logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 32/2006 z dnia 31 pa藕dziernika 2006 r.PROTOK脫艁 NR 32/2006
z dnia 31 pa藕dziernika 2006 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie planu finansowego Zarz膮du Dr贸g Powiatowych na rok 2006. 艢rodki b臋d膮 wykorzystane na nagrody jubileuszowe dla trzech pracownik贸w. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e Zarz膮d nie ma kompetencji w tym zakresie. Zmiana planu finansowego mo偶e by膰 wprowadzona uchwa艂膮 Rady Powiatu. Wnioski, kt贸re maj膮 by膰 rozpatrywane na sesji Rady Powiatu powinny by膰 sk艂adane Zarz膮dowi na 21 dni przed planowan膮 sesj膮, aby Zarz膮d m贸g艂 przygotowa膰 projekt uchwa艂y Rady. Omawiany wniosek wp艂yn膮艂 na pi臋膰 dni przed ostatni膮 sesj膮. Dlatego rozpatrzy膰 go b臋dzie mog艂a dopiero nowa Rada. Wniosek zosta艂 od艂o偶ony w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany uk艂adu wykonawczego bud偶etu powiatu na rok 2006. Uchwa艂a okre艣la wydatki w szczeg贸艂owo艣ci do dzia艂贸w, rozdzia艂贸w i paragraf贸w. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Kolejna uchwa艂a Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego dotyczy艂a zmiany bud偶etu powiatu na rok 2006. W ostatnich dniach dotar艂y informacje o zwi臋kszeniu 艣rodk贸w przeznaczonych dla naszego powiatu. Mi臋dzy innymi o zwi臋kszeniu 艣rodk贸w z rezerwy og贸lnej, na wyp艂aty stypendi贸w udzielanych przez ARiMR, na finansowanie komisji kwalifikacyjnych awansu zawodowego nauczycieli. 艢rodki te nale偶y wprowadzi膰 do bud偶etu. Ta uchwa艂a wprowadza r贸wnie偶 do bud偶etu 艣rodki przyznane na budow臋 boiska przy Zespole Szk贸艂 Nr 1. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.


Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 wniosek o przyznanie dodatku funkcyjnego dla p.o. dyrektora Domu Dziecka w Czernicach. Wnioskuje si臋 przyznanie dodatku funkcyjnego w wysoko艣ci 30 % wynagrodzenia zasadniczego na czas pe艂nienia obowi膮zk贸w dyrektora, pocz膮wszy od dnia 5 pa藕dziernika 2006 r. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Kolejny wniosek dotyczy艂 przyznania dodatku motywacyjnego. Wnioskuje si臋 przyznanie dodatku motywacyjnego w wysoko艣ci 30 % wynagrodzenia zasadniczego na czas pe艂nienia obowi膮zk贸w dyrektora, pocz膮wszy od dnia 5 pa藕dziernika 2006 r., lecz nie d艂u偶ej ni偶 do dnia 31 marca 2007 r. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie zatrudnienia w Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie i przydzielenie 艣rodk贸w finansowych na ten cel. Powo艂anie nowych stanowisk jest wymagane na mocy obowi膮zkowych standard贸w, kt贸re nale偶y osi膮gn膮膰 z dniem 31 grudnia 2006 r. W zwi膮zku z tym Starosta zaproponowa艂, aby podpisa膰 umowy o zatrudnienie od dnia 1 grudnia 2006 r. Wydatki zwi膮zane z zatrudnieniem b臋d膮 wtedy poniesione w styczniu 2007 r. Dodatkowo, za od艂o偶eniem decyzji o zatrudnieniu nowych pracownik贸w przemawia projekt przed艂u偶enia okresu dochodzenia do standard贸w. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na takie post臋powanie w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 4.

Mariusz Marek Przybylski dyrektor Wydzia艂u Zdrowia i Opieki Spo艂ecznej przedstawi艂 propozycj臋 aneks贸w do um贸w o zarz膮dzanie Szpitalem Powiatowym oraz Zak艂adem Opieku艅czo-Leczniczym. Aneksy dotycz膮 wysoko艣ci wynagrodzenia. 艢rodki umo偶liwiaj膮ce podniesienia stawek wynagrodzenia pochodz膮 z Narodowego Funduszu Zdrowia przekazanych na ten cel. Podzia艂 艣rodk贸w w r贸偶nych kategoriach zosta艂 uzgodniony ze zwi膮zkami zawodowymi. Dla dyrektora Szpitala ustalono wsp贸艂czynnik 0,5, dla dyrektora ZOL wsp贸艂czynnik 0,3. Proponuje si臋, aby wsp贸艂czynnik dla obu dyrektor贸w wynosi艂 0,5. W zwi膮zku z du偶o mniejszym wynagrodzeniem dyrektora ZOL takie rozwi膮zanie jest ekonomicznie uzasadnione. Podwy偶ka zostanie rozdzielona w stosunku 0,3 i 0,2 odpowiednio dla wynagrodzenia zasadniczego i wynagrodzenia uznaniowego przyznawanego przez Zarz膮d. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

....................................
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5...........................................
Pyrzyce, dnia 31 pa藕dziernika 2006 r.Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2006-11-06 15:37:12
Data ostatniej modyfikacji : 2006-11-06 15:37:12
Liczba wy艣wietle艅 : 2292licznik odwiedzin: 13419202