logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2002-2006
Uchwa艂a Nr XXXVII/213/06 z dnia 25 pa藕dziernika 2006r.

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach

Uchwa艂a Nr XXXVII/213/06
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 25 pa藕dziernika 2006r.

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, zmiany z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 162), art. 20 ust. 2 i art. 238 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708), art.19 pkt 19 i 112 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo艂ecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, zmiany Nr 99, poz.1001, Nr 273 poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz.1366, Nr 179, poz.1487, Nr 180, poz.1493), Rada Powiatu pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1

Uchwala si臋 Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach w brzmieniu stanowi膮cym za艂膮cznik do niniejszej uchwa艂y.

搂 2

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 3

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


WICEPRZEWODNICZ膭CY RADY

WOJECIECH KU殴MI艃SKI
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC42.5 KB POBIERZza艂膮cznik2006-11-02 12:24:57847

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2006-11-02 12:24:33
Data ostatniej modyfikacji : 2006-11-02 12:24:33
Liczba wy艣wietle艅 : 2630licznik odwiedzin: 13394695