logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 37/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r.PROTOK脫艁 NR 37/2006
z dnia 19 grudnia 2006 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Prz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na dokonanie przesuni臋膰 mi臋dzy paragrafami w bud偶ecie Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego. Andrzej Jakie艂a dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, kultury, Sportu i Turystyki wyja艣ni艂, 偶e O艣rodek zaoszcz臋dzi艂 na wydatkach zwi膮zanych z wynagrodzeniami osobowymi na skutek refundacji cz臋艣ci wydatk贸w z Powiatowego Urz臋du Pracy i zamierza te oszcz臋dno艣ci przeznaczy膰 na zakup sprz臋tu i wyposa偶enia. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na dokonanie przesuni臋膰 mi臋dzy paragrafami w bud偶ecie Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Na skutek zmniejszenia liczby oddzia艂贸w w liceum profilowanym powsta艂y oszcz臋dno艣ci na wynagrodzeniach. Zaoszcz臋dzone 艣rodki zostan臋 przeznaczone na zakup energii. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Kolejny wniosek dotyczy艂 zwrotu refundacji przekazanych przez Powiatowy Urz臋du Pracy do bud偶etu powiatu oraz o zwrotu nieplanowanych dochod贸w przekazanych do bud偶etu powiatu. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e refundacje s膮 zwi膮zane z wynagrodzeniem koordynator贸w projekt贸w. Zwrot mo偶e nast膮pi膰 poprzez odpowiednie zapisy w uchwale Zarz膮du. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zwrot refundacji i zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania stosownej uchwa艂y. Natomiast zwrot nieplanowanych dochod贸w nie le偶y w kompetencji Zarz膮du i mo偶e nast膮pi膰 jedynie w formie uchwa艂y Rady Powiatu. Nie jest obecnie mo偶liwe przygotowanie takiej uchwa艂y, dlatego Zarz膮d odrzuci艂 ten wniosek. 艢rodki uzyskane z nieplanowanych dochod贸w powi臋ksz膮 dochody jednostki, ale nie b臋d膮 mog艂y by膰 wydatkowane w tym roku. Zarz膮d zaakceptowa艂 takie rozwi膮zanie w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 pro艣b臋 o wsparcie finansowe do wyp艂aty waloryzacji wynagrodze艅 pracownik贸w Domu Pomocy Spo艂ecznej przys艂uguj膮cej za rok 2006. Pismo w tej sprawie kierowane do Starosty, wp艂yn臋艂o w dniu 2 listopada 2006 r. Poprzedni Starosta wyrazi艂 zgod臋 i zaleci艂 wprowadzi膰 zmiany w bud偶ecie na sesji grudniowej, ale wniosek ten nie by艂 rozpatrywany przez Zarz膮d. W opinii Skarbnika dzia艂ania dyrektora DPS s膮 sp贸藕nione. Przed ko艅cem roku Zarz膮d nie ma wi臋kszych mo偶liwo艣ci gospodarowania bud偶etem, a w szczeg贸lno艣ci znajdowania dodatkowych 艣rodk贸w dla jednostek organizacyjnych. Zarz膮d odrzuci艂 pro艣b臋 z dnia 2 listopada 2006 r. i zaproponowa艂, aby dyrektor DPS z艂o偶y艂 do Zarz膮du wniosek na obowi膮zuj膮cym formularzu z odpowiednimi opiniami. Taka decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2006. Zmiany wynika艂y z konieczno艣ci zwrotu niewykorzystanych dotacji Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyznaczenia dw贸ch cz艂onk贸w Zarz膮du do zaci膮gania w imieniu Powiatu Pyrzyckiego kredyt贸w i po偶yczek. Uchwa艂a taka jest wymagana przez banki udzielaj膮ce kredyt贸w i po偶yczek. Zgodnie z uchwa艂膮 w sprawie sk艂adania o艣wiadcze艅 woli, do zaci膮gania kredyt贸w i po偶yczek wyznaczono Starost臋 oraz Wicestarost臋. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2006. Na pytanie Jaros艂awa Stankiewicza Wicestarosty o kwot臋 230 tys. przeznaczon膮 dla Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU wyja艣ni艂, 偶e s膮 to 艣rodki z bud偶etu powiatu, kt贸re maj膮 na celu zbilansowanie plac贸wki. Andrzej Jakie艂a poinformowa艂, 偶e szko艂a nie wykona艂a zaplanowanych dochod贸w na kwot臋 ok. 160 tys. z艂. Nak艂ady inwestycyjne na modernizacj臋 internatu i przystosowanie go do wynajmowania pokoi noclegowych przewy偶szy艂y dochody z tej dzia艂alno艣ci. Wydatki ulega艂y niekontrolowanemu wzrostowi. Dyrektor Andrzej Jakie艂a przytoczy艂 szereg przyk艂ad贸w niegospodarno艣ci i z艂ej organizacji pracy w tej jednostce. Wszystkie te okoliczno艣ci zmusi艂y poprzedni Zarz膮d do odwo艂ania dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2. Jaros艂aw Stankiewicz Wicestarosta zadeklarowa艂, 偶e Zarz膮d b臋dzie nadzorowa艂 dzia艂alno艣膰 nowego dyrektora, aby nie dopu艣ci膰 do kolejnego zad艂u偶enia jednostki. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu przedstawi艂 propozycje korekty wst臋pnego projektu bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2007 w celu jego zr贸wnowa偶enia. Korekta obejmowa艂a zmniejszenie wydatk贸w oraz zwi臋kszenie dochod贸w. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na wprowadzenie proponowanych korekt i zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania projektu bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2007 oraz przekazania go do Regionalnej Izby Obrachunkowej i Biura Rady Powiatu. Taka decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.

Andrzej Jakie艂a dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, kultury, Sportu i Turystyki przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU w Pyrzycach. Dyrektor zapozna艂 Zarz膮d z przebiegiem procedury konkursowej i propozycji komisji konkursowej. Komisja wybra艂a spo艣r贸d trzech kandydat贸w Waldemara Lemiesza. Ta kandydatura uzyska艂a pozytywn膮 opini臋 Kuratora O艣wiaty. Edward Sad艂owski zaproponowa艂, aby przed podj臋ciem uchwa艂y zorganizowa膰 spotkanie z Waldemarem Lemieszem. Chcia艂by na tym spotkaniu pozna膰 osob臋, kt贸r膮 powo艂uje na stanowisko dyrektora i zada膰 kilka pyta艅 na temat jego plan贸w zwi膮zanych z funkcjonowaniem szko艂y. Dyrektor Andrzej Jakie艂a wyja艣ni艂, 偶e w 艣wietle obowi膮zuj膮cych przepis贸w Zarz膮d podejmuje uchwa艂臋 na podstawie protoko艂u komisji i opinii Kuratora. Jest to ostatnia czynno艣膰 i ma znaczenie formalne. Starosta zaproponowa艂, aby podj膮膰 uchwa艂臋 i zorganizowa膰 spotkanie z Waldemarem Lemieszem, na kt贸rym zostanie mu wr臋czone powo艂anie na stanowisko dyrektora. Na tym spotkaniu b臋dzie mo偶liwo艣膰 podyskutowania o przysz艂o艣ci Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zorganizowanie spotkania w dniu 22 grudnia 2006 r. o godzinie 900.
Uchwa艂a Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU w Pyrzycach zosta艂a podj臋ta w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za, 3 g艂osy wstrzymuj膮ce si臋.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego dotycz膮cy zmiany uchwa艂y w sprawie przyst膮pienia do Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego. W zmienianej uchwale do reprezentowania powiatu w Zwi膮zku Celowym wyznaczy by艂 Wicestarosta Pyrzycki oraz Przewodnicz膮cy Rady Powiatu Pyrzyckiego. W zwi膮zku z up艂ywem kadencji Rady Powiatu Pyrzyckiego i wyborem na wymienione stanowiska innych os贸b, proponuje si臋 wyznaczy膰 do reprezentowania powiatu nast臋puj膮ce osoby: Wiktora To艂oczko - Starost臋 Pyrzyckiego i Krzysztofa Kunce - Geodet臋 Powiatowego. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 4 g艂os贸w za. W trakcie g艂osowania byli obecni czterej cz艂onkowie Zarz膮du.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 Projekt uchwa艂y Rady Powiatu w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych. Wym贸g podj臋cia takiej uchwa艂y wynika z ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Kolejna uchwa艂a Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego dotyczy艂a wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej Plac Wolno艣ci w Mieszkowicach. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋 i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 wniosek o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obr臋bie geodezyjnym nr 8 miasta Pyrzyce. Na tym terenie nie przewiduje si臋 realizacji zada艅 powiatowych. Zarz膮d uzgodni艂 projekt w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 5.

Ryszard Grzesiak dyrektor Szpitala Powiatowego przedstawi艂 sprawozdanie finansowe jednostki za III kwarta艂 2006 r. W tym okresie powsta艂y deficyt jest zbli偶ony do zak艂adanego. Wynika on g艂贸wnie ze wzrostu cen na leki i materia艂u oraz wzrostu koszt贸w us艂ug 艣wiadczonych przez dostawc贸w. Najwi臋ksze zobowi膮zania Szpital ma wobec Geotermii, Grupy Energetycznej Enea i Regionalnego Centrum Krwiodawstwa. W miar臋 mo偶liwo艣ci prowadzone s膮 u gody i porozumienia z wierzycielami. Na pytanie Wicestarosty o wysoko艣膰 kontraktu na rok 2007 dyrektor wyja艣ni艂, 偶e jest on na poziomie zbli偶onym do tego z roku 2006 i przedstawi艂 kwoty kontraktu dla poszczeg贸lnych oddzia艂贸w i poradni. Kontrakt jeszcze nie jest zamkni臋ty. Na pytanie o zaleg艂o艣ci w p艂atno艣ciach na Fundusz 艢wiadcze艅 Socjalnych dyrektor odpowiedzia艂, 偶e pomimo istnienia zaleg艂o艣ci Fundusz funkcjonuje w miar臋 dobrze. Ostatnio pracownicy otrzymali bony o warto艣ci po 300 z艂 oraz paczki 艣wi膮teczne. Dyrektor poinformowa艂 Zarz膮d o trudnej wsp贸艂pracy z miejscowymi instytucjami, kt贸re nie wyra偶aj膮 ch臋ci zawierania ugody czy porozumie艅 w sprawie sp艂aty zaleg艂ych zobowi膮za艅. ZUS nie wyrazi艂 zgody na roz艂o偶enie sp艂aty zobowi膮za艅 na raty, PPK sprzeda艂o wierzytelno艣ci Szpitala, mimo 偶e kwota tej wierzytelno艣ci wynosi jedynie 80 tys. z艂. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie.
Nast臋pnie Iwona Zibrowska dyrektor Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego przedstawi艂a sprawozdanie finansowe jednostki za III kwarta艂 2006 r. Wynik finansowy za ten okres jest ujemny. Przyczyn膮 tego by艂y mniejsze wp艂ywy oraz zwi臋kszone wydatki na us艂ugi obce i utylizacyjne. Dodatkowy wydatek zwi膮zany by艂 z konieczno艣ci膮 przeprowadzenia remontu po awarii instalacji wodnej. Na pytanie jak wp艂ynie na kontrakt na rok 2007 likwidacja ZOL w Policach Iwona Zibrowska odpowiedzia艂a, 偶e 艣rodki tej jednostki zostaj膮 w bud偶ecie NFZ, a skorzysta膰 z nich b臋dzie mo偶na dopiero po I kwartale, gdy wyka偶e si臋 mo偶liwo艣ci zwi臋kszenia ilo艣ci wykonywanych us艂ug. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie.
Ryszard Grzesiak poinformowa艂 Zarz膮d o zobowi膮zaniach Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego wobec Szpitala Powiatowego. Szpital jest zad艂u偶ony i musi sp艂aca膰 swoje zobowi膮zania, wi臋c ka偶da nale偶na mu kwota jest istotna. Na koniec pa藕dziernika zobowi膮zania ZOL wynosi艂y ponad 68 tys. z艂. W listopadzie ZOL dokona艂 wp艂aty w wysoko艣ci 12 tys. z艂 i wnioskuje o roz艂o偶enie pozosta艂ej kwoty na raty. Kwesti膮 sporn膮 jest wysoko艣膰 tych rat. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 i pozostawi艂 prowadzenie negocjacji zainteresowanym stronom.
Starosta przedstawi艂 wnioski o ustalenie wysoko艣ci wynagrodzenia dodatkowego dla dyrektora Szpitala i dla dyrektora Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego. Mariusz Przybylski dyrektor Wydzia艂u Zdrowia i Opieki Spo艂ecznej proponuje przyznanie wynagrodzenia dodatkowego obu dyrektorom w pe艂nej wysoko艣ci. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 6.

Jaros艂aw Stankiewicz Wicestarosta poinformowa艂 Zarz膮d o rozmowach z MOZ NSZZ „Solidarno艣膰” w sprawie spotkania, kt贸rego termin zosta艂 ustalony na poprzednim posiedzeniu. Przedstawiciele Zwi膮zku proponuj膮 prze艂o偶y膰 termin spotkania. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 i ustali艂 nowy termin na dzie艅 4 stycznia 2007 r. o godz. 1000 na terenie Szpitala. Wcze艣niej, o godzinie 900, Zarz膮d spotka si臋 na kr贸tkim posiedzeniu w gabinecie Starosty.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

....................................
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5...........................................

Pyrzyce, dnia 19 grudnia 2006 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2006-12-27 11:33:06
Data ostatniej modyfikacji : 2006-12-27 11:33:06
Liczba wy艣wietle艅 : 2586licznik odwiedzin: 13419197