logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2002-2006
w okresie od 25 czerwca 2003 r. do 1 pa藕dziernika 2003 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
w okresie od 25 czerwca 2003 r. do 1 pa藕dziernika 2003 r.


Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu w dniach:

1. 30 czerwca 2003 r.
2. 7 lipca 2003 r.
3. 14 lipca 2003 r.
4. 24 lipca 2003 r.
5. 30 lipca 2003 r.
6. 6 sierpnia 2003 r.
7. 11 sierpnia 2003 r.
8. 18 sierpnia 2003 r.
9. 29 sierpnia 2003 r.
10. 5 wrze艣nia 2003 r.
11. 11 wrze艣nia 2003 r.
12. 17 wrze艣nia 2003 r.
13. 18 wrze艣nia 2003 r.
14. 23 wrze艣nia 2003 r.
15. 30 wrze艣nia 2003 r.
I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu w sprawie:
- sprzeda偶y w formie ustnego przetargu nieograniczonego wolnego lokalu mieszkalnego nr 13 w budynku przy ul. Niepodleg艂o艣ci 2 w Pyrzycach,
- zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowego kredytu,
- zmiany uchwa艂y Nr VII/45/03 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej,
- ustanowienia flagi Powiatu Pyrzyckiego,
- zatwierdzenia zmienionego planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2003,
- najni偶szego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i warto艣ci jednego punktu w z艂otych,
- zatwierdzenia zmienionego planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2003,
- sprzeda偶y w formie ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomo艣ci zabudowanej oznaczonej dzia艂k膮 ewidencyjn膮 nr 204/9 o pow. 0,4324 ha po艂o偶on膮 w obr臋bie nr 9 m. Pyrzyce,
- zmiany bud偶etu powiatu na rok 2003,


II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu w sprawie:
- zmiany bud偶etu powiatu na rok 2003,
- zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2003,
- wyra偶enia opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ul. 艁u偶yckiej w Stargardzie Szczeci艅skim,
- zmiany regulaminu pracy Komisji Konkursowej do wy艂onienia kandydata na stanowisko dyrektora szko艂y lub plac贸wki o艣wiatowej, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest powiat pyrzycki,
- powo艂ania Komisji Konkursowej do wy艂onienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach,
- powo艂ania Komisji Konkursowej do wy艂onienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU w Pyrzycach,
- pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulic: Orl膮t Lwowskich, Targowej, Witosa, Reymonta, Prusa, S艂owackiego w m. Gryfino,
- wyra偶enia opinii w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej ulic Kolejowej i Ko艂膮taja w m. Gryfino oraz ulic Zielonej i D艂ugiej w m. 呕abnica,
- udzielenia por臋czenia kredytowego stowarzyszeniu Zwi膮zek Producent贸w Zb贸偶 Ziemi Pyrzyckiej w Bielicach do kwoty 880 000 z terminem wa偶no艣ci do dnia 31 maja 2004 r.,
- powo艂ania z dniem 1 sierpnia 2003 dyrektora Zak艂adu Opieku艅czo Leczniczego w Pyrzycach w osobie Pani Iwony Zibrowskiej,
- powo艂ania dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach w osobie Pana Mariana P臋dziszczaka,
- odwo艂ania dyrektora SPZOZ w Pyrzycach i powierzenia wykonywania tych obowi膮zk贸w innej osobie. Zarz膮d Powiatu odwo艂a艂 z dniem 31 lipca 2003 r. Pana Rafa艂a 艢l贸sarka na jego wniosek i powierzy艂 pe艂nienie obowi膮zk贸w dyrektora SPZOZ Panu Arkadiuszowi Cyskowi z dniem 1 sierpnia 2003 r.,
- zwo艂ania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego,
- powierzenia stanowiska dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach. Stanowisko to powierzono Wandzie K艂odawskiej,
- powierzenia stanowiska dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU w Pyrzycach. Stanowisko to powierzono Janowi Ko艂oszyczowi,
- wyra偶enia opinii w sprawie zaliczenia dr贸g do kategorii dr贸g gminnych na terenie Gminy Przelewice,
- ustalenia wysoko艣ci odp艂atno艣ci za pobyt wychowank贸w w internacie Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego w Pyrzycach,
- powo艂ania dyrektora Domu Dziecka w Czernicach. Stanowisko to powierzono Agnieszce Odachowskiej.

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du w sprawie:
- wygospodarowania 艣rodk贸w na przeprowadzenie koniecznych remont贸w w plac贸wkach o艣wiatowych wynikaj膮cych z decyzji Pa艅stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach. Zarz膮d zadecydowa艂, aby dla Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU przekaza膰 艣rodki w wysoko艣ci 8 150 z艂 z rezerwy o艣wiatowej z przeznaczeniem na bie偶膮ce potrzeby z uwzgl臋dnieniem remont贸w wynikaj膮cych z zalece艅 Inspektora Sanitarnego,
- wyst膮pienia do Rady Spo艂ecznej z wnioskiem o wydanie opinii Rady co do s艂uszno艣ci dalszego sprawowania funkcji dyrektora SPZOZ przez Rafa艂a 艢l贸sarka. Zarz膮d wyst膮pi艂 z takim wnioskiem.
- wynagrodzenia nauczycieli za prac臋 w komisji egzaminacyjnej przy egzaminie dojrza艂o艣ci. Zarz膮d zadecydowa艂, aby wynagrodzenie nauczycieli za prac臋 w komisji egzaminacyjnej wyp艂aci膰 w nowym dodatku motywacyjnym w okresie od wrze艣nia do ko艅ca roku kalendarzowego,
- warunkowego odst膮pienia od 偶膮dania zwrotu przez Ann臋 Mielnik bonifikaty udzielonej przy sprzeda偶y lokalu mieszkalnego nr 2b/12 przy ul. Ogrodowej 2. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na odst膮pienie od 偶膮dania zwrotu bonifikaty pod warunkiem przedstawienia dokument贸w potwierdzaj膮cych popraw臋 warunk贸w mieszkaniowych,
- zatwierdzenia protoko艂u z I przetargu nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po by艂ym oddziale zaka藕nym. Do przetargu nie przyst膮pi艂 偶aden oferent. Zarz膮d zatwierdzi艂 protok贸艂. Dalszy spos贸b post臋powania w celu zbycia nieruchomo艣ci po by艂ym oddziale zaka藕nym odb臋dzie si臋 przez og艂oszenie drugiego przetargu za cen臋 obni偶on膮 o 50 %.
- wniosk贸w mieszka艅c贸w wsi Str贸偶ewo gm. Pyrzyce o poszerzenie i wyd艂u偶enie wjazd贸w na posesj臋 z drogi powiatowej,
- wezwania do zap艂aty nale偶no艣ci w kwocie 117 232,66 z艂 za prace budowlano-monta偶owe w budynku DPS w 呕abowie. Zdecydowano podpisa膰 z firm膮 PILAWA, kt贸ra prowadzi艂a prace, ugod臋 o sp艂acie nale偶no艣ci w ratach do ko艅ca bie偶膮cego roku,
- zabezpieczenia 艣rodk贸w finansowych na do偶ynki powiatowo-gminne, Zarz膮d zdecydowa艂, aby udzia艂 Powiatu by艂 symboliczny i ograniczy艂 si臋 do nadania rangi tej imprezie oraz pomocy organizacyjnej.
- wniosku kierownika Powiatowego Urz臋du Pracy o przekazanie pomieszcze艅 na Placu Ratuszowym 1 na potrzeby biurowe tej jednostki. Zarz膮d Powiatu realizuj膮c uchwa艂臋 Rady podj膮艂 dzia艂ania i rozpocz膮艂 procedur臋 przetargow膮 w formie ustnego przetargu nieograniczonego. W zwi膮zku z tym obecnie nie ma mo偶liwo艣ci innego sposobu rozdysponowania tych pomieszcze艅,
- wniosek p.o. Dyrektora Wydzia艂u Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami dot. udzielenia prolongaty sp艂aty zad艂u偶enia wobec PODGiK (d艂u偶nicy: firma "Nadir" oraz przedsi臋biorstwo handlowo-us艂ugowe "Sinus"). Zarz膮d zgodzi艂 si臋 na przed艂u偶enie termin贸w sp艂at zobowi膮za艅 wobec PODGiK dla firmy „Nadir” do dnia 30 wrze艣nia 2003 r. i dla firmy „Sinus” do dnia 30 sierpnia 2003 r. Warunkiem udzielenia prolongaty i wycofania sprawy od komornika jest zobowi膮zanie si臋 Przedsi臋biorstwa Handlowo-Us艂ugowego "Sinus" do dokona pokrycia ca艂o艣ci zobowi膮za艅 wraz z kosztami komorniczymi do dnia 30 sierpnia 2003 r. Natomiast firma "Nadir" zobowi膮za艂a si臋 do sp艂aty ca艂o艣ci zobowi膮za艅 z dniem 30 wrze艣nia 2003 r.,
- wnioskiem Joanny Kurek o odst膮pienie od 偶膮dania przez Zarz膮d Powiatu zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzeda偶y lokalu mieszkalnego Nr 2/18 przy ul. Niepodleg艂o艣ci 2. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 pod warunkiem faktycznego dokonania zamiany lokali mieszkalnych i dostarczeniem umowy zamiany w terminie do dnia 29 sierpnia 2003 r.,
- wyboru dziennika prasowego do umieszczania og艂osze艅 w sprawie sprzeda偶y budynku po by艂ym Oddziale Zaka藕nym oraz zbycia udzia艂u Powiatu w budynku przy Placu Ratuszowym Nr 1. Ustalono og艂osi膰 w Gazecie Wyborczej - zasi臋g krajowy dw贸ch og艂osze艅 w formacie 10 x 18 za cen臋 2811 z艂 oraz dodatkowo w internecie,
- wniosku Rady So艂eckiej w Wierzbnie o dofinansowanie do偶ynek, kt贸re odb臋d膮 si臋 24 sierpnia 2003 r. Zarz膮d odm贸wi艂 wsparcia finansowego ze wzgl臋du na partycypacj臋 w kosztach organizowanych do偶ynek powiatowo-gminnych, pozyskano jednak sponsora, kt贸ry ufundowa艂 s艂odycze i napoje,
- odst膮pienia od 偶膮dania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzeda偶y lokalu mieszkalnego przy ul. Niepodleg艂o艣ci przez Pani膮 Beat臋 Hawryluk. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 odst膮pienia od zwrotu bonifikaty pod warunkiem dokonania zamiany lokali mieszkalnych oraz zobowi膮za艂 Pani膮 Beat臋 Hawryluk do dostarczenia ostatecznej umowy przeniesienia w艂asno艣ci do dnia 29 wrze艣nia 2003 r.
- zgody na przed艂u偶enie umowy u偶yczenia lokalu u偶ytkowego po by艂ym Oddziale Zaka藕nym dla Pani Bo偶eny Biernackiej. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋. Stosowna umowa u偶yczenia zostanie zawarta pomi臋dzy Zarz膮dem Powiatu a zainteresowan膮 na okres 3 miesi臋cy,
wniosek Burmistrza Pyrzyc o wsp贸艂finansowanie z programu SAPARD modernizacji drogi z Pyrzyc (od ul. G艂owackiego) do Ryszewka, Ze swojej strony Burmistrz podejmuje si臋 zleci膰 wykonanie projektu technicznego i uzyska膰 pozwolenie na budow臋. Poniesione koszty zosta艂yby podzielone na po艂ow臋. Zarz膮d jest zdania, 偶e jest wiele bardziej potrzebnych inwestycji na drogach powiatowych ni偶 w mie艣cie Pyrzyce. Zdecydowano, aby wniosek skierowa膰 do zaopiniowania przez Komisj臋 Bud偶etow膮 oraz przez Zarz膮d Dr贸g Powiatowych,
- wniosku dyrektora Domu Pomocy Spo艂ecznej w sprawie skredytowania zakupu samochodu dostawczego na potrzeby DPS. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody,
- przyznania wynagrodzenia Arkadiuszowi Cyskowi pe艂ni膮cemu obowi膮zki dyrektora SPZOZ w Pyrzycach. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przyznanie z dniem 1 sierpnia 2003 r. miesi臋cznego wynagrodzenia w wysoko艣ci 2,8-krotno艣ci przeci臋tnego miesi臋cznego wynagrodzenia w sektorze przedsi臋biorstw, bez wyp艂at nagr贸d z zysku w IV kwartale roku poprzedniego og艂oszonego przez prezesa GUS,
- uzyskania od Zrzeszenia LZS w Szczecinie informacji o dzia艂aniach zrealizowanych w ramach umowy o wsp贸艂pracy oraz o mo偶liwo艣ciach pozyskania 艣rodk贸w finansowych na dzia艂alno艣膰. Na podstawie tej informacji Zarz膮d rozwa偶y zasadno艣膰 dalszej wsp贸艂pracy.
- wniosku Wicemarsza艂ka Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego o opini臋 na temat planowanych imprez pod nazw膮 „Dni Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego” i mo偶liwo艣ci w艂膮czenia si臋 w ich organizacj臋. Zarz膮d pozytywnie opiniuje inicjatyw臋, jednak ze wzgl臋d贸w finansowych nie w艂膮czy si臋 w najbli偶szym czasie do wsp贸艂organizowania „Dni Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego”,
- zawarcia porozumienia z Burmistrzem Pyrzyc o wsp贸艂finansowanie przebudowy ulicy Pozna艅skiej i Ciep艂owniczej w Pyrzycach. Zarz膮d podj膮艂 decyzj臋, aby zawrze膰 porozumienie obejmuj膮ce wsp贸艂finansowanie kanalizacji deszczowej ulic Pozna艅skiej i Ciep艂owniczej jedynie w zakresie przy艂膮czy dotycz膮cych drogi powiatowej,
- sprzeda偶y dzia艂ki niezabudowanej nr 416 (po by艂ym o艣rodku zdrowia) w miejscowo艣ci Tety艅. Darowizna nieruchomo艣ci po by艂ym o艣rodku zdrowia w Tetyniu na rzecz Gminy Kozielice zosta艂a cofni臋ta uchwa艂膮 Rady Powiatu. Obecnie, aby Powiat m贸g艂 sprzeda膰 t臋 nieruchomo艣膰 w formie aktu notarialnego nale偶y najpierw w formie aktu notarialnego przej膮膰 j膮 od Gminy Kozielice. Natomiast budynek zamieszka艂y przez najemc贸w mo偶na wystawi膰 na sprzeda偶 nawet wraz z najemcami ale z jednym wolnym lokalem. Zarz膮d podj膮艂 dzia艂ania w celu przej臋cia nieruchomo艣ci na mienie powiatu.
- opinii przygotowanych na potrzeby Najwy偶szej Izby Kontroli o sposobie wywi膮zywania si臋 z obowi膮zk贸w s艂u偶bowych dyrektor贸w SPZOZ w Pyrzycach,
- dodatk贸w motywacyjnych i funkcyjnych dla dyrektor贸w szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych,
- wyra偶enia zgody na zbycie lub cz臋艣ciow膮 kasacj臋 sprz臋tu komputerowego wycofanego z u偶ytku w Powiatowym O艣rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pyrzycach. Starostwo przej臋艂o nieodp艂atnie trzy komputery, kt贸re zostan膮 poddane modernizacji,
- udzieleniu dyrektorowi Zarz膮du Dr贸g Powiatowych Markowi Kibale upomnienia z wpisaniem do akt osobowych za niedope艂nienie obowi膮zk贸w s艂u偶bowych w trakcie przebudowy drogi w miejscowo艣ci Str贸偶ewo. Pomimo odwo艂ania Marka Kiba艂y od tego zarzutu decyzj臋 Zarz膮du podtrzymano,
- wyboru trybu udzielenia zam贸wienia na wyb贸r banku do zaci膮gni臋cia kredytu d艂ugoterminowego. Zdecydowano wybra膰 tryb zapytania o cen臋,
- wyra偶enia zgody na nieodp艂atne przekazanie zb臋dnego sprz臋tu SPZOZ na rzecz Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego. Wyra偶ono zgod臋 na przekazanie sprz臋tu po zlikwidowanej pralni,
- wyra偶enia zgody na opracowanie nowego planu rzeczowo-finansowego SPZOZ zawieraj膮cego zmiany proponowane w programie restrukturyzacji szpitala. Wyra偶ono zgod臋,
- odpowiedzi na wnioski pokontrolne uj臋te w protokole kontroli w SPZOZ przeprowadzonej przez Komisj臋 Rewizyjn膮,
- wyst膮pienia do Zak艂adu Energetycznego dotycz膮cego warunk贸w przekazania budynki trafostacji wraz z transformatorem b臋d膮cego w u偶ytkowaniu SPZOZ,
- wyra偶enia zgody na odst膮pienie od naliczania stawki za dzier偶aw臋 pomieszcze艅 przez Zak艂ad Opieku艅czo-Leczniczy. Wyra偶ono zgod臋,
- wyra偶enia zgody na zwi臋kszenie 艣rodk贸w finansowych w planie wydatk贸w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Nie wyra偶ono zgody,
- zabezpieczenia 艣rodk贸w finansowych na przysz艂e podzia艂y dzia艂ek zwi膮zane z komunalizacj膮 mienia. W bud偶ecie na rok 2004 nale偶y ten wydatek uwzgl臋dni膰.
- odwo艂ania Jana Ko艂oszycza dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU od decyzji o wysoko艣ci dodatk贸w do wynagrodzenia zasadniczego. Wyra偶ono zgod臋 na zwi臋kszenie dodatku funkcyjnego o 10%,
- zap艂aty wymagalnych nale偶no艣ci na rzecz PBRol w upad艂o艣ci. Przygotowano wyst膮pienie o wy艂膮czenie z masy upad艂o艣ci wierzytelno艣ci w wysoko艣ci 31 011,59 z艂,
- porozumienia z Burmistrzem Miasta i Gminy Pyrzyce o wsp贸艂finansowaniu podzia艂u geodezyjnego dzia艂ek po艂o偶onych w Str贸偶ewie. Przedstawiono Burmistrzowi projekt porozumienia,
- wyra偶enia zgody na przesuni臋cie 艣rodk贸w finansowych przewidzianych na realizacj臋 zadania „Modernizacja drogi nr 41-623 Mechowo-Letnin” w wysoko艣ci 202 423 z艂 na zadanie „Przebudowa drogi nr 41-655 Pyrzyce-Rzepnowo wraz z ci膮giem ulicy R贸wnej” . Wyra偶ono zgod臋,
- wyra偶enia zgody na aneksowanie umowy nr 16/ZDP/2001 dotycz膮cej przebudowy drogi nr 41-655 Pyrzyce-Rzepnowo wraz z ci膮giem ulicy R贸wnej. Wyra偶ono zgod臋,
- zatwierdzenia protoko艂u post臋powania w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po by艂ym oddziale zaka藕nym. Przetarg nie przyni贸s艂 rozstrzygni臋cia. Zarz膮d dokona艂 wyboru oferenta na zakup nieruchomo艣ci w drodze rokowa艅. Adam Ro艣lewski zaoferowa艂 kwot臋 300 tys. z艂,
- zatwierdzenia protoko艂u post臋powania w trybie przetargu nieograniczonego na sprzeda偶 udzia艂贸w Starostwa w budynku ratusza. Przetarg nie przyni贸s艂 rozstrzygni臋cia. Zaproponowano Burmistrzowi Pyrzyc, ze Powiat Pyrzycki przeka偶e na rzecz Gminy Pyrzyce pomieszczenia znajduj膮ce si臋 w prawym skrzydle parteru budynku przy Placu Ratuszowym 1 w zamian za prawo w艂asno艣ci do budynku przy ul. Poniatowskiego 5.
- oferty na opracowanie strategii rozwoju powiatu pyrzyckiego.


IV. Przyj臋cie informacji w sprawie:
- wynik贸w finansowych SPZOZ w Pyrzycach na dzie艅 31 maja 2003 r. oraz wykonania planu rzeczowo-finansowego na rok 2003,
- planowanych do przeprowadzenia procedurach przetargowych odno艣cie odnowy oznakowania poziomego oraz wykonania us艂ug zwi膮zanych z zimowym utrzymaniem dr贸g kategorii powiatowej w sezonie zimowym 2003/2004 przez Zarz膮d Dr贸g Powiatowych,
- wyja艣nie艅 Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach w zwi膮zku z realizacj膮 inwestycji modernizacji drogi powiatowej w m. Str贸偶ewo. Zarz膮d oceni艂 je negatywnie i zobowi膮za艂 Dyrektora ZDP w Pyrzycach do wskazania osoby czy os贸b winnych zaistnia艂ego stanu rzeczy,
- w sprawie oceny stanu ochrony 艣rodowiska i edukacji ekologicznej na obszarze Powiatu Pyrzyckiego w okresie od sierpnia 2001 r. do grudnia 2002 r.,
- wynik贸w finansowych SPZOZ na dzie艅 30 czerwca 2003 r.,
- dost臋pno艣ci lecznictwa w Powiecie Pyrzyckim,
- turystycznych szans Powiatu w Strategii Wojew贸dztwa,
- pracy szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych prowadzonych przez Powiat,
- dzia艂alno艣ci pozalekcyjnej szk贸艂,
- Strategii Rozwoju Powiatu Pyrzyckiego; g艂贸wnych kierunk贸w dzia艂a艅 Zarz膮du Powiatu, kontraktu regionalnego,
- wniosku MKZ NSZZ „Solidarno艣膰” przy SPZOZ do dyrektora tej jednostki o przekazanie zaleg艂ych pieni臋dzy ze sk艂adek zwi膮zkowych,
- wniosku p.o. dyrektora SPZOZ w Pyrzycach do dyrektora NFZ w Szczecinie Miros艂awa Blachowskiego o zniesienie lub podwy偶szenie limit贸w zakontraktowanych 艣wiadcze艅 oddzia艂贸w zabiegowych Szpitala,
- wykonania bud偶etu powiatu za pierwsze p贸艂rocze 2003 r.,
- wynik贸w finansowych SPZOZ w Pyrzycach za lipiec 2003 r.,
- zobowi膮za艅 finansowych Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU w Pyrzycach. Zarz膮d zobowi膮za艂 dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU do opracowania programu oszcz臋dno艣ciowego,
- realizacji umowy o wsp贸艂pracy z Zachodniopomorskim Zrzeszeniem LZS w Szczecinie. W przedstawionym bardzo og贸lnikowym sprawozdaniu dopatrzono si臋 wielu nie艣cis艂o艣ci i fa艂szywych danych. Zarz膮d postanowi艂 jeszcze raz wyst膮pi膰 do Zrzeszenia o przedstawienie bardziej szczeg贸艂owej relacji,
- stanu kultury, sportu i rekreacji,
- realizacji bud偶etu w I p贸艂roczu 2003 r. w jednostkach obj臋tych dzia艂aniem Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu,
- rozstrzygni臋cia przetargu na „Wykonanie us艂ug przy zimowym utrzymaniu dr贸g kategorii powiatowej na terenie powiatu pyrzyckiego w sezonie zimowym 2003/2004”,
- opinii Komisji Bud偶etowej dotycz膮cej wniosku Burmistrza Pyrzyc o wsp贸艂finansowanie z programu SAPARD modernizacji drogi z Pyrzyc do Ryszewka.

V. Sprawy r贸偶ne:
Spotkania, w kt贸rych uczestniczyli cz艂onkowie Zarz膮du:
- w dniach 2-3 lipca 2003 r. posiedzenie Konwentu Starost贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego,
- w dniu 10 lipca 2003 r. spotkanie zorganizowane wsp贸lnie z Zachodniopomorsk膮 Izb膮 Roln膮 na temat; “Skupu zb贸偶 ze zbior贸w 2003 roku”,
- w dniu 19 lipca 2003 r. uroczyste oddanie do eksploatacji drogi do Str贸偶ewa,
- w dniu 21 lipca 2003 r. zgromadzenie Zwi膮zku Powiat贸w Polskich,
- w dniu 14 sierpnia 2003 r. wizyta w zrestrukturyzowanym szpitalu w Tucholi,
- w dniu 14 sierpnia 2003 r. spotkanie w Starostwie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wojciecha Olejniczaka oraz parlamentarzyst贸w, w艂adz rz膮dowych i samorz膮dowych z rolnikami,
- w dniu 26 sierpnia 2003 r. narada kierownictwa Kuratorium O艣wiaty w Szczecinie z dyrektorami szk贸艂 na temat aktualnych problem贸w o艣wiatowych,
- w dniu 1 wrze艣nia 2003 r. uroczysto艣ci z okazji rocznicy wybuchu II wojny 艢wiatowej,
- w dniu 1 wrze艣nia 2003 r. uroczyste rozpocz臋cie roku szkolnego,
- w dniu 3 wrze艣nia 2003 r. Inauguracja Prezentacji Meklemburgii-Pomorza Przedniego w Wojew贸dztwie zachodniopomorskim,
- w dniu 7 wrze艣nia 2003 r. ods艂oni臋cie tablicy pami膮tkowej Zwi膮zku Emeryt贸w Rencist贸w i Inwalid贸w,
- w dniu 10 wrze艣nia 2003 r. pierwsze posiedzenie Podstolika Samorz膮dowo-w艂a艣cicielskiego w Departamencie Zdrowia i Polityki Spo艂ecznej
- w dniu 12 wrze艣nia 2003 r. uroczysto艣ci zwi膮zane z obchodami Roku Os贸b Niepe艂nosprawnych i Dnia Bia艂ej Laski,
- w dniu 15 wrze艣nia 2003 r. konferencja po艣wi臋cona procesom restrukturyzacyjnym s艂u偶by zdrowia we Wrze艣ni,
- w dniu 16 wrze艣nia 2003 r. Starosta drugie posiedzenie Podstolika Samorz膮dowo-w艂a艣cicielskiego w Departamencie Zdrowia i Polityki Spo艂ecznej,
- w dniu 17 wrze艣nia 2003 r. uroczyste spotkanie z okazji Jubileuszu 75-lecia powstania Zwi膮zku oraz 15-lecia reaktywowania Zwi膮zku Sybirak贸w,
- w dniu 20 wrze艣nia 2003 r. Powiatowo-Gminne do偶ynki 2003 w Letninie,
- w dniu 24 wrze艣nia 2003 r. spotkanie z przedstawicielami zwi膮zk贸w zawodowych SPZOZ w Pyrzycach i wojew贸dztwa zachodniopomorskiego,
- w dniu 26 wrze艣nia 2003 r. spotkanie z pracownikami oddzia艂u opieki d艂ugoterminowej na temat przej艣cia do pracy w Zak艂adzie Opieku艅czo-Leczniczym,
- w dniu 26 wrze艣nia 2003 r. spotkanie z okazji 10-lecia Zak艂adu Rob贸t Drogowych „Remdr贸g”,
- w dniu 29 wrze艣nia 2003 r. wyjazdowy Zarz膮d Urz臋du Marsza艂kowskiego w Urz臋dzie Miejskim w Pyrzycach,
- w dniu 30 wrze艣nia 2003 r. posiedzenie Zarz膮du Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego,
- w dniu 30 wrze艣nia 2003 r. spotkanie z dyrekcj膮 i ordynatorami szpitala w Pyrzycach na temat sytuacji finansowej.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-06-09 14:14:19
Data ostatniej modyfikacji : 2004-06-09 14:14:19
Liczba wy艣wietle艅 : 5601licznik odwiedzin: 13419274