logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 19/2006 z dnia 9 czerwca 2006 r.PROTOK脫艁 NR 19/2006
z dnia 9 czerwca 2006 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Robert Betyna, kt贸ry by艂 nieobecny w czasie podejmowania decyzji w sprawie zorganizowania obozu letniego dla najlepszych uczni贸w, wyr贸偶niaj膮cych si臋 w nauce, sporcie i dzia艂alno艣ci kulturalnej, spyta艂 czy zosta艂a przeprowadzona jaka艣 procedura wyboru o艣rodka. Dyrektor Jakie艂a wyja艣ni艂, 偶e ten sam o艣rodek jest wykorzystywany od wielu lat g艂贸wnie ze wzgl臋du na jego znakomity standard i lokalizacj臋. Robert Betyna zasugerowa艂, aby w przysz艂o艣ci mimo wszystko przeprowadza膰 szersze rozeznanie i bra膰 pod uwag臋 wi臋ksz膮 ilo艣膰 ofert.

Ad. 2.

Starosta poprosi艂 Andrzeja Jakie艂臋 dyrektora Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki, aby przedstawi艂 projekty uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego. Pierwszy projekt dotyczy艂 regulaminu przyznawania i przekazywania stypendi贸w w roku szkolnym 2006/2007 uczniom szk贸艂 ponadgimnazjalnych. Dyrektor Jakie艂a wyja艣ni艂, 偶e podj臋cie takiej uchwa艂y jest warunkiem przyst膮pienia powiatu do projektu „Wyr贸wnywanie szans edukacyjnych poprzez systemy stypendialne” w ramach ZPORR. W tym roku zosta艂y uproszczone procedury. Zniesiono obowi膮zek dokumentowania wydatk贸w rachunkami. Dodatkowo wprowadzono warunek systematycznego ucz臋szczania ucznia do szko艂y. Nieusprawiedliwiona nieobecno艣膰 powy偶ej 7 godzin w miesi膮cu powoduje wykre艣lenie z listy pobieraj膮cych stypendium. Zarz膮d przyj膮艂 projekty uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Drugi projekt dotyczy艂 regulaminu przyznawania i przekazywania stypendi贸w w roku akademickim 2006/2007 dla student贸w maj膮cych sta艂e zameldowanie na terenie powiatu pyrzyckiego. Zarz膮d przyj膮艂 projekty uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Dyrektor Andrzej Jakie艂a przedstawi艂 autopoprawk臋 do projektu uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany „Programu dobrowolnych odej艣膰 na wcze艣niejsz膮 emerytur臋 nauczycieli.”. Na wniosek radnego Dariusza Jagie艂艂y, w punkcie 11 programu dodaje si臋 zapis: „W uzasadnionych brakami kadrowymi przypadkach, na wniosek dyrektora szko艂y, za zgod膮 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego, nauczyciel, kt贸ry pobra艂 odpraw臋 mo偶e by膰 zatrudniony w szkole na czas okre艣lony bez konieczno艣ci zwrotu odprawy.”. Zarz膮d przyj膮艂 autopoprawk臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zobowi膮zania Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego do obci膮偶enia nieruchomo艣ci hipotek膮. Uchwa艂a w sprawie wyra偶enia zgody na obci膮偶enie nieruchomo艣ci hipotek膮 ze wzgl臋du na odniesienie si臋 do jednej konkretnej sytuacji, Nadz贸r Wojewody zasugerowa艂 jej zmian臋. W przedstawionym projekcie obci膮偶enie nieruchomo艣ci hipotek膮 powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu. Zarz膮d przyj膮艂 projekty uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 propozycj臋 rozwi膮zania w sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na sfinansowanie projektu i budowy pochylni z zadaszeniem dla karetek sanitarnych oraz ci膮giem komunikacyjnym w Szpitalu Powiatowym. Sytuacja finansowa powiatu nie pozwala na podj臋cie takiego zobowi膮zania. Nie ma te偶 mo偶liwo艣ci wykorzystania 艣rodk贸w zaoszcz臋dzonych podczas realizacji projektu, gdy偶 musz膮 one zosta膰 zwr贸cone. Uzyskane oszcz臋dno艣ci to r贸wnie偶 mniejsze wykorzystanie wk艂adu w艂asnego. Najw艂a艣ciwsze jest ubieganie si臋 o 艣rodki pozostaj膮ce jeszcze do dyspozycji w ramach kontraktu wojew贸dzkiego. Starosta zaproponowa艂 zlecenie wykonania projektu z wykorzystaniem zaoszcz臋dzonego wk艂adu w艂asnego, a nast臋pnie z艂o偶enie projektu budowy pochylni w ramach kontraktu wojew贸dzkiego. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 propozycj臋 zbycia udzia艂贸w powiatu w budynku Ratusza na rzecz Gminy Pyrzyce. Burmistrz Pyrzyc z艂o偶y艂 ofert臋 nabycia udzia艂贸w powiatu za kwot臋 720 tys. z艂 pod warunkiem, 偶e p艂atno艣膰 zostanie roz艂o偶ona na raty na okres trzech lat. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na sprzeda偶 w systemie ratalnym. Pierwsza rata w wysoko艣ci 525 672 z艂 p艂atna w dniu podpisania umowy przeniesienia w艂asno艣ci, kolejne dwie raty w wysoko艣ci 97 164 z艂 p艂atne w latach 2007 i 2008 do dnia 31 marca. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Kolejny wniosek dotyczy艂 zmiany wydatk贸w Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej. Zmiana polega na przesuni臋ciu kwoty 10 tys. z艂 na zakup materia艂贸w i wyposa偶enia. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 projekt apelu, kt贸ry w imieniu Rady Powiatu Pyrzyckiego powinien zosta膰 wys艂any do w艂adz NFZ, ministerstwa, parlamentarzyst贸w. Apel krytykuje planowany spos贸b zwi臋kszenia p艂ac w s艂u偶bie zdrowia. Piotr Rybkowski zaproponowa艂, aby styl tego wyst膮pienia by艂 bardziej stanowczy i uzasadnia艂 niekorzystne skutki dla naszego szpitala, w kt贸rym zarobki s膮 bardzo niskie. Zamiast procentowego wyliczania powinno si臋 zastosowa膰 okre艣lenie pewnego pu艂apu zarobk贸w. Sam apel nie jest do nikogo zaadresowany, dlatego nale偶y przygotowa膰 odpowiednie pismo przewodnie. Po dopracowaniu projektu, zostanie on przekazany radnym, aby na komisjach mogli wnie艣膰 swoje uwagi. Zarz膮d przyj膮艂 projekt apelu z uwzgl臋dnieniem uwag w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 projekt stanowiska Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie apelu Zarz膮du Mi臋dzyzak艂adowej Organizacji NSZZ Solidarno艣膰 przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach dotycz膮cego udzielenia dotacji na podniesienie wynagrodze艅. Stanowisko u艣wiadamia rol臋 powiatu w dzia艂alno艣ci szpitala oraz wyja艣nia, 偶e stan finans贸w powiatu uniemo偶liwia dofinansowywanie dzia艂alno艣ci szpitala. Zarz膮d przyj膮艂 projekt stanowiska z uwzgl臋dnieniem uwag w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Wicestarosta przedstawi艂 Stanowisko Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach w sprawie wynagrodze艅 pracownik贸w. Rada Spo艂eczna wnioskuje do Zarz膮du Powiatu o wniesienie pod obrady Rady Powiatu Pyrzyckiego tematu po艣wi臋conego tej sprawie.

Ad. 4.

Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 list臋 os贸b skierowanych do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach w okresie od 4 do 29 maja 2006 r. Zgodnie z upowa偶nieniem Zarz膮du Starosta wydaje decyzje o skierowaniu do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego i jest zobowi膮zany do informowaniu Zarz膮du o wydanych skierowaniach.

Ad. 5.

Wicestarosta przedstawi艂 aktualn膮 sytuacj臋 zwi膮zan膮 z dostawami ciep艂a dla szpitala. Pomimo pewnych 艣rodk贸w wnoszonych przez Szpital Geotermia nie otrzymuje nale偶nych jej op艂at. Do Zarz膮du wp艂yn臋艂o pismo z zapowiedzi膮 wstrzymania dostaw ciep艂a. Wicestarosta przeprowadzi艂 rozmow臋 z prezesem Geotermii w celu wypracowania sposobu unikni臋cia tego drastycznego rozwi膮zania. Takim rozwi膮zaniem mo偶e by膰 porozumienie na mocy, kt贸rego powiat por臋czy, 偶e Szpital nie przekroczy pewnego okre艣lonego poziomu zad艂u偶enia w roku 2005. Ca艂膮 zaleg艂膮 wobec Geotermii kwot臋 Szpital ureguluje w terminie do dnia 31 marca 2007 r. Dyrektor zosta艂 zobowi膮zany do przedstawienia konkretnej propozycji w tej sprawie, po przeprowadzeniu g艂臋bszej analizy sytuacji finansowej jednostki. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na takie rozwi膮zanie i ustali艂, 偶e nale偶y prowadzi膰 rozmowy w tym kierunku.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.Sporz膮dzi艂:

Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5...........................................
Pyrzyce, dnia 9 czerwca 2006 r.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2006-06-27 10:19:26
Data ostatniej modyfikacji : 2006-06-27 10:19:26
Liczba wy艣wietle艅 : 2588licznik odwiedzin: 13394901