logo
logo
Starostwo Powiatowe » og艂oszenia o pracy
og艂oszenie konkursu na stanowisko

Dyrektora Domu Dziecka w Czernicach

ZARZ膭D POWIATU PYRZYCKIEGO
OG艁ASZA KONKURS NA STANOWISKO
DYREKTORA DOMU DZIECKA W CZERNICACH

1.Wymagania niezb臋dne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pe艂na zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych,
c)korzystanie z pe艂ni praw obywatelskich,
d)niekaralno艣膰 za przest臋pstwa pope艂nione umy艣lnie,
e) stan zdrowia pozwalaj膮cy na zatrudnienie na wymienionym stanowisku pracy,
f) wykszta艂cenie wy偶sze magisterskie na kierunku:
pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia lub
w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opieku艅czo-wychowawczej albo
na innym kierunku uzupe艂nione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki lub resocjalizacji,
g) specjalizacja z zakresu organizacji pomocy spo艂ecznej,
h) 5-letni sta偶 pracy, w tym co najmniej 3-letni sta偶 pracy w plac贸wce opieku艅czo-wychowawczej,
i) nienaganny przebieg dotychczasowej pracy zawodowej.

2.Wymagania dodatkowe:
a) znajomo艣膰 obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa z zakresu: pomocy spo艂ecznej, finans贸w oraz post臋powania administracyjnego,
b) predyspozycje osobowo艣ciowe: umiej臋tno艣膰 zarz膮dzania zasobami ludzkimi, kreatywno艣膰, odpowiedzialno艣膰, sumienno艣膰, dyspozycyjno艣膰, kultura osobista.

3.Zakres wykonywanych zada艅 na stanowisku:
a) kreowanie polityki Domu,
b) reprezentowanie Domu na zewn膮trz,
c)podejmowanie jednoosobowo decyzji dotycz膮cych funkcjonowania Domu,
d)dysponowanie 艣rodkami okre艣lonymi w planie finansowym Domu i ponoszenie
odpowiedzialno艣ci za ich prawid艂owe wykorzystanie,
e) wykonywanie czynno艣ci pracodawcy w stosunku do os贸b zatrudnionych w Domu,
f) organizowanie pracy w Domu i sprawowanie nadzoru nad realizacj膮 zada艅,
g) okre艣lanie i wdra偶anie struktury organizacyjnej Domu.

4.Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) 偶yciorys,
c)potwierdzone kserokopie 艣wiadectw pracy,
d)potwierdzone kserokopie dyplom贸w potwierdzaj膮cych wykszta艂cenie,
e) potwierdzone kserokopie za艣wiadcze艅 o uko艅czonych kursach, szkoleniach, referencje,
f) o艣wiadczenia kandydata o wyra偶eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do cel贸w rekrutacji,
g) o艣wiadczenie kandydata o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych i o niekaralno艣ci za przest臋pstwa pope艂nione umy艣lnie,
h) orygina艂 kwestionariusza osobowego,
i)za艣wiadczenie lekarskie o przydatno艣ci do wykonywania danego stanowiska,
j) koncepcja pracy na danym stanowisku.

Wymagane dokumenty nale偶y sk艂ada膰 do 7 maja 2007 r. do godz. 15:30, decyduje data wp艂ywu w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.
Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 w zamkni臋tej kopercie z dopiskiem ,,Nab贸r na wolne stanowisko dyrektora Domu Dziecka w Czernicach''.
Na adres:
Starostwo Powiatowe w Pyrzycach
ul. Lipia艅ska 4
74-200 Pyrzyce

Kandydaci zakwalifikowani, zostan膮 powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Aplikacje, kt贸re wp艂yn膮 do starostwa po wy偶ej wskazanym terminie nie b臋d膮 rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru b臋dzie umieszczona w BIP i na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa.
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC64 KB POBIERZwynik konkursu2007-05-16 12:29:13953

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2007-04-16 15:36:35
Data ostatniej modyfikacji : 2007-04-16 15:36:35
Liczba wy艣wietle艅 : 3377licznik odwiedzin: 13419194