logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 27/2006 z dnia 26 wrze艣nia 2006 r.PROTOK脫艁 NR 27/2006
z dnia 26 wrze艣nia 2006 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta poprosi艂 Andrzeja Wabi艅skiego Skarbnika powiatu o przedstawienie projektu uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na 2006 rok. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e konieczno艣膰 podj臋cia tej uchwa艂y wynika ze zwi臋kszenia dochod贸w bud偶etu wypracowanych przez gospodarstwo pomocnicze Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU oraz Dom Pomocy Spo艂ecznej. Jednocze艣nie konieczne jest zwi臋kszenie planu wydatk贸w na zap艂acenie Syndykowi masy upad艂o艣ci PBRol w Pyrzycach kwoty nale偶nej za wykonanie prac remontowych w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU w roku 2001. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Skarbnik przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2006. Zmiany by艂y podyktowane konieczno艣ci膮 wprowadzenia do bud偶etu dotacji celowej otrzymanej z bud偶etu pa艅stwa na zadania z zakresu administracji rz膮dowej i inne zadania zlecone ustawami oraz dotacji celowej otrzymanej z Gminy Lipiany na inwestycj臋 na drogach powiatowych realizowan膮 na podstawie porozumienia. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na wszcz臋cie post臋powa艅 o udzielenie zam贸wienia publicznego na wykonanie dokumentacji technicznej planowanych inwestycji na drogach powiatowych. Te inwestycje to remont drogi 1556Z Krzemlin-Miel臋cin, przebudowa drogi 1713Z Koszewo-Warnice, przebudowa drogi 1555Z Pyrzyce-Za艂臋偶e, budowa chodnika wzd艂u偶 drogi 1562Z Mechowo-Letnin oraz przebudowa mostu na ul. Cmentarnej w Pyrzycach. Szacunkowa warto艣膰 tych dokumentacji wynosi 艂膮cznie 185 tys. z艂. Zarz膮d wcze艣niej podj膮艂 decyzj臋 o konieczno艣ci wykonania tych dokumentacji zak艂adaj膮c, 偶e zap艂ata za wykonane prace nast膮pi w roku 2007. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e podj臋cie decyzji o realizacji tego wniosku wi膮偶e si臋 z konieczno艣ci膮 opracowania do projektu bud偶etu na rok 2007 „Limit贸w wydatk贸w na wieloletnie programy inwestycyjne” okre艣laj膮ce planowane wydatki. Konieczne jest r贸wnie偶 zabezpieczenie w przysz艂orocznym bud偶ecie 艣rodk贸w na wykonanie dokumentacji oraz na realizacj臋 zada艅 przewidzianych na rok 2007. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na wszcz臋cie post臋powa艅, w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany Statutu Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach. Projekt zatwierdza zmian臋 uchwalon膮 przez Rad臋 Spo艂eczn膮 dzia艂aj膮c膮 przy ZOL, kt贸ra polega na zwi臋kszeniu wymiaru 艣wiadcze艅 zdrowotnych stacjonarnych do 29 艂贸偶ek. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany Statutu Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Projekt zatwierdza zmian臋 uchwalon膮 przez Rad臋 Spo艂eczn膮 dzia艂aj膮c膮 przy Szpitalu, kt贸ra polega na zwi臋kszeniu bazy 艂贸偶ek na poszczeg贸lnych oddzia艂ach. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie uniewa偶nienia uchwa艂y Nr 27/2001 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie powo艂ania Powiatowego Centrum Zarz膮dzania Kryzysowego w Pyrzycach. Zmiana przepis贸w wymaga, aby Centrum by艂o powo艂ane zarz膮dzeniem Starosty. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie og艂oszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 NR 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach. Obecnie obowi膮zki dyrektora pe艂ni dotychczasowy wicedyrektor. Taki stan mo偶e trwa膰 najwy偶ej 6 miesi臋cy. Dlatego nale偶y rozpocz膮膰 procedur臋 konkursow膮. Og艂oszenie zostanie zamieszczone w prasie. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 wniosek o pozytywne zaopiniowanie Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Lipiany. Zarz膮d pozytywne zaopiniowa艂 Plan w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 6.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 w sprawie kontroli wewn臋trznej w Zespole Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋.

Ad. 7.
Piotr Rybkowski podzi臋kowa艂 za prace wykonane przez Zarz膮d Dr贸g Powiatowych na drodze do Za艂臋偶a. Zosta艂y namalowane przej艣cia dla pieszych i wykoszone pobocza z jednej strony. Zauwa偶y艂 jednak, 偶e nale偶a艂oby wykosi膰 pobocza z drugiej strony zw艂aszcza na odcinku pomi臋dzy Trzeborzem i Tetyniem. Bardzo dobrze zosta艂 naprawiony mostek przed Za艂臋偶em, natomiast mostek za Tetyniem w kierunku Za艂臋偶a jest w tragicznym stanie i powinien zosta膰 naprawiony. Osobny problem stanowi odcinek drogi wojew贸dzkiej w okolicy przejazdu kolejowego za Pyrzycami w kierunku na Banie. Nale偶y wystosowa膰 wyst膮pienie do zarz膮dcy tej drogi z pro艣b膮 o interwencj臋.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

....................................
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5...........................................
Pyrzyce, dnia 26 wrze艣nia 2006 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2006-10-17 08:19:21
Data ostatniej modyfikacji : 2006-10-17 08:19:21
Liczba wy艣wietle艅 : 2504licznik odwiedzin: 13394661