logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2002-2006
w okresie od 28 maja 2003 r. do 25 czerwca 2003 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
w okresie od 28 maja 2003 r. do 25 czerwca 2003 r.


Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu w dniach:

1. 9 czerwca 2003 r.
2. 16 czerwca 2003 r.
3. 24 czerwca 2003 r.
I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu w sprawie:
- zmian w bud偶ecie Powiatu Pyrzyckiego na rok 2003,
- nadania imienia Zespo艂owi Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach przy ul. Lipia艅skiej 2,
- okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych,
- ustalenia maksymalnej wysoko艣ci por臋cze艅 udzielanych przez Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego w roku bud偶etowym 2003.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu w sprawie:
- przyj臋cia regulaminu pracy Komisji Konkursowej do wy艂onienia kandydata na stanowisko dyrektora szko艂y lub plac贸wki o艣wiatowej, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest powiat pyrzycki,
- zatwierdzenia regulaminu post臋powania konkursowego na stanowisko dyrektora Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach,
- zatwierdzenia regulaminu post臋powania konkursowego na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du w sprawie:
- og艂oszenia konkursu na stanowiska dyrektor贸w zespo艂贸w szk贸艂 Nr 1 i Nr 2 w Pyrzycach, Domu Dziecka w Czernicach oraz nowo powsta艂ych jednostek –Szpitala Powiatowego i Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego,
- wniosku o dofinansowanie XVIII Wojew贸dzkiego Przegl膮du Zespo艂贸w Folklorystycznych. Wykorzystano na ten cel 艣rodki z dzia艂u O艣wiata, rozdzia艂u Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 i przeznaczono 1 000 z艂 na dofinansowanie Przegl膮du.
- wyra偶enia zgody na zamian臋 lokali mieszkalnych przy ul. Niepodleg艂o艣ci 2/18 i przy ul. Wojska Polskiego 3/1, kt贸rego w艂a艣cicielka nie p艂aci czynszu od 18 miesi臋cy. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na zamian臋,
- wniosku Rady Rodzic贸w przy Zespole szk贸艂 RCKU o anulowanie uchwa艂y Nr 10/2003 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z dnia 26 maja 2003 r. Odby艂o si臋 spotkanie cz艂onk贸w Zarz膮du z Rad膮 Rodzic贸w, na kt贸rym zosta艂y wyja艣nione przyczyny podj臋cia tej uchwa艂y i jej utrzymania.

IV. Przyj臋cie informacji w sprawie:
- pracy szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych prowadzonych przez powiat,
- dzia艂alno艣ci organizacji rolniczych w powiecie pyrzyckim,
- dzia艂alno艣ci powiatowych oddzia艂贸w AWRSP oraz ARR,
- dzia艂alno艣ci nowopowsta艂ej jednostki powiatowej – Szpital Powiatowy w Pyrzycach,
- dzia艂alno艣ci Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- dzia艂alno艣ci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- funkcjonowania Domu Dziecka w Czernicach,
- funkcjonowania Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach,
- funkcjonowania Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego,
- funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
- skupu p艂od贸w rolnych z plon贸w 2003 r.,
- poziomu bezrobocia w powiecie pyrzyckim oraz realizacji program贸w przeciwdzia艂ania bezrobociu,
- dzia艂alno艣ci administracyjnej Wydzia艂u Architektury i Budownictwa,
- przygotowania szk贸艂 艣rednich do przyj臋cia nowych uczni贸w i kierunkach ich kszta艂cenia w nowym roku szkolnym 2003/2004

V. Sprawy r贸偶ne:
Spotkania, w kt贸rych uczestniczyli cz艂onkowie Zarz膮du:
- w dniu 30 maja 2003 r. spotkanie z uczestnikami II Powiatowego Konkursu Ortograficznego w Publicznym Gimnazjum W Pyrzycach,
- w dniu 31 maja 2003 r. V Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Producent贸w Zb贸偶 Ziemi Pyrzyckiej,
- w dniach 29 maja – 1 czerwca 2003 r. XXIV Pyrzyckie Spotkania z Folklorem,
- w dniu 1 czerwca 2003 r. piknik z okazji Dnia Dziecka w Domu Dziecka w Czernicach,
- w dniu 5 czerwca 2003 r. fina艂 rejonowego konkursu „Gor膮czka Z艂ota” w Urz臋dzie Miejskim w Pyrzycach,
- w dniu 5 czerwca 2003 r. spotkanie z dyrektorem AWRSP w Szczecinie w sprawie skupu zb贸偶 w powiecie,
- w dniu 7 czerwca 2003 r. IV Pyrzyckie Kryterium Kolarskie,
- w dniu 12 czerwca 2003 r. spotkanie z zast臋pc膮 dyrektora Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie w sprawie kontraktu dla nowo powsta艂ych jednostek–Szpitala Powiatowego i Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach,
- w dniu 12 czerwca 2003 r. spotkanie u Wojewody Zachodniopomorskiego na temat dzia艂a艅 informacyjnych w okresie przedreferendalnym,
- w dniach 12 -13 czerwca 2003 r. Rajd Sob贸tkowy Zespo艂u Szk贸艂 w Lipianach,
- w dniu 14 czerwca 2003 r. Festyn Rodzinny w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach,
- w dniu 15 czerwca 2003 r. uroczysto艣ci powiatowe 艢wi臋ta Ludowego zorganizowane przez Zarz膮d Powiatowy PSL w Pyrzycach,
- w dniu 18 czerwca 2003 r. uroczysto艣ci zako艅czenia roku szkolnego w szko艂ach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Pyrzycach,
- w dniu 21 czerwca 2003 r. w Swochowie IV Powiatowe Zawody Sportowo-Po偶arnicze Jednostek Ochotniczych Stra偶y Po偶arnych,
- w dniu 24 czerwca 2003 r. spotkanie z Jackiem 艁ukaszewiczem Prezesem Zarz膮du Sp贸艂ki Akcyjnej „Elstar” w sprawie skupu zb贸偶.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-06-09 14:13:32
Data ostatniej modyfikacji : 2004-06-09 14:13:32
Liczba wy艣wietle艅 : 3382licznik odwiedzin: 13419225