logo
logo
Programy dot. zada艅 publicznych » Program Dzia艂a艅 na Rzecz Os贸b Niepe艂nosprawnych
POWIATOWY PROGRAM DZIA艁A艃 NA RZECZ OS脫B NIEPE艁NOSPRAWNYCH W POWIECIE PYRZYCKIM
I. Charakterystyka obszaru dzia艂a艅.

Powiat Pyrzycki po艂o偶ony jest w po艂udniowo-zachodniej cz臋艣ci wojew贸dztwa zachodniopomorskiego, w odleg艂o艣ci 46 km od Szczecina i 150 km od Berlina. Powiat ma charakter typowo rolniczy i prawie 80% jego powierzchni stanowi膮 u偶ytki rolne, jest to obszar typowo wiejski s艂abo rozwini臋ty pod wzgl臋dem gospodarczym i spo艂ecznym, kt贸rego cechami dominuj膮cymi s膮 bezrobocie i bieda. Obejmuje sze艣膰 gmin: Pyrzyce, Lipiany, Przelewice, Warnice, Kozielice i Bielice. Na jego terenie znajduj膮 si臋 dwa miasta: Pyrzyce i Lipiany. Stolic膮 powiatu jest miasto Pyrzyce.

a) ludno艣膰 og贸艂em w powiecie 41.200 os贸b, w tym:
- osoby w wieku 16 lat i wi臋cej 32.200 os贸b
- dzieci do 16 lat 9.000 os贸b
b) osoby niepe艂nosprawne 5.486 osoby, w tym:
- osoby w wieku 16 lat i wi臋cej 5.274 osoby
- dzieci do 16 lat 212 os贸b


Wykaz instytucji i organizacji dzia艂aj膮cych na rzecz os贸b niepe艂nosprawnych w Powiecie Pyrzyckim:

1) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Os贸b z Upo艣ledzeniem Umys艂owym, ko艂o w Pyrzycach,
2) Polski Zwi膮zek Niewidomych Oddzia艂 Terenowy w Pyrzycach,
3) Polski Zwi膮zek Emeryt贸w, Rencist贸w i Inwalid贸w Oddzia艂 Terenowy w Pyrzycach,
4) Polski Zwi膮zek Emeryt贸w, Rencist贸w i Inwalid贸w Oddzia艂 Terenowy w Lipianach,
5) Zwi膮zek Emeryt贸w i Rencist贸w Po偶arnictwa Rzeczypospolitej Polskiej Ko艂o w Pyrzycach,
6) Zwi膮zek Inwalid贸w Wojennych, Oddz. Terenowy w Lipianach,
7) Polski Komitet Pomocy Spo艂ecznej Oddzia艂 Terenowy w Warnicach,
8) Polski Komitet Pomocy Spo艂ecznej, Oddzia艂 Terenowy w Lipianach,
9) Polski Komitet Pomocy Spo艂ecznej Oddzia艂 Terenowy w Pyrzycach,
10) Stowarzyszenie Emeryt贸w i Rencist贸w Resortu Spraw Wewn臋trznych RP w Pyrzycach,
11) Stowarzyszenie Chorych na Cukrzyc臋, Oddzia艂 Terenowy w Pyrzycach,
12) Stowarzyszenie Polak贸w Poszkodowanych przez III Rzesz臋, Oddzia艂 Terenowy w Pyrzycach,
13) O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach,
14) O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Lipianach,
15) O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Przelewicach,
16) O艣rodek pomocy Spo艂ecznej w Warnicach,
17) O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Kozielicach,
18) O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Bielicach,
19) Specjalny O艣rodek Szkolno-Wychowawczy w Pyrzycach dla dzieci z lekkim upo艣ledzeniem umys艂owym,
20) Niepubliczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej „Eskulap” Sp贸艂ka z o.o. w Pyrzycach
21) Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ „Multimed” w Pyrzycach,
22) Samodzielny Publiczny ZOZ Lipiany ul. My艣liborska 3,
23) Samodzielny Publiczny ZOZ Przelewice 98,
24) Samodzielny Gminny ZOZ Warnice 38,
25) Niepubliczny ZOZ Bielice ul. Jana Paw艂a II 34.

Instytucje o zasi臋gu powiatowym:

26) Szpital Powiatowy w Pyrzycach,
27) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach,
28) Powiatowy Urz膮d Pracy w Pyrzycach,
29) Poradnia Psycholgiczno-Pedagogiczna w Pyrzycach
30) Dom Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z fili膮 w Lipianach i fili膮 w 呕abowie,
31) Warsztaty Terapii Zaj臋ciowej w Nowielinie,
32) O艣rodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy w Nowielinie.


II. Formy niezb臋dne do prawid艂owej realizacji zada艅 skierowanych do
os贸b niepe艂nosprawnych

1. Zesp贸艂 Koordynacyjny Programu:
a) zapewnienie na poziomie powiatu sprawnej koordynacji dzia艂a艅,
b) zapewnienie przekazu informacji,

2. Powiatowa Spo艂eczna Rada do Spraw Os贸b Niepe艂nosprawnych:
a) inspirowanie przedsi臋wzi臋膰 zmierzaj膮cych do integracji zawodowej i spo艂ecznej os贸b niepe艂nosprawnych oraz realizacji praw cz艂owieka,
b) opiniowanie projekt贸w skierowanych do os贸b niepe艂nosprawnych.
c) ocena realizacji program贸w,

3. Dzia艂alno艣膰 informacyjna i promocyjna – z w艂膮czeniem j, lokalnej telewizji kablowej prasy i
lokalnego radia:
a) opracowanie i rozpowszechnianie informator贸w i ulotek ,
b) utworzenie programu informacyjnego w mediach lokalnych zajmuj膮cego si臋 problematyk膮 os贸b niepe艂nosprawnych,
c) utworzenie powiatowej infolinii.

4. Szkolenia:
a) szkolenia s艂u偶b i kadr pracuj膮cych z osobami niepe艂nosprawnymi,
b) szkolenie cz艂onk贸w rodzin, opiekun贸w, wolontariuszy w zakresie przygotowania do pracy z osobami niepe艂nosprawnymi.


III. Priorytetowe obszary dzia艂a艅 na rzecz os贸b niepe艂nosprawnych w Powiecie Pyrzyckim

a) Profilaktyka i o艣wiata zdrowotna w po艂膮czeniu z wczesn膮 interwencj膮 i przeciwdzia艂aniem sytuacjom kryzysowym zwi膮zanym z powstaniem niepe艂nosprawno艣ci.
b) Zaspokajanie indywidualnych potrzeb os贸b, wynikaj膮cych z faktu niepe艂nosprawno艣ci, wieku, sytuacji rodzinnej oraz innych uwarunkowa艅.
c) Umo偶liwienie osobie niepe艂nosprawnej funkcjonowania w najbli偶szym 艣rodowisku - w domu i w rodzinie.
d) Umo偶liwienie osobie niepe艂nosprawnej funkcjonowanie w spo艂eczno艣ci lokalnej.


Obszar 1

Profilaktyka i o艣wiata zdrowotna w po艂膮czeniu z wczesn膮 interwencj膮 i przeciwdzia艂aniem sytuacjom kryzysowym zwi膮zanym z powstaniem niepe艂nosprawno艣ci.

1. Og贸lny opis stanu do kt贸rego d膮偶ymy:
D膮偶enie do zminimalizowania lub wykluczenia czynnik贸w powoduj膮cych niepe艂nosprawno艣膰, a w przypadku powstania niepe艂nosprawno艣ci, jak najwcze艣niejsze interweniowanie (diagnostyczne i terapeutyczne) przeciwdzia艂anie sytuacjom kryzysowym.

2. Zadania, kt贸rych realizacja s艂u偶y osi膮gni臋ciu celu:
a) promowanie zdrowego trybu 偶ycia oraz wskazywanie na ryzyko zwi膮zane z niew艂a艣ciwie prowadzonym trybem 偶ycia,
b) edukacja rodzin i otoczenia w zakresie profilaktyki,
c) minimalizacja szkodliwych czynnik贸w 艣rodowiska,
d) poprawa opieki medycznej,
e) badania profilaktyczne ma艂ych dzieci,
f) specjalna opieka – w przypadku wykrycia objaw贸w zaburzenia rozwoju,
g) leczenie i 膰wiczenia korekcyjne,
h) dodatkowe badania,
i) pog艂臋biona diagnoza w przypadku podejmowania w sytuacjach definitywnego stwierdzenia zaburze艅 rozwojowych i wad,
j) leczenie i rehabilitacja lecznicza osoby niepe艂nosprawnej, ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem dzieci w wieku od 0 do 7 roku 偶ycia,
k) pomoc terapeutyczna osobie niepe艂nosprawnej i jej rodzinie w trakcie leczenia i rehabilitacji leczniczej, a tak偶e po ich zako艅czeniu,
l) u艂atwianie osobie niepe艂nosprawnej adaptacji do otoczenia,
m) zapewnienie osobie niepe艂nosprawnej nauki codziennego 偶ycia i funkcjonowania z niepe艂nosprawno艣ci膮 w zwyk艂ych warunkach,
n) umo偶liwienie korzystania przez osob臋 niepe艂nosprawn膮 i jej rodzin臋 z pomocy terapeutycznej, maj膮cej na celu 艂agodzenia stresu spowodowanego zetkni臋ciem si臋 z problemem niepe艂nosprawno艣ci w rodzinie.

3. Sposoby realizacji zada艅, realizatorzy i terminy realizacji:

a) Uruchomienie i dzia艂anie zespo艂u antykryzysowego sk艂adaj膮ce si臋 z profesjonalist贸w (lekarza, psychologa, rehabilitanta, pedagoga specjalnego, pracownika socjalnego, itp.) oraz os贸b niepe艂nosprawnych wykorzystuj膮cych swoje do艣wiadczenie 偶yciowe; Realizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach, termin realizacji: lata 2004 - 2006.

b) Prowadzenie wczesnej interwencji kryzysowe;
Realizatorzy: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Os贸b z Upo艣ledzeniem Umys艂owym, Ko艂o w Pyrzycach, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pyrzycach, termin realizacji, lata 2004 – 2006.

c) Szkolenie kierowane do os贸b niepe艂nosprawnych i ich rodzin dotycz膮ce profilaktyki, wczesnej interwencji, mo偶liwo艣ci radzenia sobie w sytuacji kryzysowej spowodowanej niepe艂nosprawno艣ci膮 cz艂onka rodziny.
Realizatorzy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pyrzycach, Organizacje dzia艂aj膮ce na rzecz os贸b niepe艂nosprawnych, Specjali艣ci s艂u偶by zdrowia, termin realizacji: lata 2004 – 2006.
d) Indywidualny instrukta偶 kierowany do osoby nie potrafi膮cej poradzi膰 sobie z now膮 sytuacj膮 偶yciow膮 spowodowan膮 niepe艂nosprawno艣ci膮;
Realizatorzy: Grupa wsparcia z艂o偶ona z przedstawicieli organizacji dzia艂aj膮cych na rzecz os贸b niepe艂nosprawnych, Pracownicy socjalni o艣rodk贸w pomocy spo艂ecznej z terenu zamieszkania osoby niepe艂nosprawnej, termin realizacji: lata 2004 – 2006


Obszar 2

Zaspokajanie indywidualnych potrzeb os贸b, wynikaj膮cych z ich niepe艂nosprawno艣ci, wieku, sytuacji rodzinnej oraz innych uwarunkowa艅


1. Og贸lny opis stanu do kt贸rego d膮偶ymy:
Zapewnienie osobom niepe艂nosprawnym wszechstronnej opieki 偶yciowej, medycznej i rehabilitacyjnej.

2. Zadania, kt贸rych realizacja s艂u偶y osi膮gni臋ciu celu:
a) umo偶liwienie dost臋pu do opieki i informacji medycznej oraz rehabilitacji i pomocy terapeutycznej,
b) korzystanie z pomocy w pokonywaniu trudno艣ci 偶ycia codziennego.
c) zaopatrzenie os贸b niepe艂nosprawnych w sprz臋t umo偶liwiaj膮cy mobilno艣膰 i komunikacj臋 z otoczeniem (zaopatrzenie w niezb臋dne pomoce techniczne, w tym przedmioty ortopedyczne i 艣rodki pomocnicze),
d) udzielanie pomocy w uzyskaniu niezb臋dnych 艣rodk贸w egzystencji.

3. Sposoby realizacji zada艅, realizatorzy i terminy realizacji:

a) Rozpoznanie indywidualnych potrzeb os贸b niepe艂nosprawnych – stworzenie banku informacji;
Realizatorzy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach, O艣rodki Pomocy
Spo艂ecznej na terenie 6 gmin, organizacje dzia艂aj膮ce na rzecz os贸b niepe艂nosprawnych,
termin realizacji: lata 2004-2006.

b) Gwarantowanie opieki i informacji medycznej;
Realizatorzy: Plac贸wki s艂u偶by zdrowia: N.ZOZ „Eskulap” Pyrzyce, NS.ZOZ.
„Multimed” Pyrzyce, SP. ZOZ Lipiany, SP ZOZ Przelewice, SG.ZOZ Warnice, N.ZOZ
Bielice, termin realizacji: lata 2004 – 2006.

c) Prowadzenie plac贸wek zajmuj膮cych si臋 rehabilitacj膮: O艣rodek Rehabilitacyjno -Edukacyjno-Wychowawczy w Nowielinie;
Realizator - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Os贸b z Upo艣ledzeniem Umys艂owym Ko艂o
w Pyrzycach;
Dom Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach; Realizator: samorz膮d powiatowy, termin realizacji: lata 2004 – 2006

d) Prowadzenie plac贸wek zajmuj膮cych si臋 terapi膮: Gabinet Psychiatryczno -Psychologiczny w Pyrzycach, Dom Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Pyrzyce;
Realizator - samorz膮d powiatowy;
Warsztat Terapii Zaj臋ciowej w Nowielinie, Realizator - PSOUU Ko艂o Pyrzyce,
termin realizacji: lata 2004- 2006.
e) Funkcjonowanie instytucji zajmuj膮cymi si臋 opiek膮 nad osobami niepe艂nosprawnymi: o艣rodki pomocy spo艂ecznej na terenie 6 gmin, Realizatorzy zadania - samorz膮dy gminne
Dom Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z fili膮 呕abowie oraz w Lipianach;
Realizator zadania - samorz膮d powiatowy, termin realizacji: lata 2004 – 2006.

f) Udzielanie dofinansowania do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym;
Realizator zadania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach, termin
realizacji: lata 2004 - 2006

g) Udzielanie dofinansowania do zakupu sprz臋tu ortopedycznego i 艣rodk贸w pomocniczych;
Realizator zadania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach, termin
realizacji: lata 2004 - 2006

h) Udzielanie pomocy finansowej i materialnej;
Realizatorzy zadania - gminne o艣rodki pomocy spo艂ecznej, termin realizacji: lata 2004 –
2006.

Obszar 3

Umo偶liwienie osobie niepe艂nosprawnej funkcjonowania w najbli偶szym 艣rodowisku – w domu i w rodzinie

1. Og贸lny opis stanu, do kt贸rego d膮偶ymy:
Zorganizowana pomoc osobie niepe艂nosprawnej i jej rodzinie w rozwi膮zywaniu problem贸w dnia codziennego. Przystosowane 艣rodowisko domowe do maksymalnie samodzielnego funkcjonowania.

2. Zadania, kt贸rych realizacja s艂u偶y osi膮gni臋ciu celu:
a) rozwijanie poza instytucjonalnych form pomocy i wsparcia,
b) likwidacja barier architektonicznych i urbanistycznych w miejscu zamieszkania osoby niepe艂nosprawnej,
c) likwidacja barier w komunikowaniu si臋 w miejscu zamieszkania osoby niepe艂nosprawnej,
d) zorganizowanie pomocy organizacyjno-prawnej w zakresie przystosowania miejsca zamieszkania dla potrzeb osoby niepe艂nosprawnej

3. Sposoby realizacji zada艅, realizatorzy i terminy realizacji:

a) Uruchomienie sieci us艂ug socjalnych w oparciu o spo艂eczno艣膰 lokaln膮 – powo艂anie do 偶ycia grupy wsparcia przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach; Realizatorzy zadania: Wolontariusze (w tym szczeg贸lnie m艂odzie偶); koordynator PCPR w Pyrzycach; termin realizacji: lata 2004 – 2006.

b) Uruchomienie dzia艂alno艣ci zespo艂u doradczego, pomagaj膮cego w rozwi膮zywaniu indywidualnych problem贸w konkretnej osoby niepe艂nosprawnej;
Realizatorzy zadania: zesp贸艂 doradczy w sk艂ad kt贸rego wchodz膮 specjali艣ci (lekarz,
psycholog, prawnik, pracownik socjalny itp.)w zale偶no艣ci od potrzeb; termin realizacji:
rok 2004.

c) Dofinansowanie zada艅 z zakresu usuwania barier architektonicznych i urbanistycznych w miejscu zamieszkania osoby niepe艂nosprawnej;
Realizator zadania: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach; termin
realizacji: lata: 2004 –2006.

d) Dofinansowanie zada艅 z zakresu usuwania barier w komunikowaniu si臋 w miejscu zamieszkania osoby niepe艂nosprawnej;
Realizator zadania: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach; termin
realizacji: lata: 2004 –2006.

e) Organizowanie 艣rodowiskowych dom贸w samopomocy;
Realizatorzy zadania: samorz膮dy gminne; termin realizacji: lata: 2004 – 2006.


Obszar 4

Umo偶liwienie osobie niepe艂nosprawnej funkcjonowania w spo艂eczno艣ci lokalnej

1. Og贸lny opis stanu do kt贸rego d膮偶ymy:
Przystosowane 艣rodowisko lokalne do potrzeb os贸b niepe艂nosprawnych w takim stopniu, aby mog艂y one uczy膰 si臋, pracowa膰, sp臋dza膰 wolny czas, uczestniczy膰 w 偶yciu spo艂ecznym w swoim miejscu zamieszkania.

2. Zadania, kt贸rych realizacja s艂u偶y osi膮gni臋ciu celu:
a) stworzenie dzieciom i m艂odzie偶y niepe艂nosprawnej mo偶liwo艣ci kszta艂cenia si臋 na r贸wni z pe艂nosprawnymi r贸wie艣nikami na wszystkich poziomach nauczania,
b) zapewnienie mo偶liwo艣ci nauki i rozwoju w 艣rodowisku rodzinnym i r贸wie艣niczym,
c) stworzenie osobom niepe艂nosprawnym mo偶liwo艣ci zatrudnienia – przede wszystkim na otwartym rynku pracy lub w warunkach chronionych,
d) likwidacja barier architektonicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu si臋 w obiektach u偶yteczno艣ci publicznej,
e) dostosowanie infrastruktury komunikacji publicznej dla potrzeb os贸b niepe艂nosprawnych,
f) wyr贸wnywanie szans w zakresie mo偶liwo艣ci sp臋dzania wolnego czasu,
g) u艂atwienie kontakt贸w spo艂ecznych, zapobieganie izolacji poprzez zapewnienie mo偶liwo艣ci uczestniczenia w 偶yciu spo艂eczno艣ci lokalnej.

3. Sposoby realizacji zada艅, realizatorzy i terminy realizacji:
a) Organizowanie integracyjnych grup przedszkolnych i klas integracyjnych na poziomie szko艂y podstawowej i gimnazjum na terenie gmin (w zale偶no艣ci od potrzeb);
Realizatorzy zadania - samorz膮dy gminne;
termin realizacji: lata 2004 – 2006.

b) Przystosowanie budynk贸w szkolnych, w kt贸rych realizowane jest nauczanie na poziomie szko艂y 艣redniej;
Realizator zadania – samorz膮d powiatowy, termin realizacji: lata 2004 – 2006.

c) Poradnictwo zawodowe, szkolenia i przekwalifikowania;
Realizator zadania – Powiatowy Urz膮d Pracy w Pyrzycach, termin realizacji: lata 2004 –
2006.

d) Wsp贸艂praca z pracodawcami dotycz膮ca mo偶liwo艣ci zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych;
Realizatorzy zadania: doradcy zawodowi na bazie PUP i PCPR w Pyrzycach, termin
realizacji: lata 2004 – 2006.
e) Uruchamianie stanowisk pracy dla os贸b niepe艂nosprawnych na otwartym rynku pracy i w warunkach chronionych;
Realizatorzy zadania – Starosta Powiatu, pracodawcy, termin realizacji: lata 2004 –
2006.

f) Udzielanie po偶yczek na rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej lub rolniczej;
Realizator zadania – Starosta Powiatu; termin realizacji: lata 2004 – 2006.

g) Dostosowanie istniej膮cych 艣rodk贸w transportu publicznego do potrzeb os贸b niepe艂nosprawnych;
Realizatorzy zadania – przewo藕nicy, organizacje pozarz膮dowe, termin realizacji: lata:
2004 – 2006.

h) Uruchomienie sieci specjalnych mikrobus贸w dowo偶膮cych dzieci i m艂odzie偶 niepe艂nosprawn膮 do szko艂y, a osoby doros艂e niepe艂nosprawne do pracy oraz do miejsc rehabilitacji (szczeg贸lnie osoby z odleg艂ych wsi;
Realizatorzy zadania – samorz膮d powiatowy, samorz膮dy gminne, organizacje
pozarz膮dowe; termin realizacji: lata 2004 – 2006.

i) Usuwanie barier architektonicznych i urbanistycznych oraz w komunikowaniu si臋 w budynkach i miejscach u偶yteczno艣ci publicznej;
Realizatorzy zadania – samorz膮d powiatowy, samorz膮dy gminne, termin realizacji: lata
2004 – 2006.

j) Organizowanie imprez artystycznych i sportowych o charakterze integracyjnym;
Realizatorzy zadania – samorz膮d powiatowy, samorz膮dy gminne, organizacje dzia艂aj膮ce na rzecz os贸b niepe艂nosprawnych, szko艂y i inne, termin realizacji: lata 2004 – 2006.

k) Organizowanie turystyki dla os贸b niepe艂nosprawnych;
Realizatorzy zadania - samorz膮d powiatowy, samorz膮dy gminne, organizacje dzia艂aj膮ce na rzecz os贸b niepe艂nosprawnych, szko艂y i inne; termin realizacji : lata 2004 – 2006.

l) Organizowanie klub贸w zainteresowa艅;
Realizatorzy zadania – organizacje dzia艂aj膮ce na rzecz os贸b niepe艂nosprawnych z wykorzystaniem gminnych dom贸w kultury; termin realizacji: lata 2004 – 2006.Ewaluacja i monitorowanie programu

Program poddany jest monitorowaniu, polegaj膮cemu na systematycznym zbieraniu oraz analizowaniu ilo艣ciowych i jako艣ciowych informacji na jego temat w aspekcie finansowym i rzeczowym. Monitorowanie ma na celu zapewnienie prawid艂owo艣ci realizacji programu, bie偶膮ce wykrywanie nieprawid艂owo艣ci oraz ich korygowanie.
Ewaluacja programu to ocena jako艣ci realizacji programu ( jego faktycznych efekt贸w ) w stosunku do za艂o偶e艅. Odnosi si臋 to do efekt贸w d艂ugoterminowych, zawartych w w celach programu. Dokonywana b臋dzie przy pomocy opracowanych wska藕nik贸w.
Na ocen臋 programu znacz膮cy wp艂yw ma czynnik spo艂eczny – ocena 艣rodowisk os贸b niepe艂nosprawnych.
Zadanie monitorowania programu oraz jego ewaluacji przypada Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach, Powiatowemu Urz臋dowi Pracy w Pyrzycach oraz Wydzia艂owi Zdrowia i Opieki Spo艂ecznej Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-06-09 13:15:45
Data ostatniej modyfikacji : 2004-06-09 13:15:45
Liczba wy艣wietle艅 : 8256licznik odwiedzin: 14929040