logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2002-2006
w okresie od 20 listopada 2002 r. do 18 grudnia 2002 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
w okresie od 20 listopada 2002 r. do 18 grudnia 2002 r.

Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu w dniach:
1. 26 listopada 2002 r.
2. 28 listopada 2002 r.
3. 4 grudnia 2002 r.
4. 6 grudnia 2002 r.
5. 17 grudnia 2002 r

I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie:
- upowa偶nienia Przewodnicz膮cego Rady Powiatu do wykonywania czynno艣ci wynikaj膮cych z prawa pracy dotycz膮cych Starosty Pyrzyckiego,
- zmiany bud偶etu powiatu na rok 2002.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie:
- organizacji Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach,
- udzielenia upowa偶nienia do sk艂adania o艣wiadczenia woli,
- zmiany bud偶etu powiatu na rok 2002,
- uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach uwzgl臋dniaj膮cego zwi臋kszenie liczby miejsc w filii 呕ab贸w,
- wyboru wykonawcy na doko艅czenie przebudowy budynku w miejscowo艣ci 呕ab贸w Gmina Pyrzyce na Dom Pomocy Spo艂ecznej.

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du w sprawie:
- zatwierdzenia protoko艂u z posiedzenia Komisji Przetargowej w celu wyboru banku do udzielenia d艂ugoterminowego kredytu dla SPZOZ w Pyrzycach,
- wniosku o odst膮pienie od 偶膮dania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzeda偶y lokalu mieszkalnego nr B/4 przy ul. Ogrodowej 2,
- wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Pyrzyce o dofinansowanie budowy hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 2,
- wniosku dotycz膮cego zagospodarowania dzia艂ek nr 204/9 i nr 204/11 po艂o偶onych w obr臋bie ewidencyjnym nr 9 m. Pyrzyce,
- wniosku o wyra偶enie zgody na rozszerzenie zam贸wienia na sprz臋t komputerowy,
- protestu na decyzj臋 Prezesa GUS o likwidacji Pyrzyckiego Oddzia艂u Urz臋du Statystycznego,
- procedury przyjmowania pracownik贸w do Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach filia w 呕abowie,
- stanowiska Zarz膮du OZZPiP Mi臋dzyzak艂adowej Organizacji Zwi膮zkowej przy Samodzielnym Publicznym Zak艂adzie Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach.
IV. Sprawy r贸偶ne:
Spotkania, w kt贸rych uczestniczyli cz艂onkowie Zarz膮du:
- w dniu 28 listopada 2002 r. spotkanie w Urz臋dzie Miejskim w Pyrzycach na temat przygotowa艅 do obchod贸w 740 rocznicy nadania Pyrzycom praw miejskich,
- w dniu 28 listopada 2002 r. spotkanie z burmistrzami i w贸jtami powiatu pyrzyckiego,
- w dniu 3 grudnia 2002 r. seminarium na Zamku Ksi膮偶膮t Pomorskich „Pozyskiwanie 艣rodk贸w Unii Europejskiej oraz z innych 藕r贸de艂 na przedsi臋wzi臋cia proekologiczne”,
- w dniu 5 grudnia 2002 r. seminarium samorz膮dowe w Wolinie „Potencja艂 inwestycyjny gmin w Zachodniopomorskim – Formy wsparcia”,
- w dniu 6 grudnia 2002 r. spotkanie Miko艂ajkowe z wychowankami O艣rodka Rehabilitacyjno-Szkolno-Wychowawczego w Nowielinie,
- w dniu 9 grudnia 2002 r. spotkanie w O艣rodku Rehabilitacyjno-Szkolno-Wychowawczym w Nowielinie,
- w dniu 10 grudnia 2002 r. spotkanie Spo艂ecznego Komitetu Ufundowania Sztandaru dla Komendy Policji w Pyrzycach,
- w dniu 11 grudnia 2002 r. spotkanie plenarne Oddzia艂u Rejonowego Polskiego Zwi膮zku Emeryt贸w, Rencist贸w i Inwalid贸w w Pyrzycach,
- w dniu 16 grudnia 2002 r. konferencja w Warszawie zorganizowana przez Zwi膮zek Powiat贸w Polskich „Budowanie nowoczesnej administracji samorz膮dowej”,
- w dniu 17 grudnia 2002 r. spotkanie w Urz臋dzie Miejskim w Pyrzycach na temat „Wojew贸dzki program wspierania ponownego zatrudnienia zwalnianych pracownik贸w przemys艂u stoczniowego”.


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-06-09 14:09:01
Data ostatniej modyfikacji : 2004-06-09 14:09:01
Liczba wy艣wietle艅 : 3232licznik odwiedzin: 13419178