logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 23/2005 z dnia 28 lipca 2005 r.PROTOK脫艁 NR 23/2005
z dnia 28 lipca 2005 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.
Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.

Ryszard Grzesiak przedstawi艂 sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za miesi膮c maj, czerwiec oraz pierwsze p贸艂rocze 2005 r. Piotr Rybkowski zwr贸ci艂 uwag臋, 偶e co miesi膮c wynik finansowy jest ujemny. Nale偶y si臋 zastanowi膰 nad nast臋pnymi jakimi艣 posuni臋ciami, aby nie dopu艣ci膰 do pogr膮偶ania si臋 Szpitala w d艂ugach. Obecna sytuacja jest ju偶 niepokoj膮ca, a nic nie zapowiada poprawy. Pozostali cz艂onkowie Zarz膮du podzielili te obawy.
Starosta powiedzia艂, 偶e sytuacja wi臋kszo艣ci szpitali w Polsce jest podobna. W wielu przypadkach szpitale s膮 utrzymywane przy udziale mieszka艅c贸w. Wielkie znaczenie ma tez poparcie i dzia艂ania, cz臋sto nieformalne, lokalnych polityk贸w. W naszym powiecie odzew mieszka艅c贸w jest niewielki. Mimo to uruchomili艣my akcj臋 „I Ty mo偶esz pom贸c Szpitalowi”. Burmistrz Pyrzyc sk艂ada艂 obietnice pomocy i mo偶na poprosi膰 o realizacj臋 tych obietnic.
Piotr Rybkowski zauwa偶y艂, 偶e potrzebne s膮 powa偶niejsze zmiany, a w okresie przedwyborczym nikt nie b臋dzie podejmowa艂 radykalnych decyzji i obecny stan b臋dzie trwa艂. Dlatego Zarz膮d powinien znale藕膰 drog臋 wyj艣cia z tej trudnej sytuacji. Zdaniem Haliny Korzeniewicz nie mo偶na udawa膰, 偶e Szpital sam mo偶e si臋 utrzyma膰 i nale偶a艂oby uwzgl臋dni膰 w bud偶ecie powiatu dotacj臋 dla tej jednostki.
Starosta podzieli艂 ten pogl膮d, chocia偶 bardziej optymistycznie patrzy na mo偶liwo艣ci poprawy sytuacji w Szpitalu. Wicestarosta zauwa偶y艂, 偶e nawet, gdy sprawdz膮 si臋 nadzieje pok艂adane w NFZ, to trzeba dzia艂a膰 wed艂ug planu, kt贸ry powinien przewidywa膰 r贸偶ne wysoko艣ci kontraktu.
Ryszard Grzesiak zapewni艂, 偶e w por贸wnaniu z innymi szpitalami w Pyrzycach nie jest a偶 tak 藕le. Szpital jest dobrze prowadzony. Podejmowane dzia艂ania s膮 s艂uszne. 艢wiadczy o tym chocia偶by opinia konsultanta Pomorskiej Akademii Medycznej. Nowo zatrudnieni lekarze znacznie poprawili wizerunek jak i spos贸b funkcjonowania jednostki. Jest jeszcze wiele do zrobienia, ale jest to mo偶liwe i jest nadzieja na przysz艂o艣膰 dla Szpitala.
Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 o dzia艂alno艣ci Szpitala i poleci艂 przygotowanie planu dzia艂a艅 na rok 2005. Plan dzia艂a艅 powinien zawiera膰 warianty funkcjonowania jednostki w zale偶no艣ci od wielko艣ci kontraktu. Termin przed艂o偶enia planu Zarz膮dowi okre艣lono do dnia 26 sierpnia 2005 r.
Iwona Zibrowska przedstawi艂a sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach za miesi膮c maj, czerwiec oraz pierwsze p贸艂rocze 2005 r. Piotr Rybkowski wyrazi艂 swoje zadowolenie z faktu, 偶e jednostka w I p贸艂roczu wykazuje dodatni wynik finansowy. Halina Korzeniewicz poprosi艂a, aby w przysz艂o艣ci zmieni膰 tabelaryczny spos贸b przedstawiania koszt贸w, gdy偶 w takim uk艂adzie, jak obecny jest ma艂o czytelny. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 o dzia艂alno艣ci ZOL w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wnioski w sprawie ustalenia wysoko艣ci wynagrodzenia dla dyrektor贸w Szpitala i ZOL za miesi膮c maj i czerwiec 2005 r. Pomimo propozycji dyrektora Wydzia艂u Zdrowia i Opieki Spo艂ecznej obni偶enia o 50 % ruchomej cz臋艣ci wynagrodzenia Starosta zaproponowa艂 wyp艂at臋 wynagrodzenia w pe艂nej wysoko艣ci argumentuj膮c to zaanga偶owaniem dyrektor贸w w prac臋. Robert Betyna zauwa偶y艂, 偶e ruchoma cz臋艣膰 wynagrodzenia powinna by膰 nagrod膮 i popar艂 propozycj臋 dyrektora Wydzia艂u. Dyskusja nad ruchom膮 cz臋艣ci膮 wynagrodzenia ujawni艂a, 偶e zapis w kontrakcie jest nie najszcz臋艣liwszy i nale偶a艂oby go zmieni膰.
Wicestarosta zaproponowa艂 zast膮pienie tego elementu wynagrodzenia premi膮 przyznawan膮 kwartalnie. W zwi膮zku z likwiduj膮 miesi臋cznego dodatku mo偶na podnie艣膰 sta艂膮 cz臋艣膰 wynagrodzenia. Zarz膮d przyj膮艂 propozycj臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Zarz膮d podj膮艂 decyzj臋 o wyp艂acie wynagrodzenia za maj i czerwiec 2005 r. w pe艂nej wysoko艣ci dla dyrektora ZOL w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za, a dla dyrektora Szpitala w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za, 1 wstrzymuj膮cy si臋. Od g艂osowania wstrzyma艂 si臋 Robert Betyna argumentuj膮c to w膮tpliwo艣ciami zwi膮zanymi z zarz膮dzaniem oddzia艂em ginekologicznym, oraz zmianami kadrowymi w Szpitalu.

Ad. 3.
Andrzej Jakie艂a dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty Kultury, Sportu i Turystyki om贸wi艂 wniosek dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU w sprawie wyra偶enia zgody na adaptacj臋 pomieszcze艅. Adaptacja b臋dzie polega艂a na przystosowaniu sali lekcyjnej do wymog贸w pracowni. Prace b臋d膮 wykonane systemem gospodarczym, a 艣rodki b臋d膮 pochodzi艂y z przychod贸w zwi膮zanych z dzia艂alno艣ci膮 internatu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie dyrektor Jakie艂a przedstawi艂 propozycj臋 podzia艂u 艣rodk贸w funduszu 艣wiadcze艅 socjalnych nauczycieli emeryt贸w i rencist贸w w 2005 r. W zwi膮zku ze wzrostem wynagrodze艅 pracownik贸w w roku 2005 o 3 % proponuje si臋 r贸wnie偶 podniesienie odpisu na ZF艢S o 3 %. Zarz膮d zaakceptowa艂 propozycj臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Kolejna informacja dotyczy艂a poziomu zrealizowanych godzin ponadwymiarowych w szko艂ach w roku szkolnym 2004/2005. Zarz膮dzeniem Starosty zosta艂 ustalony limit godzin ponadwymiarowych. W dniach 14 i 15 lipca zosta艂a przeprowadzona kontrola realizacji tego zarz膮dzenia. Generalnie limity zosta艂y zachowane jedynie mo偶na mie膰 zastrze偶enia do ilo艣ci godzin ponadwymiarowych kadry kierowniczej Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU, kt贸ra przewy偶sza zalecany limit. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 zalecaj膮c poinformowanie szk贸艂 o wynikach kontroli i wynikaj膮cych z niej wnioskach.
Dyrektor Jakie艂a przedstawi艂 propozycj臋 zmian organizacyjno-finansowych w gospodarstwie pomocniczym warsztaty szkolne Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Zmiany maj膮 na celu usuni臋cie nieprawid艂owo艣ci wykazanych podczas kontroli RIO. Nale偶y zatem w pierwszej kolejno艣ci zmieni膰 plan finansowy gospodarstwa ujmuj膮c w kosztach gospodarstwa pobory kierownika wraz z pochodnymi oraz urealni膰 koszty ogrzewania warsztat贸w przyjmuj膮c rzeczywist膮 powierzchni臋 u偶ytkow膮. Nast臋pnie nale偶y rozwi膮za膰 kwesti臋 warunk贸w zatrudnienia kierownika. Obecnie t臋 funkcj臋 sprawuje pracownik zatrudniony na stanowisku nauczyciela, co zdaniem dyrektora Ko艂oszycza nie jest dobrym rozwi膮zaniem. Nale偶y jednak zauwa偶y膰, 偶e pracownik zatrudniony jako nauczyciel posiada pewne przywileje wynikaj膮ce z Karty Nauczyciela i mo偶e nie by膰 zainteresowany zmian膮 formy zatrudnienia. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na wprowadzenie proponowanych zmian i popar艂 wniosek, aby prowadzi膰 negocjacje o warunkach zatrudnienia z obecnym kierownikiem gospodarstwa. Do przeprowadzenia takich negocjacji zobowi膮za艂 Jana Ko艂oszycza dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Decyzja ta zapad艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
W zwi膮zku z w膮tpliwo艣ciami zwi膮zanymi z ustaleniem wysoko艣ci dodatku motywacyjnego dla dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU poproszono dyrektora o wyja艣nienia dotycz膮ce sposobu zarz膮dzania jednostk膮. Pierwsza w膮tpliwo艣膰 dotyczy艂a zbyt du偶ej ilo艣ci godzin ponadwymiarowych kadry kierowniczej. Zarz膮dzenie Starosty okre艣la 3 godziny jako g贸rny pu艂ap godzin ponadwymiarowych dla kadry kierowniczej. W tej jednostce 艣rednioroczna ilo艣膰 godzin ponadwymiarowych dla kadry kierowniczej wynios艂a 4,08. Zdaniem dyrektora nie zosta艂o naruszone zarz膮dzenie Starosty. Taka sytuacja wynika ze specyfiki jednostki i problem贸w wynikaj膮cych z brakiem kadry do nauczania przedmiot贸w zawodowych. Poza tym wszelkie zmiany w arkuszu organizacyjnym by艂y akceptowane przez organ prowadz膮cy. Dodatkowo dyrektor powo艂uj膮c si臋 na analizy prawne zwi膮zk贸w zawodowych podda艂 w w膮tpliwo艣膰 zgodno艣膰 z prawem zarz膮dzenia ograniczaj膮cego prawa gwarantowane Kart膮 Nauczyciela.
Dyrektor Jakie艂a, o艣wiadczy艂, 偶e zapis w Karcie Nauczyciela brzmi: „W szczeg贸lnych wypadkach, podyktowanych wy艂膮cznie konieczno艣ci膮 realizacji programu nauczania lub zapewnienia opieki w plac贸wkach opieku艅czo-wychowawczych, nauczyciel mo偶e by膰 obowi膮zany do odp艂atnej pracy w godzinach ponadwymiarowych, zgodnie z posiadan膮 specjalno艣ci膮, kt贸rych liczba nie mo偶e przekroczy膰 ¼ tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 (4,5 godziny). Takie ograniczenia obowi膮zuj膮 w wielu jednostkach samorz膮dowych w Polsce i nie s艂ycha膰 aby by艂y one s膮downie uchylone.
Kolejna w膮tpliwo艣膰 zwi膮zana by艂a ze sposobem dokumentowania i rozliczania programu stypendialnego. Do Zarz膮du dociera艂y informacje o z艂ej organizacji obs艂ugi programu. Zdaniem dyrektora nie by艂o 偶adnych problem贸w, a niewielkie potkni臋cia wynika艂y z niejednoznacznych interpretacji przepis贸w i w odniesieniu do skali dzia艂ania s膮 do pomini臋cia.
W wyniku dyskusji Zarz膮d uzna艂 wyja艣nienia za niewystarczaj膮ce i zdecydowa艂 o wystosowaniu do dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU pisma dyscyplinuj膮cego nakazuj膮cego zarz膮dzanie jednostk膮 zgodnie z zaleceniami organu prowadz膮cego i podejmowanie dzia艂a艅 zalecanych przez organy wy偶szego rz臋du np. RIO.
Zarz膮d wykazuj膮c wiele zrozumienia ustali艂 dodatek motywacyjny dla dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU w wysoko艣ci 40% na okres od 1 lipca 2005 r. do 30 wrze艣nia 2005 r. w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za, 2 wstrzymuj膮cy si臋.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie pozbawienia kategorii dr贸g powiatowych ulic na terenie miasta Chojna. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek w sprawie wyra偶enia zgody na wszcz臋cie przez Zarz膮d Dr贸g Powiatowych post臋powania przetargowego na zimowe utrzymanie dr贸g w sezonie 2005/2006 oraz 2006/2007. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pny wniosek Zarz膮du Dr贸g Powiatowych dotyczy艂 wyra偶enia zgody na wszcz臋cie post臋powania przetargowego na wykonanie odnowy oznakowania poziomego. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Kolejny wniosek dotyczy艂 umo偶liwienia roz艂o偶enia na raty op艂at za zaj臋cie pasa drogowego przez przewo藕nika Paan-bus Sp. z o. o. w roku 2005. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na roz艂o偶enie na 6 rat miesi臋cznych p艂atnych do ko艅ca roku 2005 nale偶no艣ci wynosz膮cej 3 940 z艂. Natomiast nie wyrazi艂 zgody na zwolnienie z op艂at w roku 2006. Decyzja zosta艂a podj臋ta w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.


Ad. 5.

Starosta przedstawi艂 informacj臋 o realizacji planu wydatk贸w Starostwa Powiatowego oraz wykonania prognozowanych dochod贸w za I p贸艂rocze 2005 r. Z informacji wynika, 偶e w paragrafie 4210 - zakup materia艂贸w i wyposa偶enia oraz w paragrafie 4300 - zakup us艂ug pozosta艂ych wykonanie wynosi odpowiednio 71 i 76 %. Sekretarz Powiatu wyja艣ni艂, 偶e przyczyn膮 takiej sytuacji s膮 zar贸wno mniejsze ni偶 w ubieg艂ym roku 艣rodki przeznaczone na te zadania, jak i konieczno艣膰 wi臋kszych zakup贸w na pocz膮tku roku zwi膮zanych z popraw膮 wyposa偶enia urz臋du. Znaczny wp艂yw ma tak偶e wi臋ksza ilo艣膰 zakupionych druk贸w komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych. Nie bez znaczenia jest fakt, 偶e ze 艣rodk贸w Starostwa finansowana jest pomoc takim jednostkom jak Inspektorat Nadzoru Budowlanego, PCPR, Sanepid, a tak偶e finansowanie r贸偶nych imprez np. Dni Wojew贸dztwa, Do偶ynki. Zarz膮d przyj膮艂 te wyja艣nienia i nie dopatruje si臋 nieprawid艂owo艣ci w wydatkowaniu 艣rodk贸w niemniej jednak w II p贸艂roczu nale偶y oszcz臋dniej gospodarowa膰 pozosta艂ymi funduszami i realizowa膰 tylko niezb臋dne zakupy.

Ad. 6.

Wicestarosta poinformowa艂 Zarz膮d o odpowiedzi na interpelacj臋 w sprawie budowy chodnika w Babinie. W贸jt Gminy Bielice chce sfinansowa膰 budow臋 chodnika w tej miejscowo艣ci, ale ze wzgl臋du na to, 偶e przebiega tam droga powiatowa proponuje, aby powiat partycypowa艂 w kosztach tej inwestycji. Kosztem powiatu by艂by projekt budowlany. Jest to godna na艣ladownictwa forma wsp贸艂pracy gmin z powiatem i powiat ch臋tnie zawrze porozumienie o wsp贸艂pracy na takich warunkach. Niestety aktualny stan prawny dzia艂ek wzd艂u偶 drogi przez Babin jest nieuregulowany i mo偶liwe jest jedynie zaprojektowanie odcinka ok. 300 m. Je偶eli W贸jt wyrazi zgod臋 na realizacj臋 inwestycji w tak ograniczonym zakresie, to zostanie zawarte stosowne porozumienie.

Kolejna informacja dotyczy艂a inwestycji planowanych na lata 2006-2013, kt贸re b臋d膮 uj臋te w Planie Rozwoju Lokalnego. Wicestarosta zaproponowa艂, aby wyst膮pi膰 do dyrektor贸w jednostek o zaplanowanie w najbli偶szych latach termomodernizacji budynk贸w u偶yteczno艣ci publicznej. Ju偶 wkr贸tce b臋dzie mo偶na si臋 ubiega膰 o dofinansowanie tego rodzaju inwestycji ze 艣rodk贸w Norweskiego Mechanizmu Gospodarczego.
Starosta nawi膮zuj膮c do inwestycji w Babinie poinformowa艂, 偶e prowadzi rozmowy i planuje na podobnych wsp贸lnie z W贸jtem Kozielice modernizowa膰 drog臋 w Za艂臋偶u. Do wsp贸艂pracy z pewno艣ci膮 uda si臋 w艂膮czy膰 miejscow膮 kopalnie kruszyw.
Prowadzone s膮 r贸wnie偶 rozmowy na temat wykorzystania w tym roku 艣rodk贸w przyznanych na modernizacje drogi Mechowo-Letnin. Powiat nie jest w stanie do艂o偶y膰 brakuj膮cych 900 tys. z艂, a przyznane 艣rodki nie wystarcz膮 na zako艅czenie rob贸t. Ministerstwo wst臋pnie wyrazi艂o zgod臋 na wykonanie prac w ramach przyznanych 艣rodk贸w.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3........................................
4. .........................................
5...........................................


Pyrzyce, dnia 28 lipca 2005 r.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2005-08-29 09:45:17
Data ostatniej modyfikacji : 2005-08-29 09:45:17
Liczba wy艣wietle艅 : 2883licznik odwiedzin: 13394808