logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 11/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r.PROTOK脫艁 NR 11/2006
z dnia 6 kwietnia 2006 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.
Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii dr贸g powiatowych ulic w Stargardzie Szczeci艅skim. Zarz膮d wyda艂 pozytywn膮 opini臋 i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 informacje w sprawie:
- dzia艂alno艣ci Powiatowego Urz臋du Pracy, realizacja programu przeciwdzia艂ania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
- sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsument贸w w Pyrzycach za rok 2005,
- wsp贸艂pracy powiatu z organizacjami pozarz膮dowymi,
- realizacji zada艅 powiatu przez wsp贸艂prac臋 z organizacjami pozarz膮dowymi oraz zadania zalecane gminom powiatu pyrzyckiego,
- realizacji zada艅 powiatu w zakresie promocji - stan i perspektywy rozwoju,
- dzia艂alno艣ci Zarz膮du Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzy偶a w Pyrzycach.
- dzia艂alno艣ci i wsp贸艂pracy z Gminnymi O艣rodkami Podstawowej Opieki Zdrowotnej Powiatu Pyrzyckiego,
- dzia艂alno艣ci Wojew贸dzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie filia w Pyrzycach.
Informacje te zosta艂y przygotowane pod obrady Rady Powiatu i sta艂ych komisji Rady. Cz艂onkowie Zarz膮du otrzymali wcze艣niej te informacje i mogli si臋 z nimi zapozna膰. Nie wniesiono 偶adnych zastrze偶e艅. Zarz膮d przyj膮艂 informacje w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 dokumentacj臋 kontroli w Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie. Kontrola dotyczy艂a prawid艂owo艣ci gospodarki finansowej, w tym zak艂adowego funduszu 艣wiadcze艅 socjalnych oraz spe艂nienia standard贸w w zakresie zatrudnienia personelu w roku 2005.

Nie stwierdzono istotnych uchybie艅, a drobne niedoci膮gni臋cia zosta艂y wyszczeg贸lnione w zaleceniach pokontrolnych. Ich realizacja zosta艂a udokumentowana do艂膮czon膮 informacj膮 dyrektora DPS. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 4.

Wicestarosta poinformowa艂 Zarz膮d, 偶e po raz trzeci z rz臋du nie odby艂o si臋 posiedzenie Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy Szpitalu Powiatowym. Za ka偶dym razem pow贸d by艂 ten sam - brak quorum. Starosta oznajmi艂, 偶e nie mo偶na dalej tolerowa膰 lekcewa偶膮cego stosunku cz艂onk贸w Rady do obowi膮zk贸w, kt贸rych si臋 podj臋li. Zaproponowa艂, aby wystosowa膰 pismo do przewodnicz膮cych rad gminnych z pro艣b膮 o zdyscyplinowanie ich przedstawicieli, a je偶eli to nie przyniesie skutku to z艂o偶y膰 wniosek o zmian臋 sk艂adu Rady. W nowym sk艂adzie nale偶y zrezygnowa膰 przedstawicieli gmin, gdy偶 to w艂a艣nie oni nie s膮 zainteresowani pracami Rady.
Robert Betyna z艂o偶y艂 wniosek, aby podj膮膰 dzia艂ania zmierzaj膮ce do poprawy nawierzchni ulicy Mickiewicza w Pyrzycach. Problem by艂 ju偶 wcze艣niej zg艂aszany i dora藕ne dzia艂ania przynosi艂y czasowe efekty. Obecnie jednak stan tej drogi stanowi zagro偶enie dla bezpiecze艅stwa ruchu.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:

Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5...........................................


Pyrzyce, dnia 6 kwietnia 2006 r.


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2006-04-14 08:15:12
Data ostatniej modyfikacji : 2006-04-14 08:15:12
Liczba wy艣wietle艅 : 2398licznik odwiedzin: 13394914