 r.
2. 7 listopada 2007 r.
3. 12 listopada 2007 r.
4. 14 listopada 2007 r.
5. 29 listopada 2007 r.
6. 7 grudnia 2007 r.
7. 14 grudnia 2007 r.


I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu:

- W sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2008.
- W sprawie przyj臋cia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2008.
- W sprawie zmiany celu publicznego umowy darowizny.
- W sprawie upowa偶nienia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego do z艂o偶enia o艣wiadczenia woli o odwo艂aniu darowizny nieruchomo艣ci.
- W sprawie zmiany bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2007.
- W sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie emisji obligacji Powiatu Pyrzyckiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarz膮d.
- W sprawie zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok.
- W sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu:

- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2007.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2007.
- W sprawie wyra偶enia opinii o zaliczeniu do kategorii dr贸g gminnych, drogi Pyrzyce-Nowielin po艂o偶onej na terenie gminy Pyrzyce.

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:

- W sprawie przyznanie dofinansowania z Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej na wycink臋 drzew rosn膮cych w pasie drogowym ul. Lipowej i Kopernika w mie艣cie Lipiany oraz wykonanie nasadze艅 uzupe艂niaj膮cych. Burmistrz Lipian wyda艂 zezwolenie na wycink臋 drzew, ze wzgl臋du na ich z艂y stan zdrowotny i powodowanie zagro偶e艅 bezpiecze艅stwa ruchu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na dofinansowanie tego zadania kwot膮 5 000 z艂 i pokrycie koszt贸w zakupu sadzonek drzew.
- W sprawie ugody dotycz膮cej zako艅czenia proces贸w s膮dowych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na odst膮pienie Likwidatora SPZOZ w Pyrzycach od proces贸w s膮dowych dotycz膮cych zwrotu koszt贸w wykonanych procedur nadlimitowych i koszt贸w wynikaj膮cych z "ustawy 203" w zamian za dotacj臋 z NFZ w wysoko艣ci 950 tys. z艂.
- W sprawie wniosku dyrektora Szpitala Powiatowego o refundacj臋 wyp艂aty odszkodowania dla pracownicy zlikwidowanego SPZOZ za czas pozostawania bez pracy, z bud偶etu powiatu. Wyrokiem s膮du, pracownica zosta艂a przywr贸cona do pracy, a Szpitalowi Powiatowemu zas膮dzono wyp艂at臋 odszkodowania w wysoko艣ci 44 398 z艂. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody.
- W sprawie wniosku dyrektora Szpitala o dofinansowanie zakupu pompy do 艣ciek贸w, agregatu pr膮dotw贸rczego i uzdatniacza wody do sterylizator贸w. Zarz膮d nie wyrazi艂 na dofinansowanie zakup贸w z bud偶etu powiatu. Zleci艂 jednak opracowanie propozycji realizacji wnioskowanych zakup贸w z innych 藕r贸de艂.
- W sprawie porozumienia z Gmin膮 Pyrzyce dotycz膮cego zwrotu darowizny nieruchomo艣ci stanowi膮cej by艂膮 Przychodni臋 Dzieci臋c膮 oraz wyra偶enia zgody na zmian臋 sposobu wykorzystania by艂ej Przychodni Rejonowej. Zarz膮d zawar艂 porozumienie, na mocy kt贸rego powiat odzyska budynek by艂ej Przychodni Dzieci臋cej przy ulicy Pozna艅skiej, a Gmina b臋dzie mog艂a wykorzysta膰 budynek by艂ej przychodni Rejonowej przy ul. Jana Paw艂a II na cele inne, ni偶 opieka zdrowotna.
- W sprawie przeznaczenia niewykorzystanych 艣rodk贸w z rezerwy celowej na wnioskowane zwi臋kszenia planu wydatk贸w jednostek organizacyjnych.
- W sprawie porozumienie z Gmin膮 Przelewice o wsp贸艂realizacji budowy chodnika w miejscowo艣ci Kosin. Zarz膮d zawar艂 porozumienie, na mocy kt贸rego powiat udzieli dofinansowania w wysoko艣ci 40 tys. z艂.
- W sprawie wniosku o udost臋pnienie lokalu na dzia艂alno艣膰 O艣rodka Profilaktycznego Leczenia Uzale偶nie艅 i Wsp贸艂uzale偶nie艅 lub pomoc finansow膮 na rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci. Zadania realizowane przez o艣rodek nale偶膮 r贸wnie偶 do zada艅 samorz膮du lokalnego. Zarz膮d podejmie dzia艂ania w kierunku g艂臋bszej analizy problemu, uszczeg贸艂owienia o stanowiska gmin i rozpoznania potrzeb i mo偶liwo艣ci finansowych samorz膮d贸w.
- W sprawie przekazania boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach w trwa艂y zarz膮d Zespo艂owi Szk贸艂 Nr 1.
- W sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu bud偶etu powiatu na rok 2008.
- W sprawie zabezpieczenia w bud偶ecie powiatu brakuj膮cej kwoty 49 474 z艂 na wyp艂at臋 zobowi膮za艅 pracowniczych by艂ym pracownikom SPZOZ w likwidacji.
- W sprawie dodatkowego wynagrodzenia za III kwarta艂 2007 r. dla dyrektora Szpitala i dyrektora Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego.

IV. Przyj臋to informacje:

- W sprawie wydanych decyzji Starosty Pyrzyckiego o skierowaniu do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach.
- Wsp贸艂praca powiatu z organizacjami pozarz膮dowymi.
- Realizacja zada艅 powiatu w zakresie promocji - stan i perspektywy rozwoju.
- Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego.
- Sytuacja finansowa Szpitala Powiatowego w Pyrzycach i warunki kontraktu na rok 2008 z Zachodniopomorskim Oddzia艂em Narodowego Funduszu Zdrowia.
- Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na temat wdra偶ania programu PROW 2007-2013.
- W sprawie wydanych decyzji Starosty Pyrzyckiego o skierowaniu do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach.
- Program dostosowania zak艂adu opieki zdrowotnej - Szpitala Powiatowego w Pyrzycach do wymaga艅 okre艣lonych w rozporz膮dzeniu Ministra Zdrowia.
- Zmiana Planu finansowego Szpitala Powiatowego na rok 2007.
- Sprawozdanie rzeczowo-finansowe Szpitala Powiatowego za III kwarta艂 2007 r.
- Sprawozdanie rzeczowo-finansowe Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego za III kwarta艂 2007 r.
- W sprawie kontroli wewn臋trznej w Gospodarstwie Pomocniczym Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU.

V. Spotkania, w kt贸rych uczestniczyli cz艂onkowie Zarz膮du:

25 pa藕dziernika
- XVI Sesja Rady Miejskiej w Pyrzycach.
26 pa藕dziernika
- Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Zarz膮du Rejonowego PZERI w Pyrzycach.
30 pa藕dziernika
- Spotkanie w Zachodniopomorskim Stowarzyszeniu Rozwoju Gospodarczego w Szczecinie w sprawie utworzenia sieci wsp贸艂pracy "Lokalne punkty informacyjno-konsultacyjne dla przedsi臋biorc贸w".
31 pa藕dziernika
- Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
5 listopada
- Spotkanie ze Starost膮 Polickim Leszkiem Gu藕dzio艂em, Zast臋pc膮 Komendanta Wojew贸dzkiego Policji w Szczecinie m艂. insp. Jackiem Fabisiakiem, Komendantem Powiatowym Policji insp. Markiem Lenkiewiczem oraz Przewodnicz膮cym Rady Miejskiej w Pyrzycach Andrzejem Gumowskim w sprawie przedstawienia dzia艂aj膮cego na terenie Powiatu Pyrzyckiego systemu monitoringu.
7 listopada
- Podsumowaniu konkursu plastycznego "Jesieni膮 malowane" w Pyrzyckim Domu Kultury.
8 listopada
- Szkolenie pod nazw膮 "Przeciwdzia艂anie przemocy w rodzinie - interdyscyplinarna formu艂a pracy lokalnych s艂u偶b" w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach.
- Posiedzenie Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w Drawsku Pomorskim.
9 listopada
- Powiatowe Obchody z okazji Narodowego 艢wi臋ta Niepodleg艂o艣ci.
10 listopada
- Uroczysto艣膰 z okazji Dnia Seniora zorganizowana przez Stowarzyszenie Europejski KLUB SENIORA w Pyrzycach.
- Uroczysto艣ci z okazji 50-lecia dzia艂alno艣ci Ko艂a 艁owieckiego "Przepi贸rka" w Pyrzycach.
11 listopada
- Msza 艣w. Patriotyczna w intencji Ojczyzny w Ko艣ciele pw. WNMP w Pyrzycach.
12 listopada
- XVII Sesja Rady Miejskiej w Pyrzycach.
14 pa藕dziernika
- Podsumowanie jesiennych warsztat贸w Towarzystwa Uniwersytet贸w Ludowych dzia艂aj膮cych przy ZS Nr 2 RCKU w Pyrzycach pt. "Odkrywamy zapomniane pi臋kno".
15 listopada
- Podsumowanie konkursu plastycznego "Przyjazny osobie niepe艂nosprawnej" w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach.
- Odbi贸r techniczny wyremontowanego chodnika przy ul. Pozna艅skiej w Pyrzycach.
17-18 listopada
- VII Turniej Pi艂ki Siatkowej Radnych i Cz艂onk贸w Zarz膮d贸w Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w Dziwnowie.
19 listopada
- Spotkanie w sprawie realizacji Projektu "Kompetentny Urz膮d" w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach.
20 listopada
- VI Przegl膮d Tw贸rczo艣ci Os贸b Niepe艂nosprawnych "Jeste艣my w艣r贸d was" w Pyrzyckim Domu Kultury.
- Posiedzenie Komisji Bud偶etowej.
- Spotkanie z W贸jtem Gminy Raciechowice Markiem Gabzdylem w sprawie wymiany do艣wiadcze艅 grup producenckich.
21 listopada
- Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
- Spotkanie w Domu Dziecka w Czernicach w zwi膮zku z obchodzonym Dniem Pracownika Socjalnego.
22 listopada
- Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska, Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami.
- \Spotkanie z pracownikami O艣rodk贸w Pomocy Spo艂ecznej z Powiatu Pyrzyckiego z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.
23 listopada
- Powiatowy Sejmik Sportu Wiejskiego w Przelewicach.
- XXI Koncert Jesienny.
24 listopada
- I Zlot Turystyczny Ziemi Pyrzyckiej.
- Uroczysto艣ci Ko艂a 艁owieckiego "艁o艣" w Pyrzycach z okazji Dnia 艢w. Huberta.
26 listopada
- Posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywateli.
28 listopada
- Posiedzenie Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu.
- Spotkanie z dyrektorem Wojew贸dzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie oraz dyrektorem Wydzia艂u Zdrowia i Polityki Spo艂ecznej Urz臋du Marsza艂kowskiego w Szczecinie.
- Koncert pie艣ni i piosenek z okazji pierwszej rocznicy powstania Zespo艂u 艢piewaczego "Wrzos" z Krze艣lina.
29 listopada
- XVIII Sesja Rady Miejskiej w Pyrzycach.
1 grudnia
- Powiatowy Turniej Pi艂ki No偶nej Dru偶yn Klubowych o Puchar Starosty
Pyrzyckiego w Hali Widowiskowo-Sportowej w Pyrzycach.
3 grudnia
- IV Powiatowy Sejmik Nauczycieli Wychowania Fizycznego w O艣rodku
Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach.
6 grudnia
- Miko艂ajkowy Turniej Halowej Pi艂ki No偶nej Dziewcz膮t w Publicznym
Gimnazjum w Pyrzycach.
7 grudnia
- Spotkanie op艂atkowe Zarz膮du Klubu Oficer贸w Rezerwy Ligi Obrony
Kraju w Pyrzycach.
8 grudnia
- II Halowy Turniej Pi艂ki No偶nej Trampkarzy Starszych imienia A. Ananicza w Hali Widowiskowo-Sportowej w Pyrzycach.
- Uroczysto艣ci z okazji Dnia G贸rnika w Kopalni Kruszyw Mineralnych
w Za艂臋偶u.
10 grudnia
- Posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywateli.
- Posiedzenie Powiatowego Zespo艂u Reagowania Kryzysowego.
11 grudnia
- Oddanie do u偶ytku wyremontowanej zatoki postojowej dla
autobus贸w w Kozielicach.
12 grudnia
- Posiedzenie Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu.
- Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
- Posiedzenie Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku Publicznego Powiatu
Pyrzyckiego.
14 grudnia
- Benefis Stanis艂awa Hawryszki w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU w Pyrzycach.
- Spotkanie informacyjne dla przedsi臋biorc贸w z terenu gminy Warnice
w Domu Stra偶aka w Warnicach.
- Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska, Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami.
15 grudnia
- Rajd 艢wi臋tego Miko艂aja w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach.
- Uroczysto艣ci 10-lecia Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Os贸b z Upo艣ledzeniem Umys艂owym Ko艂o w Pyrzycach w Nowielinie.
17 grudnia
- XVII Zgromadzenie Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Polskich w Bia艂ogardzie.
- Spotkanie z okazji zako艅czenia kursu ratownik贸w medycznych stra偶ak贸w OSP w Przelewicach.
18 grudnia
- Posiedzenie Komisji Bud偶etowej.
- Wigilia w O艣rodku Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach.
- Wigilia w Szkole Podstawowej Nr 2 z nauczycielami emerytami.
- Spotkanie op艂atkowe Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pyrzycach.
- Spotkanie op艂atkowe Polskiego Zwi膮zku Emeryt贸w, Rencist贸w i Inwalid贸w w Pyrzycach.
19 grudnia
- VI Powiatowy Konkurs Szopek Bo偶onarodzeniowych w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU w Pyrzycach.


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2007-12-20 08:16:56
Data ostatniej modyfikacji : 2007-12-20 08:16:56
Liczba wy艣wietle艅 : 2632licznik odwiedzin: 13419240