logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 9/2007 z dnia 29 marca 2007 r.PROTOK脫艁 Nr 9/2007
z dnia 29 marca 2007 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protoko艂y z dw贸ch poprzednich spotka艅 zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie okre艣lenia uk艂adu wykonawczego bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2007 r. Zarz膮d ma obowi膮zek w ci膮gu 21 dni od uchwalenia bud偶etu okre艣li膰 uk艂ad wykonawczy. W bud偶ecie wydatki s膮 okre艣lone w szczeg贸艂owo艣ci do dzia艂贸w, rozdzia艂贸w i grup wydatk贸w. W uk艂adzie wykonawczym wydatki s膮 rozpisane w szczeg贸艂owo艣ci do poszczeg贸lnych paragraf贸w. Dodatkowo do艂膮czany jest plan finansowy zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Skarbnik przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie przekazania niekt贸rych uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 planowanych wydatk贸w kierownikom jednostek organizacyjnych. Rada upowa偶ni艂a Zarz膮d do dokonywania przeniesie艅 pomi臋dzy rozdzia艂ami i paragrafami w ramach dzia艂u. Zarz膮d ma natomiast prawo upowa偶ni膰 kierownik贸w jednostek do dokonywania przesuni臋膰 mi臋dzy paragrafami w ramach rozdzia艂u. To upowa偶nienie nie obejmuje zmian wynagrodzenia. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Kolejna uchwa艂a Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego dotyczy艂a zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2007. Zmiana dotyczy艂a wydatk贸w zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 w艂asnych i zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych ustawami. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta poinformowa艂 Zarz膮d o wniosku do Wojewody o przekazanie 艣rodk贸w na zakup samochodu s艂u偶bowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Wcze艣niej Wojewoda przyzna艂 na ten cel dotacj臋 w wysoko艣ci 35 tys. z艂. Zosta艂 przeprowadzony przetarg i wybrano wykonawc臋 zam贸wienia. Obecnie do bud偶etu powiatu powinna wp艂yn膮膰 dotacja, kt贸ra zostanie przekazana do
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 wniosek o przyznanie dodatku motywacyjnego dla pe艂ni膮cej obowi膮zki dyrektora Domu Dziecka w Czernicach. Poprzedni dodatek zosta艂 przyznany na czas do 31 marca 2007 r. W zwi膮zku konieczno艣ci膮 przed艂u偶enia powierzenia pe艂nienia obowi膮zk贸w dyrektora wynikaj膮c膮 z braku rozstrzygni臋cia konkursu na to stanowisko, proponuje si臋 przyznanie dodatku motywacyjnego na okres od 1 kwietnia 2007 r. nie d艂u偶ej ni偶 do dnia 30 wrze艣nia 2007 r. Wysoko艣膰 dodatku pozostaje bez zmian tj. 30 % wynagrodzenia zasadniczego. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za. Z g艂osowania w tej sprawie zosta艂 wykluczony Wicestarosta z powodu powi膮za艅 rodzinnych.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Os贸b z Upo艣ledzeniem Umys艂owym o dofinansowanie Warsztatu Terapii Zaj臋ciowej w Nowielinie w roku 2007. Na podstawie zapis贸w ustawowych koszty dzia艂alno艣ci warsztat贸w s膮 wsp贸艂finansowane ze 艣rodk贸w PFRON w 95 % oraz z innych 藕r贸de艂 w wymiarze 5 %. Na rok 2007 te 5 % stanowi kwota ponad 22 tys. z艂. Zapewnienie 5 % koszt贸w jest warunkiem otrzymania 艣rodk贸w z PFRON. St膮d wniosek o przekazanie przez powiat wymaganej kwoty. Wicestarosta zaproponowa艂, aby w t臋 akcj臋 w艂膮czy膰 samorz膮dy gminne. Stowarzyszenie ju偶 wyst膮pi艂o do gmin z takim wnioskiem, ale brak jest odzewu. Nale偶y powr贸ci膰 do sprawy i poruszy膰 j膮 na spotkaniu Samorz膮dowego Konwentu Powiatu Pyrzyckiego. Je偶eli gminy nie b臋d膮 mog艂y zapewni膰 w ca艂o艣ci potrzebnej kwoty, to brakuj膮c膮 cz臋艣膰 mo偶e do艂o偶y膰 powiat. Zarz膮d zaakceptowa艂 takie rozwi膮zanie w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 o wniosku o interwencj臋 w sprawie dzia艂a艅 by艂ego dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU, kt贸ry zosta艂 zaadresowany do Zarz膮du Powiatu. Wniosek ten nie zosta艂 podpisany 偶adnym nazwiskiem. Dlatego te偶 Zarz膮d nie m贸g艂by odpowiedzie膰 na ten wniosek i pozostawi艂 go bez rozpatrzenia. Niemniej jednak Starosta zleci艂 przeprowadzenie kontroli wewn臋trznej w jednostce.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 informacj臋 o wynikach kontroli wewn臋trznej w Szpitalu Powiatowym w zakresie oceny realizacji zada艅 statutowych, prawid艂owo艣ci gospodarowania mieniem i gospodarki finansowej w roku 2006. W wyniku kontroli stwierdzono og贸lnie prawid艂owe funkcjonowanie jednostki w por贸wnaniu ze stanem ustalonym w wyniku wcze艣niejszej kontroli przeprowadzonej w grudniu 2005 r. Starosta w uzupe艂nieniu tej informacji doda艂, 偶e pojawiaj膮 si臋 trudno艣ci z zatrudnieniem 艣redniego personelu medycznego. Wykwalifikowani pracownicy podejmuj膮 prac臋 w innych szpitalach ze wzgl臋du na wy偶sze zarobki. Nasz Szpital nie mo偶e zach臋ci膰 ich wysokimi zarobkami, bo nie pozwala na to wysoko艣膰 kontraktu z NFZ. Starosta poinformowa艂 Zarz膮d, 偶e rozpocz臋to rozmowy dyrekcjami szpitali z My艣liborza i Gryfina na temat reorganizacji, kt贸ra pozwoli艂aby szpitalowi pyrzyckiemu zwi臋kszy膰 zakres us艂ug i otrzyma膰 wi臋ksze 艣rodki z NFZ.
Kolejna informacja Starosty dotyczy艂a decyzji o skierowaniu do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego, wydanych w okresie od 5 do 26 marca 2007 r. W tym czasie do Zak艂adu skierowano 11 os贸b.
Nast臋pna informacja przygotowana na Komisj臋 Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska, Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami, dotyczy艂a dzia艂alno艣ci Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2007 r. - dop艂aty bezpo艣rednie, wdra偶anie programu PROW 2007-2013. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za. Z wnioskiem o przygotowanie tej informacji wyst膮pi艂 dyrektor Wydzia艂u Ochrony 艢rodowiska, Le艣nictwa i Rolnictwa dodaj膮c w ostatnim akapicie przeprosiny za przysporzenie dodatkowej pracy. Zasadno艣膰 tego akapitu zakwestionowa艂 Edward Sad艂owski argumentuj膮c, 偶e temat pracy Komisji przyj臋艂a Rada Powiatu. Pracownicy maj膮 obowi膮zek wykonywa膰 zalecenia Rady i nie musz膮 nikogo za to przeprasza膰.

Ad. 5.
Starosta poinformowa艂 Zarz膮d o skardze z艂o偶onej przez Ryszarda Koz艂a do Ministerstwa Administracji i Spraw Wewn臋trznych. W skardze zarzuca on nieprawid艂owo艣ci przy zatrudnianiu i przej艣ciu na emerytur臋 dyrektora Wydzia艂u O艣wiaty, Sportu i Turystyki i prosi o wyja艣nienia. Ministerstwo przekaza艂o spraw臋 przewodnicz膮cemu Rady Powiatu Pyrzyckiego do wyja艣nienia. Przewodnicz膮cy poprosi艂 Starost臋 o wyja艣nienia. Starosta przygotowa艂 pismo wyja艣niaj膮ce, z kt贸rego jasno wynika, 偶e nie naruszono 偶adnych przepis贸w prawa. Komisja O艣wiaty, Kultury i Sportu przygotuje projekt uchwa艂y Rady w tej sprawie. Zasadno艣膰 skargi zostanie rozpatrzona na sesji Rady w dniu 25 kwietnia.
Kolejna informacja Starosty dotyczy艂a wynik贸w przetargu na budow臋 boiska wielofunkcyjnego ze sztuczn膮 nawierzchni膮 przy Zespole Szk贸艂 Nr 1. Po otwarciu ofert okaza艂o si臋, ze oferent proponuj膮cy najni偶sz膮 cen臋 nie spe艂nia wymog贸w formalnych. Ten oferent zosta艂 wykluczony. Przyj臋to drug膮 pod wzgl臋dem cenowym ofert臋 i po up艂ywie czasu na odwo艂ania i protesty zostanie z nim podpisana umowa. Wtedy prace b臋d膮 mog艂y si臋 rozpocz膮膰 w po艂owie kwietnia i do po艂owy czerwca zd膮偶膮 si臋 zako艅czy膰.
Wicestarosta poinformowa艂 o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora Domu Dziecka w Czernicach. Na og艂oszenie odpowiedzia艂y dwie osoby. Niestety 偶adna z nich nie spe艂nia艂a formalnych warunk贸w wymaganych do zajmowania tego stanowiska. Mo偶liwie szybko zostanie og艂oszony nast臋pny konkurs na to samo stanowisko. Jednak to og艂oszenie b臋dzie szerzej rozpropagowane, aby dotar艂o do wi臋kszej liczby potencjalnych kandydat贸w.
Na pytanie Edwarda Sad艂owskiego o stan sprawy zwi膮zanej z przeniesieniem Domu Dziecka z Czernic do Pyrzyc Starosta wyja艣ni艂, 偶e jeszcze nie zapad艂y 偶adne decyzje. Jest taka wola, ale nie okre艣lono jeszcze nowej lokalizacji dla tej plac贸wki. Jedn膮 z mo偶liwo艣ci jest internat Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2, ale brak jeszcze ostatecznej koncepcji zagospodarowania tego internatu.
Przy okazji Starosta poinformowa艂, 偶e sprawa przenoszenia Domu Dziecka by艂a poruszana podczas spotkania z dyrektorami jednostek organizacyjnych powiatu i dyrektor贸w wydzia艂贸w Starostwa. Wyja艣niono tam, 偶e nie podj臋to 偶adnych decyzji w sprawie zmiany siedziby Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego. Pani dyrektor SOSW zosta艂a upomniana za to, 偶e bez poznania stanowiska Zarz膮du dopu艣ci艂a osoby postronne do dzia艂a艅 na terenie w艂asnej jednostki i wprowadzanie opinii publicznej w b艂膮d.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5...........................................

Pyrzyce, dnia 29 marca 2007 r.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2007-04-02 13:08:04
Data ostatniej modyfikacji : 2007-04-02 13:08:04
Liczba wy艣wietle艅 : 2307licznik odwiedzin: 13394946