logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2002-2006
od 22 marca 2006 r. do 26 kwietnia 2006 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
od 22 marca 2006 r. do 26 kwietnia 2006 r.Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu w dniach:
1. 31 marca 2006 r.
2. 6 kwietnia 2006 r.
3. 14 kwietnia 2006 r.
4. 26 kwietnia 2006 r.

I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu:

- W sprawie wyra偶enia zgody na obci膮偶enie nieruchomo艣ci hipotek膮.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu:

- W sprawie okre艣lenia uk艂adu wykonawczego bud偶etu powiatu pyrzyckiego na rok 2006.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu pyrzyckiego na rok 2006.
- W sprawie przekazania niekt贸rych uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 planowanych wydatk贸w kierownikom jednostek organizacyjnych.
- W sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii dr贸g powiatowych ulic w Stargardzie Szczeci艅skim.
- W sprawie ustalenia wysoko艣ci dotacji dla niepublicznych szk贸艂 o uprawnieniach szk贸艂 publicznych oraz plac贸wek niepublicznych funkcjonuj膮cych na terenie powiatu pyrzyckiego.

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:

- W sprawie opinii projektu porozumienia dotycz膮cego finansowania etatu kierownika gospodarstwa pomocniczego Zespo艂u Szk贸l Nr 2 RCKU. Na jego mocy kierownik b臋dzie zatrudniony na etacie kierownika oraz na ½ etatu jako nauczyciel przedmiot贸w zawodowych. Zarz膮d pozytywnie zaopiniowa艂 projekt porozumienia.
- W sprawie wprowadzenia do bud偶etu powiatu nieplanowanych dochod贸w Powiatowego Urz臋du Pracy stanowi膮cych odszkodowanie w wysoko艣ci za zniszczone na skutek zalania pomieszczenia i sprz臋t. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na uj臋cie tej zmiany w uchwale Rady Powiatu
- W sprawie okre艣lenia sposobu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Okrzei i Wodnej w Lipianach”. Zarz膮d zdecydowa艂, 偶e nale偶y niezw艂ocznie rozpocz膮膰 post臋powanie o udzielenie zam贸wienia publicznego i po jego rozstrzygni臋ciu przyst膮pi膰 do rob贸t budowlanych z pomini臋ciem zmian w sieci energetycznej.
- W sprawie zatwierdzenie protoko艂u z przetargu nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej budynkiem pralni, administracyjnym i gara偶em o pow. 0,4224 ha przy ul. Jana Paw艂a II w Pyrzycach. Na pierwszy przetarg w wyznaczonym terminie nikt nie stawi艂 si臋 w celu nabycia nieruchomo艣ci. Zarz膮d zatwierdzi艂 protok贸艂 i wyrazi艂 zgod臋 na og艂oszenie drugiego przetargu.
- W sprawie wyra偶enia zgody na og艂oszenie przetargu na zbycie nieruchomo艣ci stanowi膮cej dzia艂k臋 ewidencyjn膮 nr 416/2 po艂o偶onej w obr臋bie Tety艅. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wykupu mieszkania s艂u偶bowego w nieruchomo艣ci b臋d膮cej w trwa艂ym zarz膮dzie Domu Dziecka w Czernicach z jednoczesnym pokryciem przez powiat koszt贸w przebudowy i remontu. Zarz膮d odrzuci艂 wniosek o zwrot koszt贸w, a decyzj臋 o zagospodarowaniu mieszkania pozostawi艂 dyrektorowi Domu Dziecka w Czernicach.
- W sprawie wyra偶enia zgody na wykonanie zewn臋trznej studni wodomierzowej na terenie nieruchomo艣ci by艂ego o艣rodka zdrowia w Tetyniu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku Burmistrza Pyrzyc o uwzgl臋dnienie operatu szacunkowego parteru Ratusza w Pyrzycach wykonanego na jego zlecenie, podczas ustnego przetargu na sprzeda偶 udzia艂贸w powiatu w tej nieruchomo艣ci. Warto艣膰 tej samej nieruchomo艣ci oszacowano na kwot臋 525 672 z艂. Zarz膮d zgodzi艂 si臋 obni偶y膰 cen臋 wywo艂awcz膮 z 920 000 z艂 do kwoty 720 000 z艂 traktuj膮c to ust臋pstwo jako ostateczne. Zarz膮d nie zamierza w tej sprawie prowadzi膰 dalszych negocjacji.
- W sprawie wyra偶enie zgody na zastosowanie trybu zam贸wienia publicznego „z wolnej r臋ki” na „wdro偶enie zintegrowanego systemu ewidencji grunt贸w i budynk贸w GEO-INFO V na terenie powiatu pyrzyckiego”. System powstanie z po艂膮czenia posiadanej ju偶 przez powiat cz臋艣ci opisowej SITGMIN-2001 oraz cz臋艣ci geometrycznej EWMAPA. System zosta艂 ju偶 w du偶ej cz臋艣ci wdro偶ony w powiecie pyrzyckim i najprostsze oraz najbezpieczniejsze jest utrzymanie tego systemu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wyra偶enia zgody na utylizacj臋 samochodu dostawczego NYSA b臋d膮cego na stanie Domu Pomocy Spo艂ecznej. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wyra偶enia zgody na przeznaczenie z bud偶etu powiatu kwoty 2 tys. z艂 na szczepienia ochronne dzieci z Domu Dziecka i O艣rodka w Nowielinie. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wyra偶enia zgody na zwi臋kszenie bud偶etu Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 o kwot臋 13,5 tys. z艂 z przeznaczeniem na remont chodnika przed wej艣ciem do szko艂y. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.

IV. Przyj臋to informacje:

- W sprawie dzia艂alno艣ci Powiatowego Urz臋du Pracy, realizacja programu przeciwdzia艂ania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.
- W sprawie sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsument贸w w Pyrzycach za rok 2005.
- W sprawie wsp贸艂pracy powiatu z organizacjami pozarz膮dowymi.
- W sprawie realizacji zada艅 powiatu przez wsp贸艂prac臋 z organizacjami pozarz膮dowymi oraz zadania zalecane gminom powiatu pyrzyckiego.
- W sprawie realizacji zada艅 powiatu w zakresie promocji - stan i perspektywy rozwoju.
- W sprawie dzia艂alno艣ci Zarz膮du Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzy偶a w Pyrzycach.

- W sprawie dzia艂alno艣ci i wsp贸艂pracy z Gminnymi O艣rodkami Podstawowej Opieki Zdrowotnej Powiatu Pyrzyckiego.
- W sprawie dzia艂alno艣ci Wojew贸dzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie filia w Pyrzycach.
- W sprawie kontroli w Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie.
- W sprawie kontroli w Zak艂adzie Opieku艅czo-Leczniczym.
- W sprawie kontroli w Szpitalu Powiatowym.

V. Sprawy r贸偶ne:
Spotkania, w kt贸rych uczestniczyli cz艂onkowie Zarz膮du:

23 marca
- Spotkanie z Kuratorem O艣wiaty Jerzym Kotl臋g膮 w sprawie og贸lnopolskiego projektu badawczego „Badania stopnia przygotowania sze艣ciolatk贸w do edukacji szkolnej”.
24 marca
- Zebranie cz艂onk贸w Konwentu Dyrektor贸w Zarz膮d贸w Dr贸g Powiatowych Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach.
25 marca
- XXXV Bieg Gryfit贸w w Pyrzycach.
27 marca
- Posiedzenie Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku Publicznego.
28 marca
- Spotkanie z Komendantem Wojew贸dzkim Policji w Szczecinie w sprawie odwo艂anie Komendanta Powiatowego Policji w Pyrzycach.
- Spotkanie z Dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie w sprawie obsady stanowiska kierownika oddzia艂u w Pyrzycach.
- Podsumowanie Etapu Powiatowego VIII Edycji Og贸lnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegam po偶arom i ostrzegam przed nimi”.
29 marca
- „Wiosna Radosna 2006” w O艣rodku Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach.
- Konferencja „Woda – Drzewo – My艣l” w ramach programu Leader +, kt贸ra odby艂a si臋 w Barlineckim O艣rodku Kultury w Barlinku.
- Walne Zgromadzenie delegat贸w cz艂onk贸w Rejonowego Zwi膮zku Sp贸艂ek Wodnych w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach.
30 marca
- Narada z przedstawicielami organ贸w rz膮dowych i samorz膮dowych oraz jednostek wojskowych w Wojew贸dzkim Sztabie Wojskowym w Szczecinie.
- I Mi臋dzyszkolny Przegl膮d Form Teatralnych w Zespole Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach.
- XLIX (49.) Sesja Rady Miejskiej w Pyrzycach.
- III Mi臋dzyszkolny Konkurs Matematyczny dla uczni贸w klas I - III „Z matematyk膮 za pan brat” w Szkole Podstawowej w 呕abowie.
31 marca
- Powiatowy Konkurs Wiedzy Olimpijskiej w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach.
- Konferencja dotycz膮ca oceny rz膮dowego projektu Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, kt贸ra odby艂a si臋 na Zamku Ksi膮偶膮t Pomorskich w Szczecinie.
- Konferencja prasowa w Szczecinie po艣wi臋cona wydarzeniom sportowym tj. Fina艂 Wojew贸dzkiego Konkursu Wiedzy Olimpijskiej, sesja popularno-naukowa „Ruch Olimpijski na Pomorzu Zachodnim”, Mistrzostwa Polski LZS w Zapasach, V Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe LZS Samorz膮d贸w Powiatowych Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.
1 kwietnia
- VI Zlot Turystyczny „Brzeska Wiosna” w Szkole Podstawowej w Brzesku.
3 kwietnia
- Spotkanie z Pos艂em na Sejm RP Arkadiuszem Litwi艅skim w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach.
4 kwietnia
- Konferencja w Szczecinie „Rozw贸j Zasob贸w Ludzkich – do艣wiadczenia wdra偶ania Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego w Polsce”.
6 kwietnia
- Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
- Spotkanie z okazji „Dnia Inwalidy” w sali Urz臋du Miejskiego w Pyrzycach.
- Spotkanie z okazji „Dnia S艂u偶by Zdrowia” w Starostwie Powiatowym.
7 kwietnia
- Spotkanie z Olimpijczykami w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach.
- Fina艂 Wojew贸dzkiego Konkursu Wiedzy Olimpijskiej w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU w Pyrzycach.
- Uroczyste oddanie do u偶ytku kompleksu sportowego przy Zespole Szk贸艂 Publicznych w Bielicach.
- Sesja popularno-naukowa „Ruch Olimpijski na Pomorzu Zachodnim” w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach.
- Koncert poetycko-muzyczny dedykowany Olimpijczykom w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach.
8 kwietnia
- Uroczysta Inauguracja: Wojew贸dzkich Dni Olimpijczyka, V Igrzysk Sportowo-Rekreacyjnych LZS Samorz膮d贸w Powiatowych Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego oraz Mistrzostw Polski Zrzeszenia LZS i Szk贸艂 w Zapasach Styl Wolny Kadet贸w i Junior贸w w hali sportowej w Pyrzycach.
10 kwietnia
- Spotkanie informacyjne „Kobiety na zachodniopomorskim rynku pracy” w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach.
11 kwietnia
- Spotkanie w siedzibie Oddzia艂u Regionalnego PKP w Szczecinie na temat modernizacji i mo偶liwych kierunk贸w rozwoju sieci kolejowej na terenie Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.
- Spotkanie z Komendantem Wojew贸dzkim Policji w Szczecinie w sprawie powo艂ania Komendanta Powiatowego Policji.
- II edycja projektu „Aktywne wspieranie rozwoju przedsi臋biorczo艣ci lokalnej – Pyrzyce” – cykl szkole艅 (11-13 kwietnia br.) w Starostwie Powiatowym.
12 kwietnia
- Spotkanie w Urz臋dzie Miejskim w Pyrzycach na temat inwestycji polegaj膮cej na budowie szklarni zlokalizowanych w Pyrzycach przy ul. Ciep艂owniczej.
13 kwietnia
- Spotkanie w Komendzie Powiatowej Policji w Pyrzycach z komendantami Janem Olewiczem i Markiem Lenkiewiczem.

18 kwietnia
- XXX Sesja Rady Gminy w Przelewicach.
19-21 kwietnia
- Szkolenie na temat „Zintegrowanego Systemu Katastralnego Faza III” w Gda艅sku.
21 kwietnia
- Otwarcie Botanicznego Centrum Badawczo-Wdro偶eniowego w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach.
- Powiatowe Eliminacje Turnieju „Bezpiecze艅stwa w Ruchu Drogowym” w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach.
24 kwietnia
- Posiedzenie Komisji Bud偶etowej.
- Spotkanie z Janem Lempartym Dyrektorem Zarz膮du Pyrzyckiego Przedsi臋biorstwa Komunalnego w zwi膮zku z otrzymaniem Certyfikatu ISO 9001:2000 Systemu Zarz膮dzania Jako艣ci膮.
25 kwietnia
- Szkolenie w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach z cyklu „Kobiety na zachodniopomorskim rynku pracy” - „W艂asna firma, czy poszukiwanie pracy”.
- Fina艂 konkursu ekologicznego „Zycie ekologiczne kszta艂tuje charakter m艂odego cz艂owieka” w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach.
- Zgromadzenie Og贸lne Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w Ko艂obrzegu.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2006-04-27 13:27:35
Data ostatniej modyfikacji : 2006-04-27 13:27:35
Liczba wy艣wietle艅 : 3352licznik odwiedzin: 13419243