logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2006-2010
od 25 kwietnia 2007 r. do 27 czerwca 2007 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
od 25 kwietnia 2007 r. do 27 czerwca 2007 r.

Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu w dniach:

1. 27 kwietnia 2007 r.
2. 11 maja 2007 r.
3. 30 maja 2007 r.
4. 14 czerwca 2007 r.
5. 27 czerwca 2007 r.

I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu:

- W sprawie zmiany statutu Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2007.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2007.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu:

- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2007.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2007.
- W sprawie wyboru dw贸ch cz艂onk贸w Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego do komisji dokonuj膮cej inwentaryzacji mienia Skarbu Pa艅stwa przejmowanego z mocy prawa przez Powiat Pyrzycki. Do sk艂adu komisji Zarz膮d powo艂a艂 Marka Mazura i Edwarda Sad艂owskiego.
- W sprawie wydawania przez Powiat Pyrzycki czasopisma pod nazw膮 "Nasz Powiat. Magazyn Samorz膮dowy Powiatu Pyrzyckiego.". Wydawnictwo b臋dzie mia艂o charakter czysto informacyjny. Wiadomo艣ci b臋d膮 pochodzi艂y z jednostek powiatowych, wydzia艂贸w Starostwa i ewentualnie urz臋d贸w gmin. Redakcj膮 zajmie si臋 zesp贸艂 z艂o偶ony z pracownik贸w Starostwa. Pierwszy numer uka偶e si臋 we wrze艣niu.
- W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach. Zmiana dotyczy艂a uaktualnienia danych adresowych jednostki.
- W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach za rok 2006.
- W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za rok 2006.
- W sprawie 藕r贸de艂 pokrycia straty bilansowej Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach za rok 2006.
- W sprawie 藕r贸de艂 pokrycia straty bilansowej Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za rok 2006.
- W sprawie zbycia 艣rodka trwa艂ego b臋d膮cego na wyposa偶eniu Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Przedmiotem uchwa艂y by艂 uszkodzony agregat pr膮dotw贸rczy.
- W sprawie przed艂u偶enia powierzenia stanowiska dyrektora plac贸wki o艣wiatowej. Powierzenie stanowiska dyrektora przed艂u偶ono na kolejne 5 lat Teresie Mamos i Annie Zasadzi艅skiej.

- W sprawie ustalenia wysoko艣ci dotacji dla niepublicznych szk贸艂 o uprawnieniach szk贸艂 publicznych oraz plac贸wek niepublicznych funkcjonuj膮cych na terenie powiatu pyrzyckiego.
- W sprawie zasad dofinansowania doskonalenia nauczycieli w 2007 roku w szko艂ach i plac贸wkach o艣wiatowych prowadzonych przez powiat pyrzycki.
- W sprawie regulaminu boisk sportowych.
- W sprawie opinii o zaliczeniu dr贸g do kategorii dr贸g gminnych.
- W sprawie opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dr贸g powiatowych.

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:

- W sprawie sprzeda偶y udzia艂贸w powiatu w budynku Ratusza. Zarz膮d stoi na stanowisku, 偶e budynek Ratusza powinien by膰 w艂asno艣ci膮 Gminy. Warto艣膰 nieruchomo艣ci jest oszacowana na 920 tys. z艂. Zarz膮d spotka艂 si臋 z Burmistrzem oraz przewodnicz膮cymi rad w celu wypracowania korzystnej formy sprzeda偶y nieruchomo艣ci na rzecz Gminy Pyrzyce. Zarz膮d przedstawi艂 dwa warianty sprzeda偶y. Za cen臋 720 tys. z艂 p艂atn膮 got贸wk膮 w tym roku lub za cen臋 920 tys. z艂 w trzyletnim systemie ratalnym. Pierwsza rata w wysoko艣ci 520 tys. z艂 p艂atna w tym roku i dwie raty po 200 tys. z艂 p艂atne w kolejnych latach. W zwi膮zku z brakiem zainteresowania ze strony Gminy Pyrzyce, Zarz膮d zdecydowa艂 wystawi膰 nieruchomo艣膰 na sprzeda偶 w formie przetargu nieograniczonego.
- W sprawie wniosku Burmistrza Pyrzyc o zmian臋 przeznaczenia budynku Przychodni Rejonowej w Pyrzycach. Burmistrz z艂o偶y艂 taki wniosek w zwi膮zku z przeprowadzk膮 Przychodni do nowego budynku. Podj臋to negocjacje z Burmistrzem o zmian臋 przeznaczenia budynku zajmowanego przez Sp贸艂k臋 z o. o. "Eskulap" za zrzeczenie si臋 darowizny budynku Przychodni Dzieci臋cej.
- W sprawie wniosku o zmian臋 wysoko艣ci dodatku funkcyjnego dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1. Zgodnie z "Regulaminem wynagradzania nauczycieli szk贸艂 i plac贸wek prowadzonych przez Powiat Pyrzycki w roku 2007", kt贸ry wszed艂 w 偶ycie, dyrektorowi plac贸wki, maj膮cej 17 oddzia艂贸w wysoko艣膰 dodatku funkcyjnego mo偶e wynosi膰 od 40 do 60 % wynagrodzenia zasadniczego. Zarz膮d zatwierdzi艂 dodatek funkcyjny w wysoko艣ci 40 % wynagrodzenia zasadniczego, od 1 stycznia 2007 r. Przed wej艣ciem w 偶ycie Regulaminu dodatek wynosi艂 30 %.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na rozszerzenie oferty edukacyjnej Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 akceptuj膮c propozycj臋 dyrekcji.
- W sprawie wniosku o uzgodnienie planu zagospodarowania przestrzennego. Projekt planu dotyczy艂 terenu po艂o偶onego w obr臋bie geodezyjnym Czarnowo w gminie Kozielice. Na tym terenie nie przewiduje si臋 realizacji zada艅 samorz膮du powiatowego. Zarz膮d uzgodni艂 projekt.
- W sprawie og艂oszenia konkursu pod nazw膮 "Najbardziej estetyczne so艂ectwo w powiecie". Konkurs taki aktywizowa艂by wszystkich mieszka艅c贸w do dba艂o艣ci o swoje otoczenie. Zako艅czenie konkursu by艂oby elementem uroczysto艣ci do偶ynkowych. Podj臋to rozmowy z w贸jtami i burmistrzami.
- W sprawie wymiany samochodu s艂u偶bowego. Obecnie u偶ywany pochodzi z roku 2000. Jest intensywnie eksploatowany. Korzystaj膮 z niego pracownicy Starostwa i jednostek powiatowych. Wzrastaj膮 koszty coraz cz臋stszych napraw. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na podj臋cie dzia艂a艅 w celu zakupu nowego samochodu s艂u偶bowego.
- W sprawie og艂oszenia przez Zarz膮d Dr贸g Powiatowych konkursu na zakup ci膮gnika wielofunkcyjnego do prac drogowych. Zarz膮d Powiatu wyrazi艂 zgod臋 i dokonano zakupu. Ta inwestycja upro艣ci prace utrzymaniowe, kt贸re dotychczas zlecano w formie przetargu specjalistycznym firmom. Pozwoli r贸wnie偶 na intensywniejsze wykonywanie tych prac, np. cz臋stsze koszenie poboczy.
- W sprawie wniosku o udzia艂 powiatu pyrzyckiego w "Dniach Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego". W tym roku odb臋d膮 si臋 one w Poznaniu. Jest to znakomita okazja do promocji powiatu i nawi膮zania kontakt贸w. Nasz powiat ma do zaoferowania wiele atrakcji turystycznych i nale偶y je reklamowa膰. Zarz膮d uzna艂, 偶e nale偶y wygospodarowa膰 konieczne 艣rodki i wzi膮膰 udzia艂 w tej imprezie.
- W sprawie wniosku Komendanta Powiatowego Policji o pomoc i wsparcie finansowe w przygotowaniu dokumentacji zwi膮zanej z modernizacj膮 budynku Komendy. Wnioskowana kwota to 1 830 z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przeznaczenie takiej kwoty na dofinansowanie przygotowania dokumentacji.
- W sprawie wcze艣niejszego wykupu obligacji z Banku Ochrony 艢rodowiska. Bank podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie naliczenia dodatkowych koszt贸w z tytu艂u wcze艣niejszego wykupu obligacji. Przetrzymywanie na koncie powiatu 艣rodk贸w na wykup obligacji przynios艂o korzy艣膰 w postaci odsetek od lokaty. Jednocze艣nie negocjacje z Bankiem przynios艂y obni偶enie op艂aty manipulacyjnej Spowodowa艂o to tak膮 sytuacj臋, 偶e zdobyli艣my 艣rodki na wniesienie dodatkowej op艂aty. Po wykupieniu obligacji zniknie obci膮偶enie bud偶etu d艂ugiem publicznym. Zarz膮d zdecydowa艂, 偶e nale偶y przerwa膰 negocjacje z Bankiem i wykupi膰 obligacje na warunkach Banku.
- W sprawie powo艂ania dyrektora Domu Dziecka w Czernicach. Dwa konkursy nie doprowadzi艂y do wyboru dyrektora tej plac贸wki. Do ko艅ca wakacji nadal b臋dzie pe艂ni膰 funkcj臋 p.o. dyrektora osoba powo艂ana przez Zarz膮d. Planuje si臋 z dniem 1 wrze艣nia powo艂a膰 do pe艂nienia obowi膮zk贸w dyrektora Zdzis艂awa Wudarczyka. Jego przygotowanie zawodowe i wcze艣niejsze do艣wiadczenie w kierowaniu t膮 plac贸wk膮 daje gwarancj臋 jej stabilnego funkcjonowania.
- W sprawie zawarcia porozumienia z Gmin膮 Bielice i Gmin膮 Warnice na wsp贸艂realizacj臋 budowy chodnika wzd艂u偶 drogi powiatowej oraz porozumienia z Gmin膮 Lipiany na wsp贸艂realizacj臋 remontu chodnika wzd艂u偶 drogi powiatowej. Zarz膮d przeznaczy艂 po 40 tys. z艂 na inwestycje drogowe wsp贸艂realizowane z gminami.
- W sprawie oferty Zwi膮zku Kombatant贸w RP i By艂ych Wi臋藕ni贸w Politycznych Ko艂o w Pyrzycach na realizacj臋 zadania publicznego "Poparcie dzia艂a艅 spo艂ecznych Zwi膮zku" wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze 艣rodk贸w publicznych. Zadania okre艣lone we wniosku dotyczy艂y bie偶膮cej dzia艂alno艣ci Zwi膮zku i nie mog艂y by膰 zaklasyfikowane do "podtrzymywania tradycji narodowej, piel臋gnowania polsko艣ci oraz rozwoju 艣wiadomo艣ci narodowej, obywatelskiej i kulturowej". Dodatkowo tak okre艣lone zadanie nie znalaz艂o si臋 w艣r贸d zada艅 priorytetowych Zarz膮du na rok 2007. Zarz膮d zdecydowa艂, aby nie og艂asza膰 otwartego konkursu ofert na realizacj臋 wnioskowanego zadania.
- W sprawie wniosku o zmian臋 siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. W zwi膮zku z planowan膮 sprzeda偶膮 nieruchomo艣ci wynajmowanej obecnie przez Stacj臋 jej dyrektor wnosi o zabezpieczenie innych pomieszcze艅, do kt贸rych mo偶na by przenie艣膰 dzia艂alno艣膰 Stacji. Negocjacje w sprawie sprzeda偶y nieruchomo艣ci przy Placu Ratuszowym jeszcze si臋 nie zako艅czy艂y. Trwaj膮 nadal rozmowy o zagospodarowaniu nieruchomo艣ci, kt贸rych zarz膮dc膮 mo偶e by膰 powiat. W obecnej chwili nie ma jeszcze ostatecznej decyzji, co do nowej lokalizacji Stacji, ale Zarz膮d bierze pod uwag臋 konieczno艣膰 jej zapewnienia. Do czasu, gdy trzeba b臋dzie opu艣ci膰 dotychczas zajmowane pomieszczenia zostanie przygotowana nowa siedziba Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na zniesienie wsp贸艂w艂asno艣ci nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Czernicach. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋. Pozwoli to na wyodr臋bnienie samodzielnych lokali mieszkalnych i u艂atwi zarz膮dzanie nimi.
- W sprawie dodatkowego wynagrodzenia za I kwarta艂 2007 r. dla dyrektora Szpitala Powiatowego i dyrektora Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego. Zarz膮d przyzna艂 dodatek w pe艂nej wysoko艣ci.

IV. Przyj臋to informacje:

- W sprawie wydanych decyzji Starosty Pyrzyckiego o skierowaniu do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach.
- W sprawie zmian w organizacji pracy i sytuacji finansowej Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie.
- W sprawie uniewa偶nienia decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego o wysoko艣ci odszkodowania dla powiatu za cztery nieruchomo艣ci przej臋te pod budow臋 trasy S 3. Podstaw膮 ustalenia wysoko艣ci odszkodowania by艂 operat wykonany przez GDDKiA uwzgl臋dniaj膮cy jedynie warto艣膰 gruntu. Zarz膮d Powiatu zakwestionowa艂 ten operat domagaj膮c si臋 uwzgl臋dnienia r贸wnie偶 warto艣ci infrastruktury. Wojewoda wyda艂 decyzje nie uwzgl臋dniaj膮c uwag Zarz膮du Powiatu. Po wniesieniu przez Zarz膮d odwo艂ania Minister Budownictwa uchyli艂 decyzje Wojewody. Wojewoda ma obowi膮zek wyda膰 nowe decyzje w sprawie wysoko艣ci odszkodowania. Decyzje te jeszcze nie zapad艂y.
- Funkcjonowanie systemu przyznawania stypendi贸w dla uczni贸w.
- Ocena skupu zb贸偶 ze zbior贸w 2006 r. i przygotowanie do skupu zb贸偶 zbior贸w 2007 r. w Powiecie Pyrzyckim.
- Informacja Inspektoratu Ochrony Ro艣lin i Nasiennictwa, Powiatowego Lekarza Weterynarii, Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pyrzycach za rok 2006.
- Ochrona 艣rodowiska na terenie powiatu pyrzyckiego, zagro偶enia i podejmowane dzia艂ania w celu ich wyeliminowania.
- Fundusze Unii Europejskiej oraz ocena dzia艂a艅 maj膮cych na celu ich pozyskanie.
- Informacja o aktualnej sytuacji Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach w Likwidacji.
- Ocena podejmowanych przez Powiat dzia艂a艅 na rzecz promocji Powiatu Pyrzyckiego oraz wydatkowania 艣rodk贸w finansowych na ten cel.
- Informacja o wynikach kontroli wewn臋trznej w Zak艂adzie Opieku艅czo-Leczniczym.
- Informacja o wynikach kontroli wewn臋trznej w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym.
- Sprawozdanie finansowe za rok 2006 oraz plan finansowy na rok 2007 Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego.
- Sprawozdanie finansowe za rok 2006 oraz plan finansowy i plan inwestycyjny Szpitala Powiatowego na rok 2007.
- Sprawozdanie rzeczowo-finansowe Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za I kwarta艂 2007 r.
- Sprawozdanie rzeczowo-finansowe Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach za I kwarta艂 2007 r.

V. Spotkania, w kt贸rych uczestniczyli cz艂onkowie Zarz膮du:

27 kwietnia
- Spotkanie Zarz膮du z Komisj膮 O艣wiaty, Kultury i Sportu, dyrekcj膮 Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU oraz przedstawicielami zwi膮zk贸w zawodowych dzia艂aj膮cych w szkole w sprawie aktualnej sytuacji w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU.
- Fina艂 konkursu ekologicznego "S.O.S. Ziemi" w O艣rodku Szkolno-Wychowawczym.
- Po偶egnanie absolwent贸w klas maturalnych w Zespole Szk贸艂 Nr 1 oraz Zespole
Szk贸艂 Nr 2 RCKU.
1 maja
- III Festiwal "Pierog贸w i chleba", zorganizowany przez Pyrzycki Dom Kultury.
3 maja
- Z艂o偶enie wi膮zanek kwiat贸w pod Tablic膮 upami臋tniaj膮c膮 uchwalenie Konstytucji 3 Maja oraz obeliskiem po艣wi臋conym "Tw贸rcom Konstytucji 3-go Maja".
5 maja
- Powiatowe Obchody Dnia Stra偶aka w Kozielicach.
8 maja
- 62 rocznica zako艅czenia II Wojny 艢wiatowej - z艂o偶enie wi膮zanki kwiat贸w pod Pomnikiem Pami臋ci.
- Seminarium "Zarz膮dzanie informacj膮 na rynku pracy" w dniach 8-9 maja w Ustroniu Morskim.
11 maja
- XIV Edycja Gminnej Olimpiady Ekologicznej w Szkole Podstawowej w 呕abowie.
- Targi Turystyczne - Piknik nad Odr膮 2007, w dniach 11-13 maja w Szczecinie.
12 maja
- XXVIII Mi臋dzynarodowy Turniej Zapa艣niczy w Stylu Wolnym w Hali
Widowiskowo-Sportowej w Pyrzycach.
14 maja
- Uroczysto艣膰 wr臋czenia Pyrzyckiemu Przedsi臋biorstwu Komunalnemu
Certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarz膮dzania.
17 maja
- Fina艂 Wojew贸dzki I Memoria艂u im. Andrzeja Grubby w tenisie sto艂owym w Kozielicach.
- Spotkanie z Prezesem Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju
Gospodarczego w Urz臋dzie Miejskim w Pyrzycach.
- Posiedzenie Wojew贸dzkiego Zespo艂u Reagowania Kryzysowego w Szczecinie.
Spotkanie z Pos艂em RP Krzysztofem Zaremb膮.
18 maja
- Koncert z okazji 艢wi臋ta Pyrzyckiej Szko艂y Muzycznej.
- 19 maja
- II Pyrzyckie Biegi Uliczne o Puchar Przewodnicz膮cego Rady Miejskiej.
- Wojew贸dzkie i Powiatowe Obchody Dnia Stra偶aka w Nowogardzie.
21 maja
- Spotkanie Samorz膮dowego Konwentu Powiatu Pyrzyckiego.
22 maja
- Spotkanie z S艂awomirem Pajorem Prezydentem Stargardu Szczeci艅skiego oraz z Krzysztofem Furma艅czykiem Prezesem Stargardzkiego Funduszu Por臋cze艅
Kredytowych.
23 maja
- Wystawa R臋kodzie艂a Ludowego w Pyrzyckim Domu Kultury.
- Koncert w Sali Widowiskowej "Panorama" w Barlinku.
- Spotkanie z Andrzejem Potyr膮 Starost膮 My艣liborskim.

24 maja
- Koncert Muzyki Narodowej i Religijnej w Ko艣ciele pw. WNMP w Pyrzycach.
- 膯wiczenia p-po偶 i pr贸bna ewakuacja pracownik贸w Starostwa Powiatowego.
- Spotkanie z Mariuszem Jurkiewiczem dyrektorem Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie.
25 maja
- Otwarcie XXVIII Pyrzyckich Spotka艅 z Folklorem.
- Majowe Spotkanie Integracyjnym w Domu Pomocy Spo艂ecznej w 呕abowie.
- Szkolenie "Biznesplan dla przedsi臋wzi臋膰 inwestycyjnych realizowanych w ramach UE" w Starostwie Powiatowym.
28 maja
- Spotkanie informacyjne z dyrektorami jednostek i szefami wydzia艂贸w Starostwa.
29 maja
- Zgromadzenie Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa
Zachodniopomorskiego w Bornem Sulinowie.
31 maja
- Mi臋dzyszkolny Konkurs Ortograficzny klas III w Szkole Podstawowej w 呕abowie.
- Wojew贸dzka Spartakiada Lekkoatletyczna Szk贸艂 i O艣rodk贸w Specjalnych na
stadionie OSiR w Pyrzycach.
- Konferencja na temat zarz膮dzania kryzysowego i obrony cywilnej w 艁uk臋cinie.
1 czerwca
- Zawody w臋dkarskie na zbiorniku Sicina w Pyrzycach z okazji Dnia Dziecka.
- Festyn Rodzinny pod has艂em "Trzymaj form臋" z okazji Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach.
2 czerwca
- X Rajd Integracyjny z okazji Dnia Dziecka w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach.
3 czerwca
- Uroczysto艣ci z okazji 艢wi臋ta Ludowego w Jedlickim Parku.
4 czerwca
- I Konwent Przewodnicz膮cych Rad Gmin Powiatu Pyrzyckiego.
- Zako艅czenie kursu j. angielskiego dla pracuj膮cych w ramach projektu
"Kompetentny pracownik szans膮 na rozw贸j regionu" dla grupy pierwszej.
5 czerwca
- Uroczysto艣ci nadania imienia Jana Brzechwy Szkole Podstawowej w K艂odzinie.
- Spotkanie w sprawie utworzenia na terenie Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU w Pyrzycach Inkubatora Kuchennego.
6 czerwca
- Konsultacje w sprawie wyposa偶enia boiska wielofunkcyjnego w Zielonej G贸rze.
- Zako艅czenie kursu j. angielskiego dla pracuj膮cych w ramach projektu
"Kompetentny pracownik szans膮 na rozw贸j regionu" dla grupy drugiej.
8 czerwca
- Otwarcie wystawy "艢w. Otton - Patron Pyrzyc" w Urz臋dzie Miejskim.
9 czerwca
- Jubileusz 821-lecia Ryszewska.
- Uroczysto艣ci 40-lecia Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU w Pyrzycach.
- Obchody 60-lecia Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej Wierzbno.
10 czerwca
- Pierwsze Otwarte Zawody Spiningowe "Piknik z rybk膮" Lipiany 2007.
12 czerwca
- IV Mistrzostwa Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w Pi艂ce No偶nej Dziewcz膮t
Szk贸艂 i O艣rodk贸w Specjalnych na stadionie OSiR w Pyrzycach.
13 czerwca
- Posiedzenie Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku Publicznego Powiatu
Pyrzyckiego.
15 czerwca
- Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Powiatowym Urz臋dzie
Pracy w Pyrzycach.
- Spotkanie z Kazimierzem Lipi艅skim Burmistrzem Pyrzyc w sprawie sprzeda偶y
udzia艂贸w powiatu w budynku Ratusza.
16 czerwca
- Udzia艂 w VI Festynie sportowo-rekreacyjnym w Przedszkolu Publicznym w 呕abowie.
17 czerwca
- XXII Wojew贸dzki Przegl膮d Muzycznych Zespo艂贸w Folklorystycznych
i Gaw臋dziarzy Ludowych w Lipianach.
18 czerwca
- Spotkanie Zarz膮du Powiatu z Zarz膮dem NSZZ "Solidarno艣膰" dzia艂aj膮cym w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.
- Posiedzenie Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu.
- Podsumowanie VI Edycji Konkursu Ekologicznego "Szukaj rady na
odpady z PPK Pyrzyce" w Pyrzyckim Przedsi臋biorstwie Komunalnym;
19 czerwca
- Posiedzenie Wojew贸dzkiej Rady Zatrudnienia.
20 czerwca
- Rozstrzygni臋cie konkursu fotograficznego dla m艂odzie偶y szkolnej "Przyroda Powiatu Pyrzyckiego".
- Posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywateli.
21 czerwca
- Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska, Geodezji i
Gospodarki Nieruchomo艣ciami.
22 czerwca
- Uroczyste otwarcie boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szk贸艂 Nr 1.
- Uroczyste zako艅czenie roku szkolnego w Zespole Szk贸艂 Nr 1, Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU, Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym i w Szkole Podstawowej w Okunicy.
- V edycja Dni Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w Poznaniu w dniach 22-23
czerwca.
- Uroczyste zako艅czenie roku 2006/2007 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 呕ukowie.
24 czerwca
- Uroczysty koncert Zespo艂u Pie艣ni i Ta艅ca Pyrzyce w Hali
Widowiskowo-Sportowej w Pyrzycach z okazji zako艅czenia projektu w ramach
Programu Operacyjnego "Rekonstrukcja stroj贸w pyrzyckich na potrzeby Zespo艂u
Pie艣ni i Ta艅ca Pyrzyce".
26 czerwca
- Posiedzenie Komisji Bud偶etowej.


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2007-06-28 08:12:02
Data ostatniej modyfikacji : 2007-06-28 08:12:02
Liczba wy艣wietle艅 : 2976licznik odwiedzin: 13419238